Edebiyat

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Özeti ve Kitap Analizi

Beyaz Zambaklar Ülkesinde özeti

“Atatürk okulda okutulması için hangi kitabı önermiştir?” dediğimizde, hepimiz aynı cevabı veririz: Beyaz Zambaklar Ülkesinde! Grigory Petrov’a ait olan bu eserin öncelikle çok önemli olduğunu söylemeliyiz. Kurgusunun yanı sıra hayata dair birçok ders verir niteliktedir. Biz de bu içeriğimizde Beyaz Zambaklar Ülkesinde özeti ve ne anlattığını konu alarak bir analiz yapmaya karar verdik. Hazırsanız, gelin yazımızı okumaya başlayım.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde özeti öncesinde söylememiz gereken bir konu var. Bu kitap, yozlaşmadan kurtulan Finlandiya’nın yükselişini kaleme alıyor. Açıkçası “En büyük savaş cehaletle olan savaştır.” dediğinizde mutlaka okumanız gereken bir eser. Şimdi, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kısa özetini anlatmaya başlayalım.

1811 senesine dek, Finlandiya İsveç’in hegemonyası altındaydı. Ticaretten sanata ve iktidara kadar neredeyse her yer İsveçliler tarafından yönetiliyordu. Ülkedeki askerler, öğretmenler ve doktorlar İsveçliydi. Aynı zamanda yönetime el koyan İsveçliler, Finlandiyalıları küçük görüyorlardı.

Bir gün ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Rusya Finlandiya’ya saldırdı. Böylece ülkenin yarısını Rusya ele geçirdi. O dönemin Rus Çarı, Finlandiyalılara bir söz verir. Geçmişte İsveçlilerin ellerinden aldıkları hakları geri vereceklerini dile getirir. Finlandiyalılar, bu durum karşısında kendi öz kültürlerini geliştirmek ve yaymak için çabalar. Fin kültürünün yayılması için zeki ve aydın kimliğine sahip Johan Wilhelm Snellman görevi üstlenir.

Snellman, yeni nesil aydınlar arasında en çok dikkat çeken isimdir. Finlandiya’nın gelişmesi için umut vadeder. Bu uğurda da büyük bir mücadele içindedir. Ülkeyi geliştirme amacı için öncelikle aydınlarla görüşür. Onlardan istediği Finlandiyalıları küçük görmeden bildiklerini anlatmasıdır. Bu sayede halkı bilinçlendirmeyi amaçlar.

Aydınlardan Sonra Öğretmenler

Aydınlardan Sonra Öğretmenler
Aydınlardan Sonra Öğretmenler

Aydınlarla olan iletişiminden sonra Snellman, öğretmenlerle konuşur. Halkı bilinçlendirmeleri için onlardan yardım ister. Ardından din adamlarına ulaşarak aynı talebini dile getirir. Din adamları da Snellman’ın isteğini yerine getirir. Halkı motive ederek ülkenin gelişmesine katkı sağlarlar. Böylece Finlandiya’da yavaş yavaş bir değişim gerçekleşmeye başlar. Ancak sene 1816 olduğunda daha köklü bir değişim olacaktır.

1816 senesinde Rusya ve Finlandiya yeni bir anayasanın altına imza atar. Bu anayasayla birlikte parlamento sistemi tekrar kurulur. Finlandiya’da bulunan devlet memurları teker teker Helsinki’ye gelir. Böylece devlet yönetiminde bulunan İsveçlilerin sayılarında azalma görülür. Onların yerine Finlandiyalı memurlar gelmeye başlar. Snellman, bu gelişmelerin ardından yine devreye girer ve bu defa da devlet memurlarıyla görüşür.

Memurlara Finlandiyalılara adalet duygusunu öğretmelerini ister. Böylece Finlandiyalılar özgür ve güçlü bireyler olarak yaşayabilecektirler. Snellman’ın görevi burada bitmez. Askeriyeye çok önem veren Snellman Finlandiya’da yaşayan herkesin oğlunu askere göndermesini talep eder. Kışlalarda ise genel kültür, bilim gibi birçok yararlı bilgi öğretilir. Askeri eğiterek daha bilinçli bireyler olmalarına olanak tanır.

Snellman’ın attığı adımlar bir ülkenin kalkınmasını sağlar. Yavaş yavaş halk kendini eğitir ve daha güçlü yetişen bireyler ülkeyi geliştirir. Böylece gelişmiş ülkeler arasında yerini alır. Bataklıklar ve kayalıklar ülkesi Finlandiya, Snellman önderliğinde aydınlar sayesinde gelişmiş bir ülke haline gelir. Tarım yapmaya başlar ve refah düzeyini artırır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Konusu

Beyaz Zambaklar Ülkesinde konusu, bir insanın vatanı için neler yapabileceğini ele alır. Finlandiya’nın kalkınma sürecinde neler yapıldığı kaleme alınmıştır. Bir bataklık ve kayalık ülkesiyken toplumdan belirli kesimlerin bir araya gelmesiyle bu süreçte nasıl bir mücadele izlendiğini gösterir. Ufak değişimlerin bir ülkeye zaman içinde ne denli büyük katkılar sağlayacağını gözler önüne serer. Henüz okumadıysanız kesinlikle bu ayki kitap listenize eklemenizi öneririz.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitap Analizi

Bir kitabın analizini yapmak, ne anlattığına dair fikir verir. Beyaz Zambaklar Ülkesinde eseri, içerisinde barındırdığı pek çok konuyla alakalı etkileyici bir kitaptır. Biz de bu kitabın analizini yapacağız. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitap analizi için her bölümü ayrı ayrı incelemek daha faydalı olacaktır.

Mene Peres Tekel

Mene Peres Tekel
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, geniş bir konu çeşitliliğine sahip.

Bu bölümde devlet yönetiminden bahsediliyor. Moskova’daki imparatorluk örneği üzerinden devlet inşasının bina inşasına benzediği ele alınıyor. Esere göre yeni nesil, dünya üzerindeki değişimin etkisiyle birlikte farklı hayaller ve ideallerle yola devam edebilir. Farklılaşan istekler ve hedefler, mevcut durumda hüküm süren yönetim anlayışına ters düşebilir. Böylece yeni nesil üzerinde eski yönetimin pek geçerliliği kalmaz.

Devlet yönetimlerinin baskıdan uzak olması gerekir. Dayatma olmadan mantık ve adalet çerçevesinde bir devletin inşa edilmesinden bahseder. Devletin temellerinin güçlenmesi için akılcı, sakin ve adil biçimde mümkün olabileceğini vurguluyor. Ülkesini düşünen bireylerin solucanlar gibi gömülmemesi üzerinden örnekler veriliyor. Saklanmak veya kaçmak yerine ülkenin güçlenmesi için neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor.

Kahramanlar ve Milletler

Eser, kahramanlarıyla devlet yönetiminde sadece belli kesimlerin olmaması gerektiğini anlatıyor. Devlet, halkın tüm fertlerinin ilgilenmesi gereken bir alandır. Gelişmesi ve ilerlemesi için her vatandaş üzerine düşeni yapmalıdır. Ancak bu sayede bir ülkenin refah seviyesine kavuşması mümkündür. Aksi takdirde herkes, bir bataklıkta yaşamaya devam eder.

Eserde Snellmann’ın görüştüğü kişilerle bir ülkenin ilerlemesine nasıl katkıda bulunduğu görülüyor. Gelişme için ülkenin aydınlarından din adamlarına kadar herkes bildiklerini anlatıyor. Ülkede yaşayan vatandaşlar, öncelikle kendi bireysel hayatlarını geliştirir. Genel kültür, bilim alanında neler yapılabileceğini öğrenirler. Ayrıca halkı oluşturan kahramanların tarihi yönlendirmesine dair tarihten örnekler verilir.

Sonsuz Mücadele

Bu bölümde bir bataklık ülkesi olan Finlandiya karşımıza çıkıyor. Ülkenin zaman içerisinde yaptıkları fedakarlıklarla refah seviyesini nasıl yükselttikleri anlatılıyor. Her yerin taş olduğu toprakların verimli hale gelmesi için halkın mücadelesinin önemi vurgulanıyor. Finlandiya halkının çalışma arzusu, ülkesi için neler yaptıkları ve daha birçok konu bu bölümde ele alınıyor.

Bir halkın gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapması gerektiği konusunda bu bölüm pek çok fikir veriyor. Her yerin pırıl pırıl olduğunu görüyorsunuz. Gazeteye abone olan köylüleri ve onların inançlarını. Çalışarak neleri başardıklarını ve daha fazlasını. Finlandiya halkının bunun yanında ne kadar vicdanlı olduğundan bahsediliyor. Geçmişte birçok sorunla karşılaşsa bile gazetelerin hem İsveççe hem de Fince basılması, bize bunu gösteriyor.

Suomi

Suomi
Roman, bu bölümde Finlandiya tarihine odaklanıyor.

Bu bölüm, biraz daha Finlandiya tarihi ve coğrafyasıyla ilgili. Rusya ile yapılan anlaşma ve etkileri karşımıza çıkıyor. Ayrıca Fin kültürüyle alakalı önemli bilgiler veriliyor. Ülkenin topraklarının ne kadar değerli olduğundan bahsediliyor. Geçmişte bu toprakların nasıl değerlendirildiğiyle alakalı bilgiler de vardır.

Snellman

Fin halkının gelişmesine öncülük eden Snellman’ın yaptıklarının öneminden bahsediliyor. Burada özellikle kitlelerin bilinçlenmesi açısından yaptıkları vurgulanıyor. Uyuyanları uyandırmak amacıyla aydın kesimlerden yardım alıyor. Bu durumda aydın kesimlerin halk üzerindeki etkisinin büyük olduğunu söylemek mümkündür. Karanlığı aydınlatmak için Snellman’ın attığı adımlar oldukça önemlidir. Aydınlanmak için halkların bir arada olması ve bilgi birikiminin aktarılmasının bir ülkeyi geliştirebileceği karşımıza çıkıyor.

Din Adamları

Snellman’ın din ve din adamlarının halkın üzerindeki etkisi anlatılıyor. Yaptığı konuşmalarda halkın manevi duygusunun eksikliğini fark ediyor. Halkın bu duygularının yükselmesi için din adamlarıyla konuşuyor. Bu konuda halkın manevi eksikliğinden dolayı suçlanmaması gerektiğini din adamlarına aktarıyor. Bir nevi umutsuzluğun insanlar üzerindeki manevi inancı eksiltmesinin normal olduğunu düşünebiliriz.

Bu noktada konuyla alakalı din adamlarına büyük iş düşer. Aksi takdirde halkta bir dinsizlik hastalığına yakalanabilir. Kişilerin nefislerini kötü etkileyeceğinden dolayı bu olayın bir felakete neden olabileceğini düşünüyor. Kötülüklerin engellenmesi amacıyla insanların manevi duygulara ihtiyaç duyduğunu anlatıyor.

Yönetim

Rusya’yla yapılan anlaşmadan sonra serbest olan Finlandiyalıların gelişmek için neler yaptıklarını anlatıyor. Snellman’ın bu bölümde memurlara yüklediği görevlerin önemi vurgulanıyor. Yasa görevlisi olan memurların yasalara uymamanın kötülüğünden bahsediliyor. Adalet duygusunun halk içerisinde gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Halkın bilinçlenmesi konusunda adaletin ne olduğunun anlatılmasını istiyor. Bir ülkenin gelişmesi için hak, hukuk ve adaletin şah damarı olduğunu düşünürsek öneminin ne kadar büyük olduğunu görebiliriz.

Kışla

Askerin ve ordunun ne kadar önemli olduğu bu bölümde vurgulanıyor. Bu nedenle erkeklerin askere gitmesi gerektiğini anlatıyor. Finlandiya’nın gelişmesi için askerde genel kültür ve bilimin öğretilmesi gerekiyor. Bu durum, halkın bireysel anlamda gelişmesi açısından önemlidir. Kendini geliştiren bireyler, ülkenin ilerlemesinde oldukça etkilidir.

Futbol

Futbol
İngiltere’nin öneminden biri, şüphesiz futboldur.

Dünyada batmayan güneş olarak bilinen İngiltere, tarihte her zaman gündem olmuştur. Fakat bu ün, Napolyon karşısındaki galibiyetinin ardından daha fazla artmıştır. İngiltere’nin öneminden biri, şüphesiz futboldur. Bu nedenle Finlandiya, futbol oynamayı örnek alır. Snellman, bu aşamada sporun önemini söylemiştir. Ancak yararsız faaliyetlerin insanı körelttiğine de değinmiştir. Bunlar yerine ülkenin gelişmesini sağlayan zanaat, sanat, hukuk gibi alanlara yönelmesi gerektiğini düşünür.

Ebeveynler ve Çocuklar

Çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu düşünen Snellman, sadece çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yetersizliğini anlatıyor. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde ilgi ve şefkat vermesi gerektiği vurgulanır. Arkadaşlarıyla birlikte farkındalık kazandırmak adına ailelerle bu durumu konuşur. Bu bölümde aile ve çocuk arasındaki ilişkinin önemini vurguluyor.

Krokep

Krokep bölümünde Snellman’ın mücadelesinin halk tarafından sahiplenmesi ele alınır. Bunun benimsenmesi açısından ne kadar çok çaba verdiği karşımıza çıkıyor. Snellman, bu konuda yalnız değildir. Yanında ona eşlik eden arkadaşları vardır. Görevi üstlenenler arasında Yarvinen dikkat çeker. Yarvien arkadaşı Krokep’i anlatı ve bu bölümde çalışmanın imkansızı aşabileceği aktarılır. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, çalışmanın refah getirdiğidir.

Köylüler

Bölümde Finlandiya’daki köylülerin durumu ele alınıyor. Halka geçmişte yapılan haksızlıklara, eğitimsiz bırakılmalarına ve emek sömürüsüne dikkat çekiyor. Devlet eliyle tüm bunların düzeltilmesi gerektiğine değiniliyor. Ülkenin gelişmesindeki bu durum, halkların geleceğini belirler.

Papaz McDonald

Kitabın son bölümü, Papaz McDonald’ın yazmış olduğu “Güneş Kitabı” isimli eseridir. Bu kitabın halkta bıraktığı etkilerden bahsedilir. Finlandiyalılar için kitap bir rehber gibidir. İçinde etkileyiciler bulunur ve gelişim için atılan adımlar vardır. İyilik ve kötülüğün arasında geçen bir öyküyle de eser son bulur. Kendini geliştirmek isteyen kişilerin okumanın ve okuduklarını anlamanın önemi olarak bu bölümü yorumlayabilirsiniz.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabı için Sonuç

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabı için Sonuç
Kitabın yazarı Grigory Petrov

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, ülkesini geliştirmek için neler yapacağından bahsediyor. Bunun için toplumun her kesimine büyük bir rol düşüyor. Toplumun entelektüel kesimlerinin halka yol göstermesinin önemi kitapta karşımıza çıkıyor. Değişim ise kişilerin kendini geliştirmesiyle başlar. Ancak bu aşamada devletin de önemi büyüktür.

Devlet, kendini geliştirmiş kişilerle yönetilmelidir. Bir ülkenin kalkınması için bu nedenle adalet karşımıza çıkıyor. Halkın adil bir devlette adalet kavramını bilerek hareket etmesi önemlidir. Aynı zamanda çalışmanın tüm imkansızlıkların üstüne geldiği kitapta vurgulanıyor. Toplumun her kesiminin çalışmasıyla ancak bir ülke bataklıktan kurtulur. Bu nedenle çalışmak, okumak, kendini geliştirmek kişilerin ve ülkelerin refahı açısından önemlidir.

Tıpkı Beyaz Zambaklar Ülkesinde gibi, dünyaya bakışınızı değiştirecek farklı romanları okumak istiyorsanız, Dünyaya Bakış Açımızı Değiştiren Kitaplar listemize bir göz atın.

Sıkça Sorulan Sorular

[toggle title=”Beyaz Zambaklar Ülkesinde Bize Ne Anlatıyor?” state=”close”] Eser, genel olarak kötü haldeki bir ülkenin nasıl gelişebileceğini anlatıyor.[/toggle]

[toggle title=”Krokep Kim?” state=”open”] Zengin tüccarın yanında çalışırken haksızlık yapan, patronunun parasını alıp köylülere veren kişidir.[/toggle]

[toggle title=”Beyaz Zambaklar Ülkesi Snelman Kimdir?” state=”close”] Eserde Snellman ülkesinin gelişmesi için önder olan kişi olarak karşımıza çıkıyor.[/toggle]

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir