Connect with us

Ne, Ne Değildir?

Bilim Nedir ve Bilimsel Çalışmalar Nelerdir?

Published

on

Bilim Nedir ve Bilimsel Çalışmalar Nelerdir?

Bilim ya da eş anlamlı olarak ilim; Fiziksel ya da doğal evren yapısında ve hareketlerinde oluşan yöntemler aracılığı ile incelenmesini ve araştırılmasını içeren genel olarak bütün pratik çalışmalara söylenen isimdir. Bilim için bir diğer tanım ise; Bilgi ve yöntemin bir arada kullanılmasıdır. Bilim sayesinde deney, düşünce ve gözlemlerinizi sistematik bir şekilde inceleyebilir ve bunun ile ilgili teorileri ortaya çıkartabilirsiniz. Bilim günümüzde ise; nedenlerimize, meraklarımıza ve amaçlarımıza aracı olarak bir çok alt branşa hizmet etmeye başlamıştır. Böylece insanların daha iyi yaşam standartlarında hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanmıştır.

Bilim Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Binlerce yıldır, insanoğlu dünyada yaşama duyduğu merak ve öğrenme içgüdüsü ile, yaşam kalitemizi her geçen gün biraz daha arttıracak bir etkinliğe girişmeye başladı. Bunu bilim yerine teknoloji olarak da nitelendirmek mümkün olabilir, fakat teknolojik bütün gelişmeler bilimsel gelişmelerin eteğinde meydana geldiğini savunulmaktadır. Zaman geçtikçe, insanlar gündelik ya da yıllar içerisinde tekrarlanan şeyleri algılamak ve bunlara karşı yorum katabilmek adına yaşadıklarını çözümleyerek bunlar ile ilgili çalışmaya başlamışlardır. Sonucunda matematik, geometri, gök bilimleri ve tıp ilerlemiş, bilim tarihinin ilk evrimi başarı ile tamamlanmıştır.

Bilimin Her Söylediği Doğru mudur?

Bilimsel yapılan araştırmalar, günümüzde insanoğlunun sahip olduğu bilgi seviyesi ile ulaşabildiği gerçeğe en yakın olan verileri sunmaktadır. Bu yüzden de bilimsel sonuçları, kesin sonuçlar yerine, gerçeğe en yakın sonuçlar olarak nitelendirmek durumundayız. Bir çok güçlü bilim adamının yaptıkları çalışma, gelecekte bu çalışmaları yürütecek kişi için bir ışık olup, sonrasında kendi ışıklarını yakmaları için gerekli olan ivmeyi vermektedir. Sonucunda bu döngü yaklaşık 5.000 yıldır devam etmektedir. Bugün ulaşabildiğimiz en kesin sonuçları, pozitif bilimler ve matematik bilimleri sayesinde yakalayabilmekteyiz. Mantık ve matematik, şu an insanlar için sordukları sorulara ya da öğrenmek istedikleri bilgiye en yakın sonucu ulaştırmaktadır.

Bilim yaşadığı bu evrimi sürdürmeye devam edecek ve yıllar öncesinde imkansız olarak görülen şeyler yarın belki de mümkün olacak. Yaşanacak olanlar ile ilgili olarak, her insanın da üzerine düşen bazı çalışmalar vardır. En azından insan gelişimine ve özsaygısına ulaşabilmek adına kendi kişisel gelişimini tamamlamalıdır her düşünebilen birey. Bizim kendimize, çevremize, insanlara ve dünyaya olan sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne, Ne Değildir?

İdeoloji Nedir ve İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

Published

on

By

İdeoloji Nedir ve İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

Belirli toplumsal değerler, düşünceler ve yapıların bir araya getirilerek oluşturulmuş düşünce paradigmasıdır1. Belirli bir siyasi ya da toplumsal olarak oluşan bir öğretinin, insanlar aracı ile politik, hukuksal, bilimsel, felsefi ya da dinsel olarak yayılması ve savunulmasını içeren düşünce bütünü2. Olarak iki farklı tanım ile ideolojiyi açıklamak mümkündür. İdeoloji ve ideolojik düşünceler tarih boyunca gelişerek devam etmeyi sürdürmüştür, fakat bu konuda asıl büyük gelişimi sağlayan yapı Marksist öğretiler olmuştur.

İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

İdeolojileri ve temsil ettiklerini belirli bir alt branşlara ayırmak oldukça güçtür. Çünkü doğrudan siyaseti, hayatı, gelişimi, dini, kültürü kısaca hayat ya da ruhaniyet içerisinde olan bütün olguları içerisinde barındırabilen bir düşünce yapısıdır. Genel olarak burada bütün ideoloji çeşitlerini incelememiz bu yüzden mümkün değildir.

Siyasi İdeoloji Nedir?

Tanımda da belirttiğim üzere, dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar belirli bir konuda ideoloji yürütmesi mümkündür. Fakat en sık rastlanan ideoloji türleri siyasi tabanlıdır. Belirli bir milleti, ırkı, düşünceyi ya da coğrafi alanı kapsamak şartı ile başlayarak, kitlelere yayılan ideolojilere, siyasi ideoloji denmektedir. Ülkemizde en çok görülen siyasi ideolojiler: Milliyetçilik, Komünizm, Muhafazakarlık, Dincilik ve Liberalizmdir.

Siyasi İdeolojiler Nelerdir?

Günümüzde gündelik hayatın merkezine kadar girmeyi başaran siyasi ideolojiler, bu bakımdan bize belirli bir taraf hakkında minimum bilgi edinmeyi zorlu kılıyor. Bu yüzden de siyasi ideolojiler hakkında temel ayrımları öğrenmek hem genel kültürümüz geliştirmek adına hem de siyasi olarak yaşanan değişimleri ve gelişimleri takip etmek adına oldukça önemli. En önemli siyasi ideolojiler şunlardır: Anarşizm, Komünizm, Muhafazakarlık, Çevrecilik, Feminizm, Liberalizm, Milliyetçilik, Dincilik, Sosyalizm ve Merkeziyetçiliktir.

İdeolojinin Eleştirileri

İdeolojilerin belirli bir kitle açısından fazla tutulması, beraberinde radikalliği oluşturmaktadır. Bu noktada maalesef dünya üzerinde oldukça kötü örnekler vardır. Radikal Dincilik, Radikal Milliyetçilik gibi kavramlar yüzünden, katliamlar ve çeşitli normlar muhalif ya da o ideolojinin hedef kitlesi tarafından diğer insanlara uygulanmaktadır. Bunun ile ilgili olarak her şeyin aşırısına kaçmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz.

Continue Reading

Ne, Ne Değildir?

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Published

on

By

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Ekoloji, canlı olguların hem kendi cinsleri ile hem de çevreleri ile aralarında olan ilişkiyi araştıran bilim dalıdır. Ekosistem ise, canlı ya da cansız olarak nitelendirilen bütün çevreye verilen isimdir. Ekosistem kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır; Abiyotik faktörler ve Biyotik faktörler olmak üzerek.

Abiyotik Faktörler: Su, hava, toprak, iklim gibi cansız nesneleri içine alan kısma verilen isim.

Biyotik Faktörler: Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak içine kapsayan kısma verilen genel isim.

Ekolojinin Kapsamı

Ekoloji genel olarak bütün canlı organizmaları içerisinde kapsayan bir kavram değildir; İçerisinde yer alan canlı türleri, canlı çevresi, insan, hayvan ve bitkilerden oluşan ve bir arada yaşadıkları alanları ve toplulukları içerisinde yer edinen bir kavramdır. Tanım içerisinde yer alan “içerisinde yaşadıkları ortam” cümlesi, yaşadıkları cansız çevreyi işaret eder yani, hava, su, toprak, ışık gibi alanları içerisine alır.

Ekoloji Bilimi

Ekoloji bilimi araştırma konusu, yöntemleri ve amaçlarında olan bazı temel özelliklerinin desteği ile birlikte diğer çevre bilimlerinden ve doğa bilimlerinden ayrılır. Ekoloji bir bilim dalı olarak, bütün canlılar ve canlılar adına ortak nitelendirilen ve canlıların üzerinde etki yaratabilen bütün temel prensipleri ve konuları ayrıntıları ile birlikte inceler. Aslında ekoloji bir canlının iç yapısını değil; Hayatını, gelişimini ve bu gelişimin içerisinde geçtiği hayati ortamı ve diğer canlılar ile aralarında olan etkileşimi detaylı bir şekilde inceler.

Ekosistem Nedir?

Belirlenen belirli bir yer, mekan ya da çevrenin içerisinde yer alan canlıların ve onların etrafında olan cansız çevrenin karşılıklı etkileşimlerinden ortaya çıkan ve daimiliği olan ekolojik sistemlere verilen isimdir. Ekosistem aynı anlam içerisinde, besin ağını da nitelendirir ve şekillendirir. Dünyayı ve içerisinde olan bütün canlı ve cansızları kapsamak üzere küresel bir düzeni ifade eder.

Ekolojik Denge Nedir?

Ekolojik bir sistem içerisinde yer alan bir olgu ya da duruma karşı yapay şekilde etki edilmediği durumda, genel olarak karakteristik özelliklerini koruyarak bu konuda daimilik gösterme sürecine verilen isimdir. Ama belirtmek gerekir ki bu hiçbir değişiklik olmayacağını da söylemez. Zaman içerisinde değişim süreci yaşanacaktır ancak bu ekosistemin genel karakterini etkileyecek düzeyde olmayacağını anlatır.

Continue Reading

Ne, Ne Değildir?

Kanserojen Nedir ve Kanserojen Maddeler Hangileridir?

Published

on

By

Kanserojen Nedir ve Kanserojen Maddeler Hangileridir?

Kanserojen ya da içerisinde kanserojen içeren maddeler; İnsan ya da hayvanlar üzerinde kansere sebep olabilecek etkileri yaratan maddelere söylenen genel isimdir. Bu maddeyi vücutlarına alanlar üzerinde, kansere sebep olabilir ya da kanser hastası olan kişilerin durumunu daha da kötüye döndürebilir. Ayrıca kimyasal maddeler, ışınım ya da virüsler üzerinde de gözükebilir ve maruz kalan kişilere etki edebilir.

Kanserojen Maddeler Nelerdir?

Bilinen yaklaşık beş yüze yakın kanserojen bulunmaktadır. Bunların bir çoğu hayatımızın en temelinde olan şeylerken bazıları ise oldukça tesadüfi olarak rastlayabileceğimiz maddelerdir. Buna en basit örnek olarak da kullandığımız telefonları örnek olarak gösterebiliriz. Yakın bir zaman da yapılan araştırmalar ile Palm Yağının (Daha önce konu ile ilgili yazılan makaleye ulaşmak için tıklayabilirsiniz) da kanserojen içerdiğini gösterdi. Palm yağı bilmeyenler için, gündelik olarak tükettiğimiz bir çok hazır gıdanın içerisinde, kullanımı aşamasında kullanılan bir yağdır.

Ayrıca yemekleri ısıtmak için kullandığımız mikrodalga fırınlar da çok ağır kanserojen içermektedir. Mümkün olduğu süre içerisinde minimum kullanmaya dikkat etmeliyiz. Cep telefonları, televizyon, baz istasyonları, patates kızartması, trans yağı ve daha niceleri içerisinde kanserojen barındırmaktadır.

Ayrıca bazı maddeler de şunlardır;

Karbontetraklorür: Kuru temizleme ve çeşitli temizlik ürünlerinin, temizlik aşamasında kullandıkları bir etken maddedir. İçerisinde son derece yüksek kanserojen barındırır.

Dioksan: Günümüzde hemen her kozmetik ürünün üretiminde kullanılan bir maddedir. En basit olarak deodorantların üretiminde kullanılmaktadır.

Benzidin: Hususi kullanım boyalar (Ev ve iş yerimizde duvarlara kullandığımız ya da çeşitli el işçiliklerinde kullanılan boyalar gibi) içerisinde yer alan bir baz maddedir.

Naftilamin: Cam sanayisinde çalışan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken maddelerden biridir. Çünkü cam kesiminde kullanılan bu madde yüksek kanserojen içermektedir.

Kanserojen Olmayan Maddeler Neler?

İçerisinde kanserojen olmayan maddeler arıyorsanız, tamamen organik ürünlere yönelmeniz gerekmektedir. İçerisine kimya bulaşan bütün gıdalar ve içerisinde radyasyon olan bütün teknolojik aletler insan sağlığı için risk barındırmaktadır. Bunun için öncelikli olarak beslenmemize ardından da gündelik olarak yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz. Böylece aldığımız radyasyonun etkilerini en azından azaltmış olacağız.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Yazbuz.com