SosyolojiKariyer

Sosyolojinin Önemi Nedir? Sosyologlar Ne İş Yapar?

Genç olan bir bilim dalı olan sosyoloji toplumun en temel dinamiklerini inceler. Sorunları psikoloji ya da felsefenin aksine bireysel değil toplum düzeyinde ele alır. Birçok alt bilim dalı bulunan sosyoloji hayatın her noktasına dokunabilmeyi başarmıştır.
Sosyolojinin Önemi Nedir? Sosyologlar Ne İş Yapar?

“Sosyolojinin önemi nedir?” ve “Sosyologlar ne iş yapar?” soruları meraklılarının akıllarına takılıdır. Sosyoloji tanımı yapılması zor olmayan bir sosyal bilim dalıdır. Bunun nedeni sosyolojinin tamamını oluşturan ana etmenin insan unsurunun olmasıdır şüphesiz.  Bir toplum bilimidir, dolayısıyla da insanın ta kendisidir. İnsan gibi doğar, büyür ve gelişir. Ama insan gibi ölmeyeceği kesindir. Ortalama 150 yıllık bir geçmişe sahip olan bu genç bilim dalı, toplumun sorunlarıyla birebir ilgilenir ve bu sorunların neden sonuç ilişkilerini analiz eder. Sosyoloji olması gerekeni ya da idealize edilene değil gerçek olana odaklanır.

Sosyolojiyi öğrenmenin en sağlıklı yollarından birisi akademik kaynaklara başvurmaktır. Dr. Aydın Yaka’nın sosyolojik tahlillerini bulundurduğu web sitesi işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Sosyoloji Neden Önemlidir? Sosyoloji Ne İşe Yarar?

“Sosyolojinin önemi nedir?” sorusunun yanıtını öğrenmek için sosyolojiyi iyi bir şekilde kavramak gerekir.

Sosyoloji, her şeyden önce bildiğimizi zannettiğimiz her şeyi sorgulamamızı ister. Sosyolojinin kendine edindiği en temel ödev insanlara gerçeğe uygun toplum modelini aktarmak ve toplumla ilgili meslek dallarına mensup kişilere yol gösterici olmaktır. Bu alanla ile ilgili yanlış algılanan bir noktaya değinmekte fayda var. Sosyolojik metotla toplumu istenilen şekilde yoğurulup yönlendirme gibi bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden sosyolojiyi doğru anlamak oldukça önemlidir, sosyologlara büyük bir görev düşmektedir. Sosyoloji kısaca insan grupları için bir aynadır desek yanılmış olmayız herhalde.

Sosyolojinin amaçları doğrultusunda çalışma sahası ikiye ayrılır; insan toplulukları ve sosyal davranış. İnsan topluluklarında bireylerin birbiriyle olan ilişkilerinin dinamikleri analiz edilir. Bu alanda birey tek olarak baz alınmaz toplum olarak incelenir. Sosyal davranış alanında ise bireylerin birbirlerine olan davranışları ve bu davranışların meydana getirdiği durumlar neden sonuç perspektifinde incelenir.

Sosyolojik düşünce, sosyolojik düşünme gibi kavramlar bu alanla biraz olsun haşır neşir olan insanların ayırt etmesi gereken konulardır. Sosyolojik düşünce olmuş olanların birikimi iken, sosyolojik düşünme sosyolojik düşünceden referansla geçmiş olayların yorumlarını düşünme biçimi olarak alır ve olacak muhtemel olayları anlamaya çalışır. Bu gibi konular sosyolojik bakış açısı kazanma yolunda oldukça önemlidir.

Sosyolojinin Alt Dalları

Sosyolojinin Alt Dalları
Sanat sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biridir.

“Sosyoloji neden alt dallara ayrılmıştır?” sorusunun yanıtı diğer bilim dallarındaki nedenle birebir aynıdır kuşkusuz. Diğer bilim dallarıyla ilişkisi olan sosyoloji çalışma alanlarını öznel hale getirerek daha anlaşılır olmayı hedeflemektedir. Örneğin, sanat sosyolojisi bu alt dallardan biridir. Modern sanatın gelişim evrelerinde büyük bir paydaya sahiptir. Sosyolojinin sanat için yaptığı en büyük hizmet, kendi mantalitesini sanat yoluyla izleyiciye ya da dinleyicisine taşımaktır. Sosyolojinin sanat içerisine girmesiyle bildiğimizi zannettiğimiz bütün ahlaksal kuralları, dini yargıları, ırkçılığı, köken farklılıklarının temelini ve nedenlerini tekrar düşündürür. Sosyolojinin yansımalarını sanatta görmenin en iyi yollarından biri sosyolojik eserleri takip etmektir.

Sanat sosyolojisine ilgiliyseniz sosyoloji sinemasına göz atmanızda fayda var. Hem sinema kültürünüzü genişletecek hem de sosyolojik bakış açısı kazandıracak bu filmler hayatınıza düşündüğünüzden daha fazla etkide bulunacak. Bir yerlerden başlamalısınız. Alın size güzel bir liste “İzlenmesi Gereken Sosyolojik Filmler“.

Eğitim sosyolojisi, mevcut kültür ve bilgi birikiminin nesle nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu bilgi aktarımının öğrenciye sağladığı faydanın akabinde büyük ölçekli düşünüldüğünde de ekonomik kalkınma gibi toplumsal faydalara dönüşmesini sağlamayı amaç edinir. Din sosyolojisi ise dini inançların, din yapılanmalarının toplum ile ilişkisini neden sonuç çerçevesinde inceler. Dinin toplum üzerindeki etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur. Her yönüyle hayatımızın içinde olan sosyoloji bilimi insandır daha doğrusu toplumdur. “Toplum olmadan yaşam olabilir mi? Sosyolojinin önemi nedir ve neden sosyoloji hayatımızın içinde yer almalı?” sorularının cevabı işte bu kadar basittir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir