Felsefe

Felsefede Görüş Nedir? Felsefede Görüş Örnekleri

felsefede görüş nedir

Bir düşünce biçimi olan felsefe, hayatımızın her anındadır. Aynı zamanda insanın gerçeği olan anlama ve fark etme ihtiyacını karşılamaktadır. Felsefede pek çok terim bulunmaktadır. Bunlardan birisi de görüş kelimesidir. Peki felsefede görüş nedir?

“Felsefede görüş nedir?” sorusu oldukça sık sorulan sorulardandır. Bu kavram, kişiden kişiye değişkenlik gösteren ve bireylerin öznel fikirlerine ayna tutan bilgi türü anlamı taşımaktadır. Herhangi bir durumla ilgili yapılan eleştiri veya fikirler ve daha sonrasında varılan yargılara görüş adı verilmektedir. Sonuç olarak görüş terimi; kişinin durum, cisim veyahut ortaya atılan herhangi bir fikre karşı anlayış geliştirmesidir. Bunun yanı sıra, bunlar üzerinde bir yargıya ulaşması ve fikir ortaya koymasıdır.

Felsefede Görüşler

felsefede görüş nedir
“Felsefede görüş nedir?” sorusuna farklı pek çok görüşü açıklayarak geniş bir cevap verebilmek mümkün.

“Felsefede görüş nedir?” sorusunun yanıtını örneklerle pekiştirmek gerekmektedir. Birçok görüş çeşidi bulunan felsefe, farklı fikirleri her zaman önümüze sunacaktır. Bu fikirler daima kişiselliğini korumaktadır. Soyut bir varlık olan görüş, fikirlerin açığa çıkması sonucu meydana gelmektedir. Söz konusu görüşlerin çıktığı her ortamda yeni bir kimlik oluşturması ise kaçınılmazdır.

İdealizm

İdealizm görüşü, hakikati ruhsal bir kavram sayan felsefe terimidir. Duygusal düşüncelerin en az bilimsel olan kadar önemli olduğunu savunmaktadır. Bu görüşü benimseyenlere göre değerler mutlaktır ve asla değişim göstermezler. Bunun yanı sıra, aklın ürünü olan bilginin gerçek bilgi olduğu fikrini öne sunarlar. İdealizm savunucuları; doğru, güzel ve iyinin evrensel olduğuna inanmaktadırlar. Bu görüşte temel amacın ise Tanrı’ya ulaşmak, bir bakıma öze ulaşmak olduğunu söylemektedirler.

Realizm

realizm
Felsefede realizm görüşü genel itibariyle dünyayı algılama üzerine kuruludur.

Realizm görüşünün diğer bir adı da gerçekçiliktir. Bu görüş için evrende bulunan her şey gerçektir. Bunun yanı sıra, dış dünyanın bireyin algılarından bağımsız bir şekilde ilerlediğini savunmaktadırlar. Realist görüşe göre, hareket halinde olan hakikatte maddenin var olduğuna dair inanç temeldir. Realizm savunucularına “felsefede görüş nedir?” sorusu sorulduğunda, muhtemelen “görüş gerçekliktir” yanıtı alınır. Çünkü onlar için bilgi, istek ve duygulardan öte akla dayalıdır. Bu görüş, çağdaş bilimin temelini, nesnellik düşüncesini yaratmıştır. Realizm fikirlerini maddelemek gerekirse;

  • Metafiziği ve hisleri reddeden bir anlayış benimsemiştir.
  • Gerçek sadece bilimle kanıtlanabilir.
  • Kültürel mirasın aktarımı oldukça önemlidir.
  • Dış dünya algılamasak da gerçektir.

Özetle bu görüş somut olmayan her şeyi reddetmektedir. Bilime dayalı bir görüş benimsemiştir. Ayrıca bilimsel olarak kanıtlanmayan hiçbir şeye inanmamaktadır.

Pragmatizm

Faydacılık olarak bilinen bu görüş, ilk kez Amerika’da ortaya çıkmıştır. Savunucularına göre önyargının hayatımızda yeri bulunmamaktadır. Ayrıca bir düşüncenin, davranışın veya inancın sonuçlarını değerlendirmeye alarak gerçeğe varılabilir. Bu bağlamda sonuçlara bakılmaktadır. Eğer bir şeyin yararı zararından daha çok ise o şey için doğru ve iyidir denebilir.

Pragmatizm hakkında daha detaylı bilgi için hoşunuza gidecek bir içeriğimiz daha var: Pragmatizm Nedir?

Varoluşçuluk

varoluşçuluk
Varoluşçuluk görüşünün temel dayanağı özgürlüktür.

Varoluşçuluk için anahtar kelime özgürlüktür. Örneğin eğitimin asıl amacı özgürlüğün arttırılmasıdır. Öğretmenler kişilik gelişimine yardımcı olan kişilerdir. Bunun yanı sıra, her bir öğrenci kendi değer sisteminden sorumludur. Eğitim ise akademik beceriden ziyade kişilik gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Natüralizm

Bu görüşe göre gerçek, doğadır. Ayrıca insan da doğal bir varlıktır. Eğitim ise insanların doğal ortamlarında öğrenmesi imkanını onlara sunmalıdır. Bunun yanı sıra, bir şeyi deneyimlenin, birincil kaynaklar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Felsefi Düşünce ve Felsefi Görüş Aynı Kavramlar mıdır?

Fikir kelimesi düşünce ve kuruntu kelimelerinin yanı sıra görüş kelimesiyle de eş anlamlıdır. Bu sebeple felsefi görüş ve felsefi düşüncenin aynı kavramlar olduğunu söylemek mümkündür.

Felsefede Görüş Geliştirme Nedir?

Bir eğitim ortamında kişinin farklı görüşleri dinleyerek, mevcut görüşünü güncelleme ve geliştirme eylemi felsefede görüş geliştirme olarak nitelendirilebilir.

Görüş ve Argüman Arasındaki İlişki Nedir?

Görüş bir kişinin varlık, olay ya da duruma göre düşünme anlayışını ifade eder. Çoğunlukla kalıp ya da yargı olarak değerlendirilir. Argüman kavramı ise belli başlı etmenlere dayanarak ortaya atılan yeni bir görüşü tanımlar. Bir görüşü kanıtlarla desteklemek halinde argüman elde edilebilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir