BilimNe, Ne Değildir?

Periyodik Tablo Nedir, Nasıl Kullanılır?

Periyodik tablo genel olarak kimyasal elementlerin bölümlendirilmesi için ortaya çıkartılmış bir tablodur. Günümüzde periyodik cetvel, periyodik çizelge elementler tablosu şeklinde de nitelendirilebilmektedir.

Periyodik tablo içerisinde bilinen bütün elementlerin isimleri ve artan atom sayılarına göre derecelendirilmiştir. Periyodik tablodan öncesinde konu ile ilgili araştırmalar yapılmış, icadın isim sahibi ise Rus kimyager Dimitri Mendeleyev olarak kabul görmektedir. 1869 yılında Mendelev, tablo ve atomların artan atom ağırlıklarına uyacak şekilde derecelendirildiğinde, belirli özelliklerinin yinelenebiliyor oluşundan ortaya çıkartmıştır. Peki, tam olarak periyodik tablo nedir ve ne işe yarar?

Periyodik Tablo

Aşağıda olan görselde de gözüktüğü üzere, dünya da bilinen bütün kimyasal elementler içerisine eklenmiştir. Burada bulunan elementler bir araya getirilerek de farklı deneyler yapılmaktadır.

Periyodik cetvel ve içerisinde yer alan elementler.

Periyodik Cetvel Grupları

Dış yüzeyi elektron olarak dizilen ve benzer olan elementlerin bir araya getirildiği haline denir. Gruplar periyodik cetveldeki sütunlardır. Bir grup içerisinde olan elementlerin, kimyasal özellikleri de aynıdır.

Ayrıca grupları iki farklı şekilde isimlendirilir. İlk grup; IUPAC’in tavsiyesi ile 1’den 18’e kadar ki kısmında olan sayıları kapsar. İkinci grup ise; Tekrarı daha çok mümkün olan harf olan A ve B ya da rakamlardan bir araya gelecek şekilde isimlendirilir.

Periyodik Cetvel Periyotları

Periyodik cetvel içerisinde yer alan satırların her birine periyot denir. Toplamında yedi adet periyot bulunmaktadır. Altıncı periyotun toplam element sayısı 32 olduğu için, fazlalık olan 14 element aşağı da yer alan gruba eklenmiştir. Fazlalık olan gruba ise lantanit denmektedir. Benzer şekilde yedinci periyottan da ayrılan bölümler bulunmaktadır, bunlara da aktinit denmektedir.

Periyodik Cetvel Blokları

Hidrojen ve Helyum dışında olan elementler, değerlik orbitallerine göre sıralandığında; s, p, d ve f ile birlikte 4 farklı blok içerisinde ayrılmaktadır. s, p ana grup; d, f ise yan grup olarak nitelendirilmektedir.

Periyodik Tablo İçerisinde Olan Düzenli Değişimler

Periyodik tablo içerisinde soldan sağa ya da yukarıdan aşağı gidildiği taktirde sürekli olan değişiklikler gözlemlemek mümkündür. Bunlardan bazıları ise atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliktir.

Gülcem Yavaş

Çok okur. Sıklıkla yazar. Az uyur. Nadiren çizer. Neredeyse hiç gezer.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu