SosyolojiNe, Ne Değildir?

Toplumsal Tabakalaşma Türleri ve Sistemleri

toplumsal tabakalasma

Toplumsal tabakalaşma, en genel tabiri ile toplumsal sınıf ayrımını sembolize eden sosyal bilimlerin kullandığı bir tabidir. Toplumsal tabakalaşma türleri ve sistemleri, hiyerarşik düzeninin bireylerin statüsüne göre farklılık göstermesini eleştirir.

Toplumsal Tabakalaşma Nedir?

Toplumsal tabaka yapısı, tarih bilimine göre feodal devlet yapısı ile ortaya çıkmıştır. Fakat antropolojiye göre, bu tabaka farklılaşmaları, insanlık tarihinin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Buna örnek olarak da köleleştirme verilebilmektedir.

Toplumsal normların, her kültüre ve millete göre farklılıkları bulunabiliyor. Ancak normların sonuçlarından doğan hiyerarşi yapıları fazlası ile benzerlik gösterebiliyor. Buna örnek olarak, halkının çoğunluğunun Müslümanlardan oluşan ülkemiz ve halkının çoğunun Hristiyanlardan oluşan Romanya’yı vermek mümkündür. İki devlet yapısı da demokrasi ile yönetiliyor ve kapital sistem içerisinde yer alıyorlar. Ancak iki ülke içerisinde bulunan din yapısı oldukça yakın. Dinin getirdiği normlar ile birlikte din adamları, her iki toplum yapısında da, hem halkı hem de yöneticileri yönlendirebilen bir pozisyonda bulunuyor. Bunu doğrudan olduğunu söylemek, biraz abes kaçabilir. Fakat dolaylı yollar ile uzun yıllardan beri bu şekilde ilerlediğini fark edeceksinizdir.

Toplumsal tabakalaşma sadece kapitalizmin ürünü değildir. Burada genel olarak incelenmesi gereken şey insanlık tarihidir. Alt-üst ilişkisi olduğu sürece, toplumsal tabakalaşmada devam edecektir. Kazandığımız statülerin, adımızdan önce gelmesi bunun maalesef kötü bir sonucudur. Kişiler oldukları bireyler olarak değil, kazandıkları statüler ile eşgüdümlü anılmaktadır.

Etkilerini sadece toplum içerisinde olan sosyal ilişkiler ile değil, ekonomik ve ideolojik olarak da görebilmekteyiz. Sosyal toplum yapılarının tamamında gözüken tabakalaşma sorunu ile ilgili, maalesef doğrudan bir şey yapılması mümkün değildir. Bu tür durumlara eleştiri olarak doğan ve gelişen Marksizm ve sosyalizm incelendiğinde de, teoride olan eşitliğin pratikte işe yaramadığı gözükmektedir.

Toplumsal tabakalaşma ayrıca, bireylerin zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklarına da yol açabilir. Bireylerin önünde bu tür durumları aşmak için maalesef çok fazla seçenek yoktur. Ya okul yolu ile statü kazanarak, hayatını idame ettirecekler ya da bir an önce para kazanma yoluna girerek, ideolojilerinden fedakarlık yapacaklardır. Burada en büyük baskı unsuru toplumun en küçük yapısı olan aileden gelmektedir.

Toplumsal tabakalaşma sistemlerine dair kapsamlı bir araştırma incelemek isterseniz, TOPLUMSAL TABAKALAŞMA SİSTEMLERİNİN GENEL İNCELEMESİ çalışmasına göz atabilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir