SosyolojiNe, Ne Değildir?

Evrensellik Nedir? Evrensellik Örnekleri

Evrensellik Nedir? Evrensellik Örnekleri

“Evrensellik nedir?” sorusuna verilebilecek en iyi yanıt, insanların gündelik hayatından başlayarak bütün algı ve seçilim düzeyinde geçerli olmak üzere genel ve geçerli kurallar bütünü olduğunu savunan ideoloji olduğudur. Evrensellik, göreceli kavramların yerine doğrudan etik ve gerçek ile ilgilidir. Örneğin belirli bir spor branşında olan kurallar bütünü gibi, bütün dünya da yönetim şekilleri ve ideolojik hareketler de dahil olmak üzere bunların genel kurallara sahip olduğunu savunur. Evrensellik, Etik Felsefesi ile doğrudan ilişki içerisindedir.

Evrensellik Örnekleri

Evrensellik bütün dünya da tek bir gerçek olduğunu savunur ve bu gerçeği insanların koruması ve bu gerçek ile hayatlarını sürdürmelerini öğütler. Etik olarak bakıldığında ise biraz daha içselleştirilmiş bir durum söz konusudur; Evrensellik etimoloji olarak bakıldığında gerçeğin mutlak halinin, insanlara yansıtılması olsa da, etik ile olan ilişkisinde biraz daha liberal bir haldedir. İnsanlığın çoğunluğunun kabul gördüğü ve benimsediği kurallara göre hareket etmek durumundadır. Örneğin dünyanın neredeyse tamamında et tüketimi sağlanırken, Hindistan da bu durum söz konusu değildir. Bu da evrenselliğin etik ile olan ilişkisine olan bir eleştiridir.

Evrensellik Hareketleri

Evrenselleşme, yerellik ve kültürel yapılaşmaları yıkmaya çalışır. Dünyada bu yüzden evrensel olarak gözüken şeyler pozitivist bilimler ışığında yansıtılır. Ampirik olarak gözlemlenmiş ve insanlık için faydalı olduğuna kanaat getirilmiş icatlar ve gelişmeler evrenselleşmeyi başarmıştır. Fakat bu durum ile ilgili de çeşitli eleştiriler mevcuttur, çünkü bilim evrenselliğinin, küreselleşme ve kapitalizmin ışığında ilerlediği düşünülmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir