BilimNe, Ne Değildir?

Kimyasal Silahlar Nedir ve Türleri Nelerdir?

kimyasal silah nedir

Kimyasal silahlar, günümüzde fiziksel ve psikolojik olarak kişiye etki etmesi sağlanan, zehirleyici ve tahrip gücü yüksek olan maddelerdir. Kullanılan maddeler Biyolojik silahların aksine cansız olmaları nedeni ile çoğalamaz ya da insandan insana da geçmezler. Yine de içerisinde olan kimyasalların çok güçlü olmasından dolayı, savaş alanlarında oldukça yüksek etki gösterirler.

Kimyasal Silahlar Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Kimyasal silahların kullanımı, biyolojik silahların kullanımı kadar eski değildir. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında, Almanlar tarafından klorin gazının rüzgara bırakılarak, savaş cephesinde olan Fransızlara yayılması ile kullanımı başladı. Buna misilleme olarak da Fransızların fosgen gazını Alman mevzilerine fırlatması kimyasal savaşın başlamasına neden olmuştur.

Sonrasında Almanlar, kusturucu gazı ve hardal gazı ile birlikte kullanılan kimyasal gaz kullanmaya başladı. Bunun sebebi, gaz maskesi ile cephede olan Fransız askerlerinin, maskelerini çıkarttırmak zorunda bıraktırması ve hardal gazının etkisini arttırmak istemeleriydi. Hardal gazının tahrip gücü yüzünden bir çok kişi hayatını kaybetti.

Kimyasal Silah Türleri Nelerdir?

Kimyasal Silah Türleri
Kimyasal silahlar, kullanım alanları ve içeriklerine göre türlere ayrılabilir.

Sinir Gazı

İnsan vücudunda yer alan sinir sistemini tahrip ederek, felç meydana gelmesine neden olan bir gaz türüdür. Deri bölgesine değecek bir damla ile birlikte insanı öldürmesi kaçınılmazdır. Tabun, sarin ve soman en bilinen sinir gazları arasındadır.

Boğucu Gazlar

Maskesiz olan sivil ya da askeri kişilere uygulanması durumunda, solonum sistemine etki ederek kan içerisinde yer alan oksijen miktarını azaltır. Böylece asfiksi yüzünden kişinin ölümüne yol açar. En bilinen boğucu gazlar ise fosgen ve difosgendir.

Kan Zehirleyici Gazlar

İnsan vücuduna solunum sistemi ile giriş yaparlar. Oksijenin kan içerisinde olan Hemoglobin maddesiyle karışmasına engel olarak, soluyan kişilerin ölümüne neden olurlar. Kokusu meyve çekirdeği şeklindedir ve kişiyi rahatsız eder. Bu yüzden soluyan ya da çevresinde olan kişiler kokusunu alarak kendini müdafaa edebilir. En bilinen türleri ise hirdojen siyanür, siyanojen lorür ve arsindir.

Yakıcı Gazlar

Kabarcık gazları olarak da nitelendirilen yakıcı gazlar; Kişinin cildi, solunum organları ve en çok da gözlerini etkilerler. Sıvı olarak kullanımı savaş dönemlerinde yaygındı. Dokunulduğunda ya da su buharı yardımı ile, temas ettiği bütün organları yakar. En bilinenleri; iperit, levzit, artırılmış iperit, iperit levzit karışımı, fosgen oksim, fenildiklorarsin, etildiklorarsin ve metildiklorarsindir. Küf kokusunu andıran kokusu yüzünden askerler arasında ölüm kaçıran olarak nitelendirilirdi.

Kusturucu Gazlar

Öldürücü etkisi diğer gazlara göre oldukça düşük olmasına rağmen, savaş sırasında asıl kullanılacak zehirli gazlar öncesinde kullanılmaktalardı. Sebebi ise, kişinin maskesini çıkartmasına neden olması idi. Böylece savaş sırasında cephe de olan bütün askerlere etki edebilecekti. En bilinen kusturucu gazlar ise difeniklorarsin, adamzit ve difenilsiyanoarsindir.

Karışıklık Bastırıcı Gazlar

Genel olarak bölgeyi kontrol altına almak maksadı ile kullanılan gazlardır. Günümüzde halen daha kullanımı yaygın olan karışıklık bastırıcı gazlar arasında en bilineni göz yaşartıcı gazlardır. Böylece kişinin gözyaşlarının akmasına ve cildinin tahriş olmasına sebep olurlar.

Uyuşturucu Gazlar

Kuinuklidinil benzilat olarak içeriği hazırlanan bu maddelerin etkilediği insanlar, fizyolojik veya zihinsel olarak etki altında kalır ve hareketsizleşir. Felç, körlük, sağırlık bilinen geçici fiziksel etkileridir. Ancak zihinsel olarak bir çok kalıcı hasara da sebep olurlar. Yine kargaşaları kontrol altına almak maksadı ile kullanıldığı bilinmektedir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir