GündemNe, Ne Değildir?

Eşcinsellik Belirtileri: Eşcinsel Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

eşcinsellik

Eşcinsellik kavramı, anlam olarak aynı cinsiyetteki kişilerin birbirlerine hissettikleri romantizm, cinsel istek ve cinsel çekimle birlikte yaşanan duygusal durum olarak ifade edilmektedir. Hem cins kişilerin birbirlerine karşı besledikleri duygusal yakınlık, kadın veya erkeklerde görülebilmektedir. Bu iki durum, eşcinsellik başlığı altında farklı kavramlarla da isimlendirilmektedir. Peki eşcinsellik belirtileri var mıdır, bir bireyin eşcinsel olduğu nasıl anlaşılmaktadır? Gelin hep birlikte eşcinsellik kavramı ve eşcinsellik belirtileri detaylarını birlikte inceleyelim.

Eşcinsellik Nedir?

Cinsiyet kimliklerimizin dışında oluşan cinsel yönelimler, aynı cinsiyetteki bireyler ile oluşması durumu eşcinsellik olarak adlandırılmaktadır. Bir kişinin kendi cinayetinde başka bir bireye hissettiği yoğun duygu, cinsel çekim ve istek, eşcinsellik kavramını özetlemektedir. Bu durum kadın-kadın veya erkek-erkek olması durumuna göre farklı kavramlarla ifade edilmektedir.

Kadınlar arasında yaşanan eş cinsellik durumu ‘lezbiyen’ olarak ifade edilirken, erkeklerdeki eşcinsellik ‘gey’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum genellikle kısa zaman içerisinde yaşananlara göre değil, uzun süreç içerisindeki genel ilgi ve tercilere göre ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman toplum tarafından dışlanan ve yanlış olarak algılanan bu birliktelikler, iki insanın yaşadığı ilişki ve ilgiyle alakalıdır. Bu açıdan toplumsal yapı içerisinde bu tercihlere sahip pek çok birey bulunmaktadır.

Eşcinsellik Nasıl Anlaşılır?

Bireylerde oluşan cinsel yönelimlerin, nasıl ve ne şekilde geliştiği tam olarak bilinmemektedir. Bu noktada bilinen tek bilimsel gerçek, kişilerin cinsel yönelimleri esnasında kendi iradesini kullanarak bilinçli bir tercih yapmadığıdır. Bir karar veya bir irade ile oluşmayan eşcinsellik, kendiliğinden gelişerek ortaya çıkmaktadır. Bu noktada eşcinsel kişilerden beklenen toplumda kabul görmüş kadın veya erkek görünümünden farklı olma, farklı davranışlara sahip olma gibi özellikler genellemesi yanlış olan bir durumdur. Bu sebeple “Eşcinsellik nasıl anlaşılır?” sorusuna genellikle verilen bu cevaplar doğru bir bakış açısını yansıtmamaktadır. Peki eşcinsellik nasıl anlaşılmaktadır?

 • Eşcinsellik, fiziksel olarak dışarıdan gözlemlenerek ayırt edilecek bir durum değildir.
 • Genel kabul görmüş toplumsal cinsiyet özellikleriyle eşcinsellik fark edilememektedir.
 • Bu noktada bilinmesi gereken tek şey, eşcinselliğin kişilerin özgü iradeleri doğrultusunda kendisinin ifadesi ile anlaşılmasıdır. Diğer bilinen düşüncelerin aksine bir genelleme ile eşcinsellik dışarıdan ayırt edilmemektedir.

Eşcinsellik Belirtileri Nelerdir?

Eşcinsellik Belirtileri
Her birey kendi cinsel kimliğini farklı şekillerde keşfedebilir. Bu nedenle genel bir eşcinsellik belirtisi tanımlaması yapılamaz.

Eşcinsellik, farklı dönemlerde farklı belirtilerle keşfedilebilmektedir. Bazı bireyler bu durumu çocukluk yıllarında fark etmiş olsa da birçok kişi yetişkinliğe girmesi ile bu durumu netleştirmektedir. Bu anlamda farklı belirtilerle karşımıza çıkan eşcinsellik, her bireyde değişiklik göstermektedir. Genelleme yaparak bakacak olursak eşcinsellik belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Çocukluk döneminde aynı cinsiyetteki kişilerle yaşanan problemler,
 • Aynı cinsiyetteki çocuklar tarafından dışlanma veya dışlanmışlık hissine kapılma,
 • Bireyin kendi cinsiyet kimliğinin getirdiği özellikleri kullanamaması,
 • Bedene fiziksel olarak yabancılaşma,
 • Kendi hem cinslerinin oynadığı oyunlardan, sohbetten veya etkinlikten zevk almama,
 • Ergenlik döneminde sağlıklı ilişkiler kuramama,
 • Kendini yalnız hissetme,
 • Sosyal bir ortamda bazı duyguları gizleme, saklama ve utanma,
 • Fiziksel görünüşe daha fazla önem verme,
 • Aynı cinsiyette olan kişilere daha yakın olma ihtiyacı,
 • Kendine eksiklik ve buna bağlı olarak korku, endişe ve tedirginlik yaşama,
 • İleri yaşlarda aynı cinsiyetteki kişilere daha fazla ilgi duyma,
 • En ufak temas ve iletişimde cinsel olarak farklı duygular hissetme gibi belirtiler eşcinsellik başlığı altında karşılaşılan durumlardan birkaçıdır.

Eşcinsellik Nedenleri Nelerdir?

Eşcinsellik, tarih boyunca bilinen ve farklı dönemlerde çeşitli şekilde nedenlerle açıklanan bir kavramdır. Özellikle uzun yıllar boyunca eşcinsellik kavramı, kimlik bozukluğu, sapkınlık veya hastalık gibi algılanarak normal dışı bir davranış olarak nitelendirilmiştir. Bu açıdan eşcinselliğin nedenleri noktasında da farklı birçok görüş ortaya atılmıştır. Günümüz yapısı içerisinde bu nedenlerin geneli, bireylerin yaşadıkları psikolojik nedenlerden dolayı oluştuğu gözler önüne serilmektedir. Eşcinsellik nedenleri olarak sayabileceğimiz durumlar şu şekildedir:

 • Çocukluk döneminde yaşanan anne-babaya olan bağlanma süreci
 • Cinsel istismar ve travmatik etkiler
 • Cinsel kimlik rolü öğrenilmesindeki sıkıntılar, özdeşim sorunu,
 • Kendi cinsini keşfetme merakıyla gelişen ve yoğunlaşan duygusal bağlılık

Eşcinsellik Hastalık mıdır?

Bahsettiğimiz belirtileri yaşayan ve eşcinsel olarak nitelendirilen kişilerin bu durumunun bir hastalık olup olmadığı da en merak edilen konulardan birisidir. Eşcinsellik bir hastalık değildir ve bu sebeple doğrudan bir tedavisi yoktur. Cinsellikle bağlantılı olarak gelişen ve kendini gösteren bu eğilim, tıbbi olarak bir hastalık içerisinde yer almamaktadır. Sadece oluşan cinsel karmaşa, toplum baskısı, yaşanan psikolojik sorunlar, eşcinsel kişilerde ruh sağlığını etkilemektedir. Bu açıdan dolaylı olarak ruh sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu söylenebilmektedir.

Eşcinsellik ve hastalık ilişkisini daha detaylı öğrenmek, “Eşcinsellik hastalık mı?” sorusuna yanıt bulmak için Kaos GL Derneği tarafından hazırlanan çalışmaya göz atabilirsiniz: ‘Eşcinsellik hastalık mı?’

Eşcinsellik üzerine birçok başlığı ve detaylı bilgiyi sizlerle paylaştık. Kişilerin cinsel yönelimleri doğrultusunda çıkan bu kavramlar, toplum içerisinde her ne kadar normal görülmese de bireylerin kendini keşfetmesi ve tanımasıyla meydana gelmektedir. Bu anlamda toplumun bir parçası olarak kabul edilmesi gereken bu durum, farklılaştırma yapmadan ve saygı çerçevesinde geliştirilmesi gereken önemi bir konumdadır.

Eşcinsellik kavramı ile ilgili soru işaretlerini giderdikten sonra güzel bir öneri yazısı daha ister misiniz? LGBT Nedir? LGBTİ Açılımı Nedir?

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir