SosyolojiFelsefe

Geleneksel Otorite Nedir? Geleneksel Otoritenin Savunucuları Kimlerdir?

geleneksel otorite

Otorite, herhangi bir konuda insanları bir şeyin yeterlilik seviyesine inandırdığınız zaman kişinin kendine sağladığı güven ve itaatin verdiği kullanma gücüdür. Bu otorite çeşitleri Max Weber tarafından 3 farklı çeşide ayrılmıştır. Bu çeşitlerden bir tanesi de geleneksel otoritedir. Peki geleneksel otorite nedir? Geleneksel otoritenin savunucuları kimlerdir?

Geleneksel otorite, gelenekler tarafından oldukça saygı duyulan, toplumsal düzen içerisinde değişikliklerin yaşandığı toplumlarda sıklıkla görülür. Bu özelliğe sahip toplumlarda geleneksel otorite ve toplumdaki yerleşik inanç iktidarın ana kaynağı halindedir.

Geleneksel Otorite Nedir?

Max Weber
Max Weber, otoriteyi 3 temel çalışma üzerinden değerlendirir.

Max Weber otoriteyi 3 çeşide ayırır. Bu çeşitler ise şu şekildedir:

  • Geleneksel Otorite
  • Karizmatik Otorite
  • Demokratik Otorite

Weber’in ayırdığı bu 3 otorite birbiri ile alakalı olsa da aslında farklı sistemlere sahiptir. Sizler için bu yazımızda geleneksel otoritenin ne olduğunu ve savunucularının nasıl özelliklere sahip olduğunu ele aldık. Yazımızın devamını okuyarak geleneksel otorite hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Otorite tiplerinin ilki olan geleneksel otorite, uzun süreler önce kurulmuş olan gelenek ve göreneklere bağlılığı ifade eder. Son zamanlarda geleneksel otorite ile alakalı birçok soru sorulmaktadır. Bunlardan en çok sorulanı ise “Geleneksel otorite nedir?” sorusudur. Bu sorunun cevabını yazımızın devamından öğrenebilirsiniz.

Bir toplumda yaşayan insanlar, atalarının yaptıklarını yapmaları ve gelenekleri ihlal etmemeleri halinde bir otoriteye uyarlar. Bu otorite geleneklere bağlı olduğu için de geleneksel otorite denilmektedir. Geleneksel otoritenin bir özelliği de arkasında herhangi bir yasal yaptırımın olmamasıdır. Bu otoriteye dair örnekleri bazı tarif sayfaları üzerinden bulunabilir.

Max Weber, özellikle orta çağlarda siyasi sistemlerin çoğunda geleneksel otoritenin yer aldığını söylemektedir. 21. yüzyılın başlarında Suudi Arabistan, Fas ve Kuveyt’in siyasi yöntemleri geleneksel otoriteye birer örnektir.  Sanayileşme yaşayan ülkelerin bazılarında bu sistemler halen geçerliliğini korumaktadır. Bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Belçika, Hollanda ve İspanya verilebilir. Yazılı bir anayasaya sahip olmayan ülkelerin, geleneklere dayalı bir sistemi bulunmaktadır.

Geleneksel Otoritenin Savunucuları Kimdir?

İnsanlar “Geleneksel otorite nedir?” sorusunun cevabını bulduktan sonra bu otoritenin savunucularının kim olduğunu merak etmektedir. Geleneksel otoriteyi savunan kişiler, atalarının yaşamlarına göre belirlenmiş olan kuralların ileri kuşaklara kadar aktarılmasını isterler. Bu aktarım sırasında geleneksel otoritelerinin kurallarının herhangi bir değişime uğramaması için yoğun çaba harcanır. Tüm bunları yapan kişilere de geleneksek otoritenin savunucuları denilmektedir.

Geleneksel otoritenin savunucuları genellikle dogmatik ya da inatçı bir kafa yapısına sahip olurlar. Örnek olarak yaptıkları her ne kadar yanlış da olsa gelenekleri doğrultusunda doğru olduğunu savunabilirler. Yanlışı bile doğru olarak savunan bu insanlara geleneksel kuralların her zaman doğru olmadığının ve bazen değişebileceğinin öğretilmesi gerekir. Fakat bunun oldukça kibar ve anlayışlı bir dille yapılması gerekmektedir. Çünkü dogmatik ve inatçı denemeler ters tepki yaratabilir ve işiniz daha da zorlaşır.

Geleneksel otoritenin savunucularına kuralların her zaman doğru olmadığını bazen değişikliğe gerek duyduğunu anlatabilmek oldukça önemlidir. Yoksa yanlış olan geleneksel kurallar, kuşaktan kuşağa aktarılarak aynı problem yaşanmaya devam edecektir. Bunun için geleneksel otoritenin her zaman doğru olmadığını bazen yanlış yaptırabileceğini de insanlara göstermek gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Max Weber’in Otorite Çeşitleri Nelerdir?

Max Weber otoriteyi 3 çeşide ayırır: Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite.

Geleneksel Otorite için Doğru Olan Nedir?

Geleneksel otorite kapsamında; yasama, yürütme ve yargı yetkileri tek bir kişide toplanır. Söz hakkı ya da fikir özgürlüğü yerine güç sahibi olanların sözü dikkate alınır.

Geleneksel Otorite Kurucusu Kimdir?

Geleneksel otorite, Max Weber’in açılımlarından biridir.

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir