Kategoriler
Ne, Ne Değildir?

Normatif Nedir ve Felsefede ve Bilimlerde Normatiflik

Normatif, ideal olarak olması gereken ile ilgilenen ve etik, değer ya da belirli bilimsel disiplinlere dayanan anlayış ya da disiplinlerdir. Normatiflik, felsefe ve hukukta kendine çok geniş bir yer bulmuştur. Ancak bu düşünce yapılarının doğurduğu sonuçlarla sosyoloji ve psikoloji alanında da geniş yankı yaratmıştır.

Felsefede Normatiflik

Felsefede normatif ne demek sorusuna doğrudan bir cevap vermek oldukça güçtür. Ama en yakın anlamı ile; Belirli bir düşünce yapısı içerisinde, mevcut yerine ideal olanı ortaya çıkartmak denilebilir. Etik, mantık ve varlık felsefesi alanlarında kullanılabilir.

Normatif Etik Nedir?

Ahlaki ya da normlara dayanan düşünce ve davranış yapılarının aksine, eylem ve davranışların ortak idealini ortaya çıkartmayı hedefleyen etik felsefe branşı. (Kant’ın nitelendirdiği şekilde ödev ahlakı)

Normatif Hukuk Nedir?

Dogmatik, ahlaki ve normlara dayanan hukuk kurallarının aksine, olması gereken kurallara uygun şekilde hukuk olmasını savunan düşünce yapısı ve kavramların bütünü.

Normatif İktisat (Ekonomi) Nedir?

Ekonomi ve iktisatın mevcut değerlerinin aksine, var olması gereken şekline uygun şekilde değerleri barındıran, ortaya çıkmış ekonomik idealler adına yapılacakları ampirik değerlerde araştıran iktisat dalı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir