Sosyoloji

Etnik Çeşitlilik Ne Demek? Etnik Çeşitliliğin Etkileri Nedir?

Etnik çeşitlilik ne demek

Etnik yapının ne olduğunu araştıranların ilk olarak bir toplumun içinde birden fazla etnik grup yapısının olduğunu bilmesi gereklidir. Toplum içerisindeki farklı etnik değerler, topluma zengin kültürel değerler ve farklılıklar katar. Bu olaya ise etnik çeşitlilik adı verilir. Etnik yapıyla ilgili “Etnik çeşitlilik ne demek? Etnik çeşitliliğin etkileri nedir?” sorularına örnek olarak geçmişten Çekoslavakya ve Osmanlı İmparatorluğu verilebilir. Bakıldığında dünyadaki çoğu ulus özünde farklı kültürel değerleri barındırmaktadır. Kültürel zenginliğin kaynağı ise etnik gruplardır. Fakat bu durum bazen olumsuz etkiler de ortaya çıkarabilmektedir. Örnek olarak da ırkçılık problemi verilebilir.

Etnik Çeşitlilik Ne Demek?

Etnik çeşitlik dünya üzerinde yer alan ve ten rengine, geleneklerine ve diline göre farklılık gösteren toplulukların bir arada yaşamasıdır. Ana terimi olan kültürel ve etnik çeşitlilik ayrımını iyi yapmak gerekir. Çeşitlilik belirli bir bölgedeki birden fazla karakter özelliğini ifade eder. Kültür ise toplumun duygusal, maddi, manevi ve entelektüel özelliklerini ön planda tutar.

Etnik yapının oluşumuna bakıldığında köken, ırk, soy ve dil gibi faktörleri görmek mümkündür. Çok yönlü bir karaktere sahiptir. İçerisinde bulundurduğu karakter özellikleri ise şu şekildedir:

  • Gelenek
  • Kültür
  • Sanat
  • Giyim
  • Yaşam tarzı

Etnik yapı içerisinde tüm bu karakter özelliklerini bulundurmaktadır. Statik olmanın aksine sürekli bir şekilde değişime uğrayan etnik yapı, dinamik bir karaktere sahiptir.

Kültürel anlamda etnik çeşitliliğin etki alanlarını Kültürel Çeşitlilik, Etnik Köken- Güncel Sanat Bağlamında Ötekinin Alanının Çekiciliği çalışması üzerinden de inceleyebilirsiniz.

Etnik Çeşitliliğin Etkileri Nelerdir?

etnik çeşitliliğin etkileri
Dünya mutfağında birçok kültürden esinlenen çeşitli yemekler ve baharatlar, bir etnik çeşitlilik unsurudur.

Etnik çeşitlilik, farklı kültürlerin aynı bölgelerde yaşam sürmesi anlamına gelmektedir. Farklı geleneksel özelliklere sahip olan ırklar bir arada yaşadıklarından dolayı ortaya çeşitli etkiler çıkmıştır. Örnek olarak, dünya mutfağında birçok kültürden esinlenen çeşitli yemekler ve baharatlar bulunmaktadır. Bunun başlıca sebebi yaşanılan dönemde birçok kültürün bir arada yaşamasıdır.

Kültürel çeşitliliği olan toplumların yenilikçi olmaları ve gelişebilmeleri için farklı ırklardaki insanların kültürlerini özgürce ifade etmesi gerekir. Aksi halde baskı altında kalan kültürlerde stres ve olumsuz bir yaşam gözlenir.

Gelişen teknoloji sayesinde oldukça yayılan etnik çeşitlilik artık hayatımızın her anında yer bulmaktadır. Çoğu sektörde neredeyse her kıtadan her milletten insanları görmekteyiz. İnsanlar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmayan toplumlar hoşgörü içerisinde hayatlarına devam etmektedir.

Etnik çeşitliliğin de çalışma alanları arasında yer aldığı etnoloji bilimi hakkında detayları öğrenmek ister misiniz? O halde Etnoloji Nedir? Etnolojik Ne Demek? yazımıza bir göz atın.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir