Psikoloji

Ekolojik Kuram Nedir?  

ekolojik kuram nedir

Ekolojik Kuram, Urie Bronfenbrenner’in temelini 1970’li yıllarda attığı çocuğun gelişim sürecine odaklanan kuramdır. Dolayısıyla Ekolojik Kuram nedir sorusunun cevabı da çocuk gelişimiyle bağlantılıdır.

Ekolojik Kuram, dış etkinin maksimum ve minimum olduğu birbirleriyle ilişki içerisinde olan seviyeleri açıklamaktadır. Ekolojik Kuram’a göre bir çocuğu içerisinde yaşadığı çevre ve ekosistem ile birlikte değerlendirmeliyiz. 

Ekolojik Sistem Kuramı Nedir?

ekolojik kuram nedir
Bir bireyin evi, okulu, ailesini, çevresi ve dünyasını temsil eden mikrosisteme örnek olarak çocuğun büyüyüp yetiştiği çevresiyle olan iletişimini örnek verebiliriz.

Urie Bronfenbrenner insanın gelişimini; mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem, kronosistem adlarıyla birlikte farklı başlıklar altında analiz etmektedir. Urie Bronfenbrenner’e göre analiz ettiği bu beş başlık birbirleriyle bağlantılı ve insanın gelişimini direkt olarak etkilemektedir. 

  1. Mikrosistem; bireyin çevresini ve dünyasını ifade etmektedir. İnsanın içerisinde bulunduğu ev, okul, aile bu başlık altında örnek olarak verilebilir. Çocuğun gelişiminde bulunduğu çevre ve çevresiyle olan iletişimi büyük bir rol oynamaktadır.
  2. Mezosistem; mikrosistemler bütünü olarak ele alınmaktadır. Çocuk ve çocuğun ailesi arasında iletişim ve etkileşim örnek olarak verilebilir.
  3. Egzosistem; çocuğun gelişimini doğrudan değil, fakat dolaylı yoldan etkileyebilecek olan en az iki ortam arasındaki ilişkiyi değerlendirmektedir.
  4. Makrosistem; toplumda yaşayan insanların ideolojilerini, inanç sistemini, değerlerini, yasaları ve kültürel ögeleri kapsamaktadır.
  5. Kronosistem ise Bronfenbrenner tarafından kurama en son eklenmiştir. Çocuğun ve çevresinin birbirleriyle bağlantılı şekilde zamanla değişmesini ele almaktadır.

Urie Bronfenbrenner’in bireyin gelişimi ile alakalı beş madde ile analiz etmiş olduğu başlıklar bireyin gelişimini doğrudan etkilemektedir.

Çocuk gelişiminde ekolojik kuram kadar çocuğumuzun psikolojik durumu da önemlidir. Sizler için hazırladığımız Duyu terapisi nedir?  başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bronfenbrenner Ekolojik Kuram Örnekleri

ekolojik kuram nedir
Aile ile arasındaki iletişim ve bağı olan çocuklar, bu süreci daha olumlu ve sağlıklı tamamlayabilmektedir.

Urie Bronfenbrenner ekolojik sistem kuramında çocuğun gelişimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen faktörleri ele almıştır. Bu faktörlere örnek olarak çocuğun aile içindeki iletişimi ya da davranışı gösterilebilir. Ailesiyle iletişimi güçlü ve olumlu olan çocuklar, gelişim sürecinde sağlıklı davranışlar sergilemektedir.

Ailesiyle iletişimi güçsüz ve zayıf olan çocuklar ise sağlıksız ve olumsuz davranışlar sergilemektedir. Veyahut çocuğun gelişimi sürecinde gittiği okul, yaşadığı çevre ve kurduğu iletişim düzeyi olumlu ya da olumsuz bu süreci etkilemektedir. Aile ve okul arasındaki bağlantıyı da ekolojik sistem kuramına örnek olarak dahil edebiliriz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir