Tarih

Asurluların İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

Asurluların İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

Günlük hayatlarımızda sık sık kullandığımız ürünler, aletler, makineler bizlere eski uygarlıkların hediyesidir. Bu uygarlıklar arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesi de Asur Krallığı’dır. İnsanların cevabını en çok merak ettikleri sorular arasında “Asurluların insanlığı katkıları nelerdir?” bulunur.

İnsanlık tarihinde gelip geçen tüm uygarlıklar, medeniyetlerin gelişmesinde büyük veya küçük etkili olmuştur. Uygarlıkların gelişmesi genel anlamda kendilerinden önce var olmuş medeniyetlerin bulduğu veya icat ettiği, ürettiği herhangi bir şeyin ilerletilmesi ile meydana gelmiştir. İşte Asurlular da bu anlamda en gelişmiş ve zengin miraslar bırakmış medeniyetlerden biridir. 

Antik dünyaya meraklı mısınız? Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimarlık üzerindeki etkileriyle ilgili yazımız ilginizi çekebilir.

Asur Medeniyeti Kimdir?

Sami ırkına mensup olan Asur Medeniyeti, ilk çağ Mezopotamya uygarlıklarının öne çıkanları arasında yer alır. M.Ö. 2025 ve M.Ö. 612 yılları arasında varlıklarını devam ettirmişlerdir. Devletleri ilk olarak Dicle Nehri kıyısında kurulmuş sonrasında topraklarını doğu ile barı arasındaki ticaret sayesinde geliştirmişlerdir. Hükmettikleri coğrafyanın arasında Doğu Anadolu bölgesini de bulunduran Asurluların başkenti Ninona’dır.

Tarihleri 3 farklı dönem şeklinde incelenir. Bu üç dönem sırasıyla;

 • Eski Asur dönemi,
 • Orta Asur dönemi,
 • Yeni Asur dönemi şeklindedir.

Bu üç dönemin herbirinde birçok önemli tarihi gelişme meydana gelmiştir. Ancak bu gelişmeleri daha iyi anlayabilmek için Asurluların nasıl bir medeniyet olduğunu da kavramak gerekir. 

Asurlular Nasıl Bir Medeniyetti?

Asurluların İnsanlığa Katkıları Nelerdir?
Asur, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın önemli bir bölümüne hakimdi.

Asurluların medeniyetlerini ön plana çıkartan ve kendilerini özel kılan birçok farklı özelliği bulunur. Bunlar arasında aşağıdakiler sıralanabilir:

 • Kurucuları Kral Sargon’dur.
 • Kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla büyük bir imparatorluğa dönüşmüşlerdir. Kültepe bunlar arasında en önemlisidir.
 • Çok tanrılı dine sahiplerdir. En önemli tanrıları Marduk’tur.
 • Dünya tarihindeki ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.
 • Çivi yazısını kullanmış ve yaklaşık 30 bin tableti günümüze kadar ulaştırmışlardır.
 • Ele geçirdikleri yerleri yakan, yıkan oldukça acımasız bir uygarlık olarak değerlendirilmişlerdir.
 • Tarihin ilk süvari birliğini kurmuşlardır.
 • Ordularının önemli bir kısmını mızrak ve ok kullanabilen askerlerden oluşturmuşlardır.
 • Son derece sert kanunlar oluşturmuş ve düzenli bir şekilde uygulamışlardır.
 • Elam ülkesini fethetmişlerdir.
 • Heykelcilik ve kabartma sanatlarında kendilerini geliştirmişlerdir.

Asurlular tüm bu özellikleri sebebiyle dünya tarihinde önemli bir yer edinmiş ve öne çıkan medeniyetler arasında yer almayı başarmışlardır.

Asurluların Dünya Medeniyetine Katkıları

Asurluların İnsanlığa Katkıları Nelerdir?
Asurluların dünya medeniyetine farklı pek çok katkısı vardır.

Asurluların dünya medeniyetine birçok farklı katkıları olmuştur. Bunlar arasından en önemli iki tanesi Anadolu’ya yazıyı getirmeleri ve ilk kütüphaneyi kurmalarıdır.

Asurlular sayesinde ticaret yoluyla yazı Anadolu’ya gelmiştir. Bu sayede yazı Anadolu’da da kullanılmaya başlanmış ve insanlığın kültürel seviyesinin hızla artmasının önü açılmıştır.

Tarihteki ilk kütüphaneyi kurmuş olmaları ise en büyük başarılarından biridir. Bu atılımları, insanlığın kültürel yönden gelişimine sağladıkları bir diğer katkıdır. Asurluların genel anlamda insanlığın eğitim ve kültür alanlarında gelişim kaydetmesini sağladıkları söylenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Asurlular Nerede Kurulmuştur?

Asurlular, Dicle Nehri kıyısında kurulmuştur.

Asurlular Kendilerini Hangi Alanlarda Geliştirmiştir?

Asurlular kendilerini özellikle heykelcilik ve kabartma sanatı alanlarında geliştirmiştir.

İlk Kütüphane Hangi Uygarlık Tarafından Oluşturulmuştur?

İlk kütüphane, Asurlular tarafından oluşturulmuştur.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir