FelsefeNe, Ne Değildir?

Nihilizm (Hiççilik) Nedir? Nihilist Sanat Örnekleri

Nihilizm (Hiççilik) Nedir?

Nihilizm ya da hiççilik, 1800’lü yıllarda Rusya’da ortaya çıkan bir felsefi akım. İnsan hayatı ile ilgili ideolojilerin, trajedilerin ve yaşantıların tamamının; üzerine yüklenen anlamlar olmadan bir şey ifade etmediğini savunan felsefi tabanlı ideolojidir.

Nihilizm düşünce yapısı ile bir çok filozof ve sanatçıya yol göstermiştir. Fakat nihilizmin en önemli temsilcilerinden olan Nietzsche, nihilizmin günümüzde kullanılan haline ulaşmasında büyük bir rol oynamıştır.

Nihilizm, temel olarak klasik felsefe öğretilerini ve bilim anlayışını tümü ile reddetmektedir. Sorgulamaya dayalı bir düşünce yapısı olması nedeni ile, varoluşçuluk ile yakın ilişkilerdedir.

Nihilizm yüzeysel olarak bakıldığında, anarşizm ile çok yakın gözükmektedir. Fakat aralarında çok derin bir anlam farkı olmamasına karşın, pratikte çok ayrı saflarda yer alırlar. Anarşizm devlet yapıları ve genel geçer kurallar ile ilişkili iken, nihilizm toplumsal yapı ve normların dayatmaları ile süregelen değerler ile ilişkilidir. Nihilizm bunu yaparken de felsefeyi ve bilimi de eleştirir.

Nihilizm Temsilcileri

Nihilizm Temsilcileri
Nihilizmin en önemli temsilcisi Friedrich Nietzsche’dir.

Nihilist düşünce yapısı, tarih sahnesine Rusya ile çıktı. Fakat asıl yükselişini, Friedrich Nietzsche ile yakalamıştır. Nietzsche teorik olarak nihilist bir felsefeci olsa da, bir çok düşünüre göre nihilizmi geçmeyi başarmıştır.

Tarihte en çok bilinen nihilizm temsilcileri şunlardır:

 • Friedrich Nietzsche
 • Jan Paul Sartre
 • Herbert Spencer
 • Henry Thomas Buckle

Nihilist Sanat – Nihilist Filmler

Nihilizm düşünce yapısı gereğince, her türlü olguya ya da düşünceye karşı eleştirel ve sorgulayan bir bakış açısı ile yaklaşır. Bu yüzden de doğrudan sanat ile ilişkisi olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Genelde fikirlerini ya da düşüncelerini aktarmak için edebiyat kullanılsa da, yayınlanan bütün nihilist eserler doğrudan edebi bir eser olarak düşünülmedi yayınlandıkları zaman içerisinde.

Ancak 21. yüzyılın ardından nihilist filmler sinemada oldukça dikkat çekmeye başladı. Nihilizm düşünce yapısını, simgeleştirilerek yaygınlaştırılmayı hedefleyen bu anlayış sayesinde bir çok kişi nihilizm ile tanışma fırsatı yakaladı.

En bilinen nihilist filmler:

 • Fargo
 • American Beauty
 • Fight Club
 • American Psycho
 • La Grande Bouffe
 • Requiem For a Dream
 • No Country For Old Men
 • Old Boy
 • Salo or the 120 Days of Sodom

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir