Bilim

İzotop İzoton İzobar İzoelektronik Nedir?  

İzotop İzoton İzobar İzoelektronik Nedir?

Farklı atomların içerdikleri tanecik sayısı da farklılaşabilmektedir. Bu nedenle bu atomlar, tanecik sayılarına göre farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Peki, izotop izoton izobar izoelektronik nedir? Eşit niceliklerine göre atomların;

  • İzotop,
  • İzoton,
  • İzobar,
  • İzoelektronik atom, şeklinde sınıflandırılması mümkündür.

Bu atom çeşitlerinin sahip olduğu özellikler de farklılık göstermektedir.

İzotop Nedir?

İzotop İzoton İzobar İzoelektronik Nedir?
İzotop atomların atom numaraları aynıdır.

İzotop atomların çekirdeklerinde yer alan proton sayıları eşittir.  Ancak bu atom çeşitlerinin çekirdeklerinde farklı sayılarda nötron yer almaktadır.

İzotop atomların kütle numaraları farklı, atom numaraları ise aynıdır. Bu sebeple aynı elementin farklı nötron içeren atomları olduklarını söylemek mümkündür.

Kimyasal özellikleri birbirleri ile aynı özellik göstermekte, fiziksel özellikleri ile farklılaşmaktadır. Ayrıca aynı element çeşidi çok sayıda izotop atoma sahip olabilmektedir.

Diatomik nedir?” yazımız da ilginizi çekebilir.

İzoton Nedir?

İzoton atomların çekirdeklerinde bulunan nötron sayıları eşit olmaktadır. Fakat proton sayıları farklılaşmaktadır.

İzoton atomların farklı elementlerin eşit sayıda nötron içeren atomları oldukları söylenebilir. Hem kimyasal olarak hem de fiziksel olarak birbirlerine göre değişiklikler gösterirler.

İzobar Nedir?

İzotop İzoton İzobar İzoelektronik Nedir?
İzobar atomlarda kütle numarası aynıdır.

İzobar atomları çekirdeklerinde yer alan hem nötron miktarları hem de proton miktarları farklıdır. Fakat bu atomların protonlarının toplam sayısı ile nötronlarının toplam sayıları birbirleri ile eşittir.

İzobor atomlar atom numaraları birbirinden farklı kütle numaraları ise birbiri ile aynı olan atomlardır. Hem fiziksel özellikler bakımından hem de kimyasal özellikler bakımından birbirleri ile herhangi bir benzerlik göstermemektedirler.

İzoelektronik Atom Nedir?

İzoelektronik taneciklerin elektron sayıları birbirleri ile aynıdır. Fakat proton sayıları değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda elektron sayılarının birbirleri ile eşit olması izoelektronik taneciklerde yeterli olmaz. Elektron dizilimlerinin de birbirleri ile kıyaslandığında değişiklikler göstermesi gerekir.

İzoelektronik taneciklerden birisi nötr özellik gösteren atom ise bir diğeri kesinlikle iyondur. Bu tanecikler hem fiziksel olarak hem de kimyasal olarak birbirleri ile farklılık göstermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hem Fiziksel Hem De Kimyasal Olarak Birbirlerinden Farklı Olan Atomlar Nelerdir?

Bu özellikleri gösteren atomlar izoelektronik, izobar, izoton atomlardır.

İzotop Atomların Kütle Numaraları Aynı mıdır?

Hayır, izotop atomların kütle numaraları birbirinden farklıdır.

İzoelektronik Atomlardan Birisi Nötr ise Diğerinin Nasıl Olması Beklenir?

İzoelektronik atomlardan birisi nötr ise diğeri iyon olmak zorundadır.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir