PsikolojiNe, Ne Değildir?

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal Psikoloji Nedir

Sosyal psikoloji, toplumun ve toplum içerisinde yer alan norm, kültür ve kurumların kişi üzerinde olan etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Sosyoloji ve psikoloji ile yakın ilişkilerdedir. Çalışma ve araştırma alanları hem toplumu hem de bireyi kapsamaktadır.

Sosyal Psikoloji Ne ile İlgilenir?

Sosyal Psikoloji Ne ile İlgilenir?
Sosyal psikoloji temelde pek çok konu ile ilgilenir. Yardım ve dayanışma da bunlardan biridir.

Sosyal psikoloji temel olarak toplum içerisinde yer alan davranış kalıplarını bireylerin neden üstlendiğini ve bunun sonucunda olan etkileri ile ilgilenirler. En temel konuları:

 • Yardım,
 • Dayanışma
 • Sosyal uyum, uyum sağlama
 • Söz dinleme, emir-itaat zinciri
 • Toplum ve birey iletişimi ve etkileşimi
 • Önyargı
 • Saldırı

Sosyal psikoloji araştırmalarında, toplumdan topluma farklılık gösterdiği için araştırma şekilleri de değişiklik gösterebilir. “İnsanlar birbirlerine yardım etme ya da etmeme sebepleri”, “Bireyler bağlı bulundukları toplum ya da grup içerisinde neden kurallara uyar ya da karşı gelirler?”, “Bireyler kurallara karşı ya da normlara karşı neden uyum sağlarlar”, “Önyargılarımızın temelini oluşturan nedir?”, “Bireylerin saldırgan tavırlarının altında yer alan sebepler nelerdir?” gibi sorulara karşı yanıt ararlar.

Sosyal Psikolojinin Konuları Nelerdir?

Sosyal psikoloji, psikoloji ve sosyolojinin alt disiplinlerinde ve araştırma zemininde yer alan bütün konular ile ilgilenir. Bu psikoloji türünün araştırmalarında;

 • İletişim,
 • Sosyal çatışma,
 • Sosyal değişiklik,
 • Grup psikolojisi,
 • Aile,
 • Şiddet,
 • Prososyal davranış vb. birçok konu yer alır.

Türkiye’de Sosyal Psikoloji

Türkiye'de Sosyal Psikoloji
Türkiye’de çoğu kişi koşullandırılmış bir psikoloji yapısına sahiptir.

Türkiye’de sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler için oldukça büyük bir havuzdur. Ülkemiz içerisinde yer alan etnik kimliklerin sayısının oldukça yüksek olması ve siyaset hayatımızın hareketliliği sayesinde oldukça geniş bir deney, gözlem ve araştırma alanına sahibiz.

Fakat bütün bu gelişmelere rağmen, Türkiye’de sosyal psikoloji alanında göz ile görülür bir gelişme yaşanmamaktadır. Çoğu kişi koşullandırılmış bir psikoloji yapısına sahip olup, ailesinden ya da çevresinden miras kalan ideolojiyi savunarak, yeni gelişmelere karşı önyargı ile yaklaşmaktadır. Maalesef bu durum bilim dalı ile ilgilenen kişiler arasında bile gözükmektedir.

Sosyal psikoloji hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve bu kavramı detaylı olarak incelemek için Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş tarafından hazırlanan Sosyal Psikoloji: “Giriş” çalışmasını inceleyebilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir