Tarih

Misak-ı İktisadi Nedir? Nerede Kabul Edildi?

Misak-ı İktisadi Nedir? Nerede Kabul Edildi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türk Devleti’nin kurulması sonrasında ortaya atılan bir kavram olan Misak-ı İktisadi, “ekonomik sınırlar” anlamına gelir. Devlet topraklarının ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde ulusal bir kongre olarak düzenlenmiştir. Gelin, “Misakı İktisadi nedir?” sorusunun cevabını tüm ayrıntılarıyla birlikte inceleyelim. 

Misak-ı İktisadi kararları, 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de gerçekleşen İzmir İktisat Kongresinde alınmıştır. Bu kongrenin bir diğer adı da Misak-ı İktisad Kongresidir. 

Misakı İktisadi Kararları Nedir?

Misak-ı İktisadi Nedir? Nerede Kabul Edildi?
Misak-ı iktisadi, yeni Cumhuriyet’in ekonomi alanında eksenini belirlemiştir.

Misak-ı İktisadi kararları, aynı adı taşıyan kongrede alınmıştır. Misad-ı İktisadi Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. Türk ekonomisini daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirecek politikaların belirlenmesi için ilk ciddi ve kararlı kongre özelliğini taşımaktadır.

Tarımın Modernleştirilmesi

Tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve tarım sektörünün geliştirilmesi için çeşitli önlemler alınmıştır. 

  • Sulama projeleri, 
  • Tarım arazilerinin düzenlenmesi ve 
  • Tarım tekniklerinin iyileştirilmesi, kararların temelini oluşturur. 

Bu kararla; ekonomik büyüme, istihdam, ihracat, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği gibi alanlarda olumlu etkiler yaratması ve böylelikle ekonomik kalkınma sağlanması hedeflenmiştir.

En önemli karar olarak belirtilen modernleşen tarım sayesinde kaliteli tarım ürünlerinin, ihracat potansiyelini artırması planlanmıştır. Yüksek kaliteli tarım ürünleri, dış pazarlarda rekabet edecek ve tarıma dayalı ihracatın artmasına katkı sağlayacaktır. Bunların etkileri ise döviz kazancının artması ile görülecektir. Kongrenin tarım ülkesi olan Türkiye’ye yönelik bu kararı, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkilemiştir.

Sanayileşme Teşviki

Kongrede sanayinin geliştirilmesi ve yerli sanayicilerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Sanayi bölgeleri oluşturulmuş, fabrikaların kurulması teşvik edilmiş ve sanayicilere çeşitli avantajlar sağlanmıştır.

Dış Ticaretin Düzenlenmesi

Kongrede aynı zamanda, yabancıların kontrolündeki ticari kuruluşlardan devleti kurtarmak, alınan önemli kararlar arasındadır. Özellikle burada dış ticaretin denetim altına alınması amaçlanmıştır. Yerli üretimi destekleyecek politikalar benimsenmiş ve korumacı tedbirler alınmıştır.

Milli Bankaların Kurulması

Ekonomik bağımsızlığın sağlanması ve kalkınmanın desteklenmesi amacıyla milli bankaların kurulmasına önem verilmiştir. Bu bankalar, yerli sermayenin desteklenmesi, kredi imkanlarının sağlanması ve ekonomiye finansal destek sağlanması gibi roller üstlenmiştir.

Eğitim ve Teknolojiye Yatırım

Kararlarda iktisadi kalkınmanın sürdürülebilirliği için eğitim ve teknolojiye yatırım yapılması önemsenmiştir. Bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi, teknik eğitim programlarının geliştirilmesi ve yerli teknolojinin geliştirilmesi, ilk hedefler arasındadır.

Misakı İktisadi Kararları Ne Zaman Alındı?

Misak-ı İktisadi Nedir? Nerede Kabul Edildi?
Misak-ı İktisadi kararları, 1923 yılında alındı.

17 Şubat 1923 tarihinde yapılan Misak-ı İktisadi Kongresi, Türkiye’nin ekonomik politikalarını belirlemek ve yeni bir ekonomik düzen oluşturmak amacıyla düzenlenen bir kongredir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde gerçekleşmiş olması açısından da önemli olan etkinlikte, alınan kararlar kongreyle aynıdır. 

Misak-ı İktisadi kararları, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık, kalkınma ve güçlenme hedeflerine yönelik atılan adımların öncüsü mahiyetindedir. Kararların alındığı kongreden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik politikalarının temeli oluşturulmuş ve ülkenin ekonomik alanda önemli ilerlemeler kaydetmesine katkı sağlanmıştır.

Misakı İktisadi Nerede Kabul Edildi?

Misak-ı İktisadi kararları aynı adı taşıyan Misak-ı İktisadi Kongresinde alınmıştır. Kongre, İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Kongreye, dönemin önde gelen ekonomi uzmanları, iş adamları, bürokratlar ve siyasetçiler katılmıştır. Bu kişiler, kongrede ekonomik politikaların belirlenmesi, tarımın modernleştirilmesi, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi, eğitim ve teknolojiye yatırım yapılması gibi konuları ele almıştır.

Kongreye katılan kişiler 2 hafta boyunca kararlar üzerinde yoğunlaşmış ve tartışmıştır. Çalışmaların sonunda alınan kararlar, oy birliği ile kabul edilmiştir. Kongrenin İzmir’de gerçekleşmesi nedeniyle İzmir İktisat Kongresi olarak da adlandırılır. 

Cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler hakkında yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Misak-I İktisadi Kongresi'nin Amacı Nedir?

Misak-ı İktisadi Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde gerçekleşmiş bir kongredir. Amacı, Türkiye'nin gelecek ekonomik politikalarını belirlemek, ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmektir.

Misak-I İktisadi Kongresi'nde Hangi Konular Ele Alınmıştır?

Kongrede, tarımın modernleştirilmesi, sanayi teşviki, dış ticaretin düzenlenmesi, milli bankaların kurulması, eğitim ve teknolojiye yatırım gibi konular ele alınmıştır. Bu konular, Türkiye'nin ekonomik gücünü artırmayı ve kalkınmayı sağlamayı hedeflemiştir.

Misak-I İktisadi Kongresi'nin Sonuçları Nelerdir?

Kongre sonrasında ekonominin temel hedefleri belirlenmiş ve bu hedefler doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Tarım reformları, eğitim-teknolojiye yatırımlar, dış ticaretin düzenlenmesi, sanayileşme teşvikleri ve milli bankaların kurulması gibi politikalar uygulanmıştır. Bu adımlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayarak ülkenin ekonomik alanda ilerlemesini desteklemiştir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir