KariyerBilim

Ekolog Nedir? Ekolog Nasıl Olunur?

ekolog

Günümüzde sıkça karşımıza çıkan çevre kirliliği, küresel ısınma gibi insanlığı etkileyen önemli olaylar ile ilgilenen uzmanlar bulunur. Bu uzmanları tanımlamak için ise kullanılacak en uygun tanım ekolog olacaktır. Peki, ekolog nedir? Tam olarak görevleri nelerdir? Nasıl ekolog olunur?

Ekoloji alanında çalışmalar yürüten kişilere ekolog denir. Ekoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler ise uzman ekolog unvanını alır. Peki ekologların çalışmalarını yürüttüğü ve uzmanlaştığı ekoloji nedir?

Ekoloji Nedir?

Ekoloji Nedir?
Ekoloji, ekosistem üzerinde bulunan bütün canlı ve cansız varlıkları, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Bulunduğumuz dünyada canlı ve cansız birçok varlık bulunmaktadır. Canlı ve cansız varlıkların bulunduğu bu çevreye ekosistem adı verilir. Canlı varlıklar birbirleriyle ve çevreleriyle sürekli etkileşim halindelerdir. Ekoloji ise ekosistem üzerinde bulunan bütün canlı ve cansız varlıkları, canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.

Ekoloji kelimesi Yunanca “ev, yakın çevre” ve “bilim” kelimelerinden oluşmuştur ve günümüzde doğa bilimi veya çevre bilimi isimleri de kullanılmaktadır.

Her canlı, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için diğer canlılara ve cansız varlıkların bulunduğu çevreye ihtiyaç duyar. Ekoloji ise ihtiyaç duyulan çevrenin canlılar için uygun koşullarda olması ve bu durumun devam ettirebilmesini amaçlar.

Günlük yaşantımızda da etkilerini sıkça hissettiğimiz çevre kirliliği, küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar geleceğimiz için birer tehdit oluşturmaktadır. Ekoloji alanında çalışan ekologlar ise bu olayları inceler ve canlıların yaşamını en uygun koşullarda devam ettirebilmeleri için ne gibi tedbir alınması gerektiğini araştırır.

Ekolojiye dair detaylı bilgi almak için Ekoloji ve Ekosistem Nedir? yazımıza göz atabilirsiniz.

Ekoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Ekoloji canlıların çevreyle olan ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır. Canlıların ve çevrenin çeşitliliği söz konusu olduğunda ekolojinin çalışma alanları da çeşitlenir ve geniş bir alana yayılır:

 • Canlıların yaşamalarını devam ettirmeleri için gerekli çevrenin koşullarını inceler. Bu koşullar arasında klimatik (iklim özellikleri), edafik (toprak özellikleri), fizyografik (yeryüzü şekli ve yapısına bağlı özellikler) sayılabilir. Aynı zamanda canlıların bu koşullara karşı davranışlarını da inceler.
 • Popülasyon kelimesi aynı türden yaşayan canlılar toplumu olarak tanımlanabilir. Ekoloji de bir popülasyonun yapısını ve diğer mevcut popülasyonlarla olan ilişkisini inceler.
 • Ekoloji, canlıların ve cansızların içinde bulunduğu ekosistem ögelerini, ekosistem tiplerini ve zamanla uğradığı değişimleri inceler.

Ekoloji Alt Dalları Nelerdir?

Ekoloji Alt Dallari
Ekolojinin çok sayıda alt dalı bulunmaktadır. Bitki ekolojisi de bunlardan biridir.

Biyolojinin alt dalı olan ekoloji de kendi içerisinde alt dallara ayrılmıştır. Ekoloji genel olarak birey ekolojisi ve toplum ekolojisi olarak iki başlık altında incelenebilir. Ancak canlıların çevreyle olan ilişkisini inceleyen ekoloji; canlı çeşitliliği, çevre çeşitliliği, çevre şartları, canlıların yaşam ortamlarının çeşitliliği göz önüne alındığında ondan fazla dala ayrılabilir. Bunların alt dalların başında;

 • Hayvan ekolojisi,
 • Bitki ekolojisi,
 • Karasal ekoloji,
 • Deniz ekolojisi,
 • Peyzaj ekolojisi,
 • Popülasyon ekolojisi,
 • Orman ekolojisi sayılabilir.

Ekologlar Ne İş Yapar?

“Ekolog nedir?” sorusu için en net yanıt, ekoloji alanında çalışmalar yapan kişiler olacaktır. Ekosistemdeki canlıların yaşadığı çevrenin uygun koşullarda olması için çalışır. Genel olarak ilgilendikleri alanlar şunlardır:

 • Bilinen canlı türlerinin incelemek
 • Bilinmeyen canlı türlerinin varlığının araştırmak
 • Doğa olaylarının incelemek
 • Tür, popülasyon değişiminin gözlemlenmesi ve bu kavramların adaptasyonu, evrimi üzerine çalışmalar yürütmek
 • Çevre kirliliğine neden olan ve yaşanılan çevreye zarar veren tehlikeli atık ve maddeler ile ilgili önlemleri araştırmak ve önlemlerin alınmasını sağlamak
 • Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklim değişiklikleri, nükleer sızıntı vb. gibi çevre felaketleri üzerine incelemelerde bulunarak bu felaketlerin etkisini en aza indirgeyecek önlemleri araştırmak
 • Ekosistem içindeki dengenin korunmasını sağlamak
 • Ekosistemde bulunan canlı organizmaların dağılımı ve sayısını araştırmak

Ekolog Nasıl Olunur?

ekolog olma
Ekolog olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerine gidebilir ya da uzmanlık alabileceğiniz kurs ve eğitimlere başvurabilirsiniz.

Eğer çevreye, doğa olaylarına, canlılara, canlıların yaşam alanlarına ilgili birisiyseniz ve bu alanda çalışmak isterseniz siz de ekolog olmak düşünebilirsiniz. Ekolog olabilmek için üniversitelerde bulunan ekoloji mühendisliği ya da yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünü okuyabilirsiniz. Üniversite okumadan da üniversitelerin vermiş olduğu belirli eğitimlere katılarak sertifika alabilir ve ekolog unvanına sahip olabilirsiniz. Ekolog olarak eğitimin yanı sıra bazı yetenek ve ilgilere sahip olmak da önemlidir:

 • Ekolojiye ilgi duymak
 • Bitki ve hayvanlara ilgi duymak
 • Çevreye karşı meraklı olmak
 • Biyoloji bilgisine sahip olmak
 • Coğrafya bilgisine sahip olmak
 • Dünya gündemini etkileyen konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konuları takip etmek
 • Çevresel atıkların yönetimi hakkında güncel gelişmeleri takip etmek
 • Ekoloji alanında oluşan gelişmeleri takip etmek
 • Botanik hakkında bilgi sahibi olmak
 • Öğrenme ve kendini geliştirme isteği ve çabası içinde olmak.

Ekolog Maaşları Ne Kadar?

Ekologların çalışma alanlarının çeşitliliği ve iş koşullarının çeşitliliği de göz önünde bulundurulduğunda ekologların maaşları da çeşitlilik göstermektedir. 2022 yılı için ekologların en düşük maaşı asgari ücret, en yüksek maaşı ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir