Tarih

Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri Nelerdir? 

Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri Nelerdir?

Birçok tarih okuyucusu, İslamiyet’in yayılmasında büyük ölçüde etkisi olan “Emevi Devleti’nin yıkılış sebepleri nelerdir?” sorusuna cevap aramaktadır. Dört halife döneminden sonra Emeviler, hilafeti saltanata dönüştüren bir Arap Devleti kurdu. Büyük bir imparatorluk olma yolunda emin adımlarla ilerlerken mezhep çatışmaları, milliyetçilik, ayrımcılık gibi iç husursuzluğa neden olan faktörler yüzünden Abbasiler tarafından yıkıldı. 

Emevi Devleti Kuruluşu  

İlk İslam imparatorluğu olarak tarihe geçen Emevi Devleti, Suriye’nin merkezi olan Şam’da 661 yılında kuruldu. Kurucusu, İstanbul’u kuşatmasıyla bilinen Muaviye Ebi Süfyan’dır. Muaviye’den sonra devlet, Abdülmelik, Yezid, Haşim gibi toprak sınırlarını Afganistan’dan Güney Fransa’ya kadar getiren başarılı hükümdarlar tarafından yönetildi.  

Emevi Devleti’nin Yıkılışı

Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri Nelerdir? 
Emevi Devleti, İslam coğrafyası içinde hala tartışılan birçok uygulamaya sahipti.

Arap-İslam tarihinin büyük devletlerinden birini kuran Emevilerin Mevali politikası uygulaması ülkede çeşitli sorunların yaşanmasına neden oldu. Mevali politikasıyla Arap olmayan Müslümanlara karşı ayrımcılık yaparak ikinci sınıf muamele gösterildi. Bu durum halkın örgütlenmesinin ve devlete karşı ayaklanmasının önünü açtı. Emevi Devleti’nin yıkılış sebepleri şunlardır:  

  • Devletin otoritesi zayıfladı.  
  • Halifeler halkın yaşadığı problemleri umursamadan kendi hayatlarını yaşamaya devam etti.
  • Arap kabileleri arasında büyük sorunlar ortaya çıktı. 
  • Aşırı milliyetçi bir politika uygulanarak sadece Arapların lehine çalışmalar yapıldı. 
  • Devletin üst düzey makamlarına halktan kişiler değil Emevi soyundan bireyler atandı. 
  • Peygamber torunu olan Hz. Hüseyin’in şehit düştüğü Kerbela olayı yaşandı. 

İç karışıklığa neden olan tüm bu faktörlerin  yanında Arapların kendilerini ayrıcalıklı olarak görmesi Emevi Devleti’nin yıkılışı sürecini hızlandırdı. 89 yıllık Emevi İmparatorluğunu 750 yılında Abbasilerin lideri Ebu’l Abbas Seffah yıktı.

Gaza ve cihat anlayışı nedir?” yazımız da ilginizi çekebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İlk İslam Parasının Bastırılması Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebebi Midir?

Bizans imparatorluğunun parasını kullanmaktan rahatsız olan Emeviler 691 yılında İlk İslam parası olan dinarı bastırdı. Dini kurallara uygun olarak bastırılan dinarlar sayesinde arap yarımadası kendi paralarını kullandı. Bu durum Emevilerin imparatorluk yolundaki adımlarını sağlamlaştırdı.

Emevilerin Devamı Olan Devlet Hangisidir?

Abbasilerin Emevi İmparatorluğu’na son vermesinin ardından 756 yılında Muaviye bin Haşim’in oğlu olan Abdurrahman, Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuştur.

Emevi Devletine Son Veren Abbasiler Kimdir?

Abbasi Devleti, son peygamber Hz. Muhammed’in amcasının soyundan gelen Ebul Abbas liderliğinde Emevi Hükümdarlığı’na karşı ayaklanmalar sonucundan kurulan bir devlettir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir