Kategoriler
Ne, Ne Değildir?

İmgelem Nedir ve İmgelem Düşünme Örnekleri

İmgelem, bireyin düşünceleri ile geçmiş, şu an ve gelecek arasında bağlantı kurarak, tasarım kurarak imge oluşturma yeteneğine verilen isimdir. İmgelem’in kelime kökeni imge’den gelmektedir. 

İmgelem Nedir?

İmgelem, geçmişte yaşadığımız olaylar ile şu an ve gelecekte yaşayacağımız olaylara bağlantı kurma gücüne verilen isimdir. Hayalgücü ve tecrübe ile birlikte anılabilir. İmgelem oluşturmak yetenek isteyen bir durumdur. Sadece insanlara özgü olan imgelem, belirli bir imgeyi ya da simgeyi tekrar düşünerek ve geliştirerek yaratıcılığa getirebilir.

Genellikle imgelemin bilimsel ya da felsefi anlamı; Bellek, düşünce, kuruntu ve fantezi ile eş anlamlı anılmaktadır. Ancak bu çok yanlış bir durumdur.

İmgelem, yukarıda belirttiğim felsefe ve bilim çalışmalarında kullanılan bir terim olmaktan öte, aslında bir sanat gücüdür. Sanat içerisinde geçmiş dönem akımlarını daha da ileri götürmek adına İmgelem kullanılması olağan bir durumdur.

İmgelem Örnekleri

İmgelem örnekleri konusunda bir çok örnek vermek mümkün. Ancak örneklere geçmeden önce İmgelem’in ikinci kelime anlamı olan: “Objelerin ve nesnelerin şekillerini ve biçimlerini aklımızda tasarlayabilme yeteneğimize verilen isim” kısmını da hatırladığınızdan emin olmalıyız. Böylece gerçek dünya kadar, bireyin içinde yer alan hayalgücü ve düşüncelerin evrenine de giriş yapmış oluyoruz. İmgelem’in kapsamı göründüğünden daha geniştir.

İmgelem Nasıl Geliştirilir? sorusunun yanıtı ise oldukça şaşırtıcı. Çünkü İmgelem doğuştan gelen bir durum olduğu gibi sonradan kazanılması da mümkün olan bir kazanım. Kendinizi imgelem alanında geliştirmek istiyorsanız, sanat ya da bilim içerisinde bir branşta uzmanlaşmaya başlamanız gerekmektedir. Bu uzmanlığı kazanırken, araştırmalarınızı da geçmiş dönemde olan çalışmalara ve branş hakkında olan güncel araştırma evrenine çevirmelisiniz. Böylece hem geçmişte olan çalışmaları hem de günümüzde ki güncel seviyesine kısa sürede ulaşmış olursunuz. Bu aşamaları aştıktan sonra, tecrübeleriniz kadar branşın düşünce yapısı da artık sizin ile birlikte hareket edecektir.

İmgelem Düşünce

İmgelem düşünce yapısı, kişinin bağlı bulunduğu branşta ya da sanat dalında sürekli olarak daha iyisini istemesini simgeleyen bir durumdur. Böylece birey, geçmişte ve günümüzde hali hazırda olan branşın seviyesine tamamen hakim olacak ve yarın olacağı durumu bu tecrübelere dayandırarak oluşturacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir