SanatEdebiyat

Sanatsal Betimleme Nedir?

sanatsal-betimleme-nedir

Sanat kelimesi en temelinde, sanatçının ortaya koyduğu esere bakıldığında, bakan kişide oluşturduğu hissiyatlar bütünü için kullanılır. Edebiyat için de bu durum geçerlidir. Yazar, sanatını okuyucusuna zarif bir şekilde iletebilmek için sık sık farklı yöntemlere başvurur. Bu yazıda, “Sanatsal betimleme nedir?” sorusunu ele alacağız.

Betimleme, edebiyat sanatı içerisinde yazarların mevcut durumlarını, hislerini ve meramlarını okuyucuya aktarabilmek için başvurdukları anlatım biçimidir.Yazarın bir nevi kelimelerle görsel bir izlenim oluşturmasıdır. Elbette bu anlatım yönteminin de kendi içinde farklı kullanım şekilleri vardır. Edebiyat içerisinde, sanatsal (izlenimsel), fiziksel (simgesel), ruhsal (içsel) ve açıklayıcı olarak 4 farklı çeşidi mevcuttur.
Edebiyat eserlerinde sıkça karşımıza çıkan bu betimleme türü yazarın düşsel öğeler, sanatsal tasvirler ve mecaz anlatımlar kullanarak eserini zenginleştirmek, derinleştirmek ve okuyucuyu hikayenin içine çekmek için kullandığı bir anlatım tekniğidir. Burada, sanat birincil kaygı unsurudur.

Sanatsal Betimleme Özellikleri

sanatsal-betimleme, örnekleri
Açıklayıcı betimleme kullanılmaz. Genelde edebi eserlerde karşımıza çıkmaktadır. Yazarın sanatsal kaygı duyduğu bilinmektedir.

Sanatsal betimleme tekniği, yazarın eserinde derdini ve hissiyatını detaylandırma amacı güttüğü bir anlatım biçimidir. Bu sayede duygular, olaylar veya nesneler detaylı bir şekilde anlatılır ve konuyu kapsamlı bir şekilde anlaşılır. Yazar, bu sayede mevcut durumu okuyucunun zihninde canlandırma imkanı sunar. Aynı zamanda duygusal ve görsel çağrışımlar yaparak canlı bir atmosfer oluşturur. Sanatsal betimlemenin belirleyici özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Yazar, sanatsal kaygı güder.
  • Edebi eserlerde bolca karşımıza çıkar.
  • Betimlemelerde düşsel öğeler, söz sanatları, mecazi ve abartılı anlatımlara başvurulur.
  • Açıklayıcı betimlemenin tam tersidir.
  • Görüntüler detaylı bir şekilde anlatılır, renkleri ve şekiller betimlenir.

Bu özellikleri kullanarak sanatsal betimleme tekniğini kusursuzca eserlerinde kullanabilen yazarlar, sanat olgusunu yukarı çekerek okuyucuya daha keyifli ve daha detaylı bir anlatım sunar.

Sanatsal betimleme ile bağlantısı olan Kavramsal Sanat Nedir? Özellikleri, Temsilcileri ve Örnekleri adlı yazımızın ortak bir özelliği vardır. Sanatçı kendi istediğini katabildiği için benzerliklerini yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz.

Sanatsal Betimleme Örneği

Sanatsal-betimleme-nedir
Sanatsal betimleme yazarı farklı kılar ve kendine has tarzını, düşüncelerini, aynı zamanda hayal gücünü öne çıkarır.

Sanatsal betimleme, birçok edebiyat dalında gözlemlenebilen bir anlatım yöntemidir. Örnek olarak ünlü fantastik eser Yüzüklerin Efendisi serisinden yazar Tolkien’in Miğfer Dibi betimlemesine bakabiliriz. Tolkien, bu örnekte başvurduğu teknikle Miğfer Dibi’ni kusursuz bir şekilde anlatır. Anlatımını sanatsal benzetmelerle güçlendirir ve o büyük heybetli mekanı etkileyici bir şekilde açıklar.

Bu eserde Tolkien defalarca sanatsal betimleme tekniğine başvurarak kurgusal bir dünya olan Orta Dünya tasvirini, okuyan kişinin zihninde canlandırmak istemiştir. Yalnızca fantastik eserlerde değil, polisiye anlatılar, duygusal, estetik ve psikolojik roman türleri gibi birçok farklı türde de bu anlatım tekniği kullanılmıştır.
Yazarın direkt olarak gördüğünü anlatarak sözcüklerle resmini çizmeye çalıştığı, bireyleri ve varlıkları olduğu gibi anlattığı açıklayıcı betimlemenin tam tersi olan sanatsal betimleme, birden fazla edebiyat türünde gözlemlenebilir.

Tüm bunların yanında sanatsal betimleme, yazarın kendi tarzını oluşturmasına ve eserini özgün kılmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu betimleme türünü kullanırken aşırıya kaçmamak ve metni gereksiz ağırlıkla yüklememek de önemlidir. Sanatsal betimleme, yalnızca dengeli ve etkili bir biçimde kullanıldığında eserin kalitesini artırabilir.

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir