Kategoriler
Ne, Ne Değildir?

Normatif Nedir ve Felsefede ve Bilimlerde Normatiflik

Normatif, ideal olarak olması gereken ile ilgilenen ve etik, değer ya da belirli bilimsel disiplinlere dayanan anlayış ya da disiplinlerdir. Normatiflik, felsefe ve hukukta kendine çok geniş bir yer bulmuştur. Ancak bu düşünce yapılarının doğurduğu sonuçlarla sosyoloji ve psikoloji alanında da geniş yankı yaratmıştır.