FelsefeNe, Ne Değildir?

Yeniden Kurmacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yeniden Kurmacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Geçmişten bugüne neredeyse tüm filozoflar, toplumla alakalı birçok düşünce ortaya atmıştır. Toplumu anlamaktan nasıl gelişeceğine kadar sorulara yanıt vermişlerdir. İşte yeniden kurmacılık, sosyal anlamda toplumu geliştirmeyi ve yeniden yapılandırmayı amaçlayan akımlardan biridir. Ayrıca son geliştirilen akımlar arasında yer alır.

İçeriğimizde yeniden kurmacılık ile alakalı detaylı bilgi vereceğiz. Amacını ve özelliklerini ele alacağız. Eğer siz de konuyu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

Yeniden Kurmacılık Nedir?

Yeniden Kurmacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Yeniden kurmacılık, eğitimle toplumu değiştirmeyi hedefler.

Yeniden kurmacılık, toplumun değişmesi ve gelişmesi için eğitimi ele alan bir akımdır. Bu akıma göre öğretmen, değişim ve reformun öncüsüdür. Öğretmenler, bir proje yöneticisi gibi hareket ederek öğrencilerin sosyal sorunları bulmalarına yardımcı olur. Böylece sorunların çözüme kavuşturulması için düşüncelerin üretilmesine olanak tanır. Peki, yeniden kurmacılık ne zaman ortaya çıktı? İçeriğimize bu önemli konuyla devam edelim.

Yeniden Kurmacılık Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Bu zamana kadar ortaya atılan felsefi düşünceleri daha iyi anlamak için fikrin çıktığı zamanı bilmek önemlidir. Çünkü toplumu şekillendiren olaylar, dönemin felsefi düşünürlerini etkiler. Dolayısıyla toplumda yaşanan tüm gelişmeleri mutlaka araştırmak gerekir.

Akım, Amerika’da meydana gelen ekonomik bunalımın ortaya çıktığı dönemlerde görülür. Yaşanan kriz, sosyal bunalımlara neden olmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte de insan varlığını tehdit eden durumlar, ilerlemeciliğin işlevini yerine getiremediğini düşündürmüştür. Böylece yeniden kurmacılık, tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Akıma göre sürekli değişen gelişmelere insanların ayak uydurabilmesi için bir seçim yapılmalı ve yıkılan değerlerin üstüne yenisi inşa edilmelidir. Tüm düşüncelerin amacı, insanı mutlu etmek olmasına rağmen var olan bazı çatışmalar söz konusudur. Özellikle devlet ve toplum felsefesinde, yönetim şeklinden hangi hükümetin ülkeyi yöneteceğine kadar çatışan siyasi, teolojik veya ideolojik fikirler bulunur.

Yeniden Kurmacılık Ne Savunur?

Ortaya çıktığında yeniden kurmacılık, çıkan çatışmalarda nerede durulacağının önemli olduğunu belirtmiştir. Ancak bunun için de tüm fikirlerin savunulabileceği yasal bir ortama ihtiyaç vardır. Böyle bir ortamın bulunması da sadece “Demokrasi” ile mümkündür. Çünkü demokrasi, çoğunluğun istediği şekilde yönetilmesini savunurken aynı zamanda azınlık kesimlerin özgürce eleştirmesini sağlayan bir sistemdir.

Demokrasinin doğru şekilde uygulanabilmesi için kritik nokta eğitimdir. Yeniden kurmacılıkta eğitimin bir denge ve değişim aracı olduğu düşünülür. Gerçekliğin değişmeye başlamasıyla birlikte eğitimli toplum, rölativeye göre eskiyen değerleri yeniden inşa edebilir. Yani, yeniden inşa için eğitimin en önemli araç olduğu düşünülür.

Transhümanizm hakkındaki yazımıza da göz atmak isteyebilirsiniz.

Yeniden Kurmacılık Gerçeklik Anlayışı Nedir?

Şimdiye kadar birçok filozof, gerçeklikle alakalı görüşlerini dile getirmişledir. Yeniden kurmacılık akımına göre; gerçeklik, gelişen olaylara göre izafiyet gösterir. Bu nedenle eğitimin amacı, insanların mutluluğunu, toplumsal barışı sağlayarak eskiden yıkılan değerlerin yeniden inşasını sağlamaktır. Yani, gerçeklik sadece yaşanan zamana bağlı değildir. Geleceği de ele alır ve eğitim geleceği kurmak için geçmişi kullanır. Bu bilgiye göre eğitimde verilen derslerin geleceğe yönelik, içeriğinse değişime açık bilimsel olması gerektiği söylenebilir.

Yeniden Gerçekliğe Göre Eğitim Nasıl Olmalı?

Eğitimin önemini vurgulayan yeniden kurmacılık, okulun geleceği şekillendirecek bir yer olduğunu söyler. Okullarda toplumu geliştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yönelik, bir organizatör bulunmalıdır. Amacına uygun olarak dersler, içerikler ve konular yapılandırılmalıdır.

Eğitim, öğrencilerin geleceği şekillendireceği biçimde düzenlenmesi gerekir. Böylece bireylere yeniden toplumu inşa edebileceklerine dair inanç ve kanaat verilebilir. Hedefe varma yolunda doğru materyaller, metotlar kullanılmalıdır. Stratejiler ortaya atılmalı ve gerektiğinde yeniden şekillendirilmelidir. Bu nedenle yeniden kurmacılıkta fikirlerin özgürce ifade edilmesi konusu, sıklıkla vurgulanmıştır.

Okullarda bireylerin fikirlerini ifade edebilmesi için demokratik bir ortamın yaratılması gerekir. Her türlü fikrin tartışılabilirken öğretmen, sınıfa rehberlik etmelidir. Yapılan tartışmaların çoğu, gelecekle alakalı doğal ve sosyal problemlere yönelik olmalıdır. Böylece bireylerin kendi yeterliliklerinin ortaya çıkacağı bir eğitim sistemi belirlenir. Sadece teoride değil pratikte de toplumun geliştirilmesiyle alakalı durumlar, tartışmalar sonucunda ortaya çıkabilir.

Yeniden Kurmacılıkta Eğitimin Amacı Nedir?

Yeniden kurmacalığa göre eğitimin amacı, toplumun yeniden düzenlenmesi ve toplumda demokrasiyi yerleştirmesi olarak kabul edilir. Sosyal değişim için eğitim, en önemli araçlardan biri olarak görülür. Bu nedenle eğitimde toplumsal düzenin yaratılması gerekir. Temel amacı doğrultusunda sorumluluk okullara aittir ve asıl güç öğretmenlerindir.

Akımın amacı, geleceği inşa etmeye yöneliktir ve ilerlemecilik gibi temeli pragmatizme dayanır. Hatta çoğu felsefeciye göre bu akım, ilerlemeciliğin devamıdır.

Yeniden kurmacalığın temsilcilerinden John Dewey, eğitimi toplumun yeniden inşa edilmesi için bir araç olarak görmüştür. Bu nedenle okul, sadece teorik bilgilerin verildiği bir alan olmaktan çıkmalıdır. Tam aksine bu kurumlarda, sosyal anlamda gelişmek için politik ve sosyal sorunlara fikir üretilebilmelidir.

Bu doğrultuda okullar, sosyal reformun aracıdır. Toplumun gelişmesi için de sosyal ve siyasal anlamda her konu okullarda tartışılmalıdır. Örneğin; küresel ısınma, yoksulluk, kanun dışı hareketler, hayvan katliamları ve daha birçok farklı toplumsal meseleyle alakalı bireylerin fikrini söylemesi önemlidir. Böylece toplumda bir farkındalık oluşabilir ve sorunlara çözüm üretilebilir.

Yeniden Kurmacılık Akımının Temsilcileri Kimdir?

Yeniden Kurmacılık Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Yeniden kurmacılık, eğitimle toplumu değiştirmeyi hedefler.

Şimdiye kadar yeniden kurmacılık ile alakalı detaylı bilgi verdik. İlermeciliğin devamı olarak nitelendirilen bu akımın temsilcileri, John Dewey, Isaac Bergson ve T. Brameld’dir. Ayrıca bu düşüncenin temeli, faydacılık olarak bilinen pragmatizme ve varoluşçuluğa dayanır. Temsilcileri, toplumun yararına gelecekte huzur ve barışın sağlanması için okulları en önemli araç olarak görmüştür. Öğretmenler de bu durumda bireylere rehberlik etmekle görevlidir.

Yeniden Kurmacılık Temel Özellikleri Nelerdir?

Gelecekte toplumun daha iyi şekillenmesini sağlayan felsefi düşünde yeniden kurmacılık akımı, dünya genelinde birçok eğitim sistemini etkilemiştir. Bu düşüncenin genel özelliklerini aşağıda bulunan listede görebilirsiniz:

  • Düşüncenin temeli, pragmatizme dayanır ve ilerlemeciliğin devamı şeklinde görülür.
  • Sosyal gelişim için en önemli araç eğitimdir.
  • Toplumu değiştirme konusunda sorumluluk okullardadır.
  • Eğitim sistemi, toplumu iyileştirmeye yönelik şekillendirilmelidir.
  • Sosyal ve siyasi tüm durumlar, okullarda bireyler tarafından tartışılmalıdır.
  • Öğretmenler, okulda rehber konumundadır.
  • Fikirlerin özgürce tartışılması için okullarda demokratik ortamlar yaratılmalıdır.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında okullarda öğretilen eğitim sistemi düşünülmelidir. Bir toplumun ilerleyebilmesi için ülkedeki veya dünyada tüm olayların değerlendirilmesi önemlidir. Bu da ancak fikir özgürlüğünün olduğu bir ortamda gerçekleşir. Aksi takdirde özellikle yaşanan olumsuz olaylara çözüm bulmak güçleşir. Böyle bir ortam, demokratik değildir. Geçmişi düşünerek toplum refahını gelecekte yükseltmek mümkündür. Peki, siz toplumun ilerlemesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz?

Sıkça Sorulan Sorular

Yeniden Kurmacılık Kurucusu Kimdir?

Akımın temsilcileri; John Dewey, Isaac Bergson ve T. Brameld’dir.

Yeniden Kurmacılık Öğretmen Merkezli mi?

Öğretmenler, bu akıma göre toplumsal reformun gerçekleşmesi için birer rehberdir.

Yeniden Kurmacılık Hangi Felsefeden Etkilenmiştir?

Yeniden kurmacılık akımı, pragmatizm (faydacılık) ve varoluşçuluktan etkilenerek ortaya çıkmıştır ve ilerlemeciliğin devamı şeklinde nitelendirilir.

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir