Tarih

Antik Yunan Tanrıları

antik yunan tanrıları

Antik çağlarda insanların çok tanrılı dünyaları vardı, Yunan dünyası bu çok tanrılı dünyaların en kapsamlılarından biriydi. Antik Yunan’da, antik mitolojiyi dolduran ve insanların kaderini yönlendiren çok sayıda antik Yunan tanrıları bulunmaktaydı. Bu tanrılar üzerine yapılan tasvirler öylesine güçlü ve kalıcı oldular ki günümüz dünyasını dahi etkilediler. Bu yazıda sizin için başlıca Antik Yunan Tanrıları ve onların en temel sıfatlarından bahsedeceğiz.

Antik Yunan Ana Tanrılar

antik yunan ana tanrılar
Antik Yunan mitolojisindeki ana tanrılar Olympos’ta yaşarlar.

Antik Yunan tanrıları içerisinde yer alan Ana Yunan tanrıları, Olympos’ta ikamet edenlerdir. Daha geniş anlamda, Zeus’un tüm kardeşlerine ve çocuklarına Olymposlular denir. Hükümdarlıkları Kronos’un Zeus tarafından devrilmesiyle başladı. Bu tanrılar ilk olarak antik Yunan ile ilişkilendirdiğimiz isimleridir.

Zeus

Zeus
Zeus

Antik yunan tanrıları içerisinden belki de en bilineni olan Zeus, en yüksek Olympos tanrısıdır ve diğer tüm tanrıların toplamından daha güçlüdür. Sadece boyun eğdiği Moiren (kader) onun üzerinde durmaktadır. Zeus, titan çift Kronos ve Rhea’nın oğludur. Genellikle bir şimşek demeti ve bir asa ile tasvir edilir.

Hera

hera
Hera

Hera, Zeus’un karısı ama aynı zamanda kız kardeşidir. Yani aynı zamanda dev Kronos ve Rhea’nın çocuğudur. Hera, evlilik ve doğumun koruyucu tanrıçası ve evlilik ilişkisinin koruyucusudur.

Hades

hades
Hades

Hades ölülerin tanrısı veya yeraltı dünyasının hükümdarı olarak da bilinir. Hades de Zeus’un kardeşidir. Sık sık, yeraltı dünyasının girişini koruyan çok başlı cehennem köpeği Kerberos ile gösterilir.

Hestia

hestia
Hestia

Hestia Olimpiyat ateşinin ve aile uyumunun yanı sıra evi de sembolize eden bakire tanrıçadır. Diğer Olymposluların aksine, Hestia nadiren belirli bir nitelik ile temsil edilir, bu yüzden onu açıkça tanımak büyük ölçüde zordur. Zeus’un en büyük kız kardeşidir.

Poseidon

poseidon
Poseidon

Poseidon Zeus’un bir diğer kardeşi ve deniz tanrısıdır. Denizin derinliklerinde yaşadığı kristal bir saray bulunmaktadır. Poseidon bir zıpkınla ve devasa denizatlarının çektiği bir savaş arabasının üzerinde dururken tasvir edilmiştir. Antik yunan tanrıları arasından Zeus kadar güçlü olabilen nadir tanrılardandır.

Demeter

demeter
Demeter

Demeter bereket, toprak ve tarım tanrıçasıdır. Zeus’un kız kardeşidir, ancak Zeus’tan bir kızı (Persephone) da vardır. Demeter çok farklı şekillerde sıfatlandırılmaktadır: bakire, anne veya yaşlı kadın. Genellikle altın bir mısır başağı destesi, şeftali veya çiçeklerle dolu bir sepet, küçük bir çift balta ve bir meşale ile tasvir edilir.

Ares

ares
Ares

Ares, korkunç savaşın, kanın ve katliamın tanrısıdır. Hera ve Zeus’un oğludur ve genellikle bir mızrak, kalkan ve miğfer ile tasvir edilir ve yanında bir akbaba ya da köpek bulunur. Phobos ve Deimos’un babasıdır.

Hephaestus

Hephaestus

Hephaestus, ateşin, yanardağların ve demirciliğin yanı sıra mimarinin tanrısıdır. Hephaestus tanrılar için saraylar inşa etmiştir ve insanlığa ev inşa etme sanatını vermiştir. Ares’in kardeşidir ve ayrıca Hera ile Zeus’un oğludur. Genellikle çekiç, zanaatkar şapkası ve balta ile tasvir edilmektedir.

Hebe

hebe
Hebe

Hebe, tanrıların sakisidir. Bu, tanrılara nektar ve şarap getirdiği anlamına gelir. Herakles Olympos’a yükseltildikten sonra onun karısı olmuştur. Ares ve Hephaestus’un kız kardeşi ve dolayısıyla Hera ve Zeus’un kızıdır.

İlithiya

ilithiya
İlithiya

İlithiya doğum tanrıçası ve doğum yapan kadınların koruyucusudur. Aynı zamanda Zeus ve Hera’nın kızıdır.

Artemis

artemis
Artemis

Artemis, avın ve ayın bakire tanrıçasıdır. Büyük Tanrı Zeus’un ve titan Leto’nun kızı, Apollon’un ikiz kız kardeşidir. Ok taşıyan Artemis genellikle bir geyik ve bir hilal ile tasvir edilir.

Apollon

apollon
Apollon

Apollon şiirin, şifanın, baharın ve ışığın tanrısıdır. Aynı zamanda sanatların, özellikle müziğin, şiirin, şarkının ve okçuların tanrısıdır. Artemis’in ikiz kardeşi ve Zeus ile Leto’nun oğludur.

Hermes

hermes
Hermes

Hermes hırsızların, ticaretin ve gezginlerin tanrısıdır. Ayrıca Hermes tanrıların habercisidir. Zeus ve perisi Maia arasındaki bir ilişkiden doğmuştur. Resimli anlatımlarda Hermes’i kanatlı ayakkabılarından ve kanatlı başlığından tanımak mümkündür.

Athena

athena
Athena

Athena bilgelik, mücadele, strateji, sanat ve zanaat tanrıçasıdır. Aynı zamanda Yunan şehri Atina’nın koruyucu tanrıçasıdır. Athena, Zeus ve ilk sevgilisi olan ile Metis’in kızıdır. Genellikle baykuş, zeytin ağacı, miğfer, mızrak, kalkan veya yılan ile tasvir edilir.

Persephone

persephone
Persephone

Persephone Yunan mitolojisinde doğurganlık ve ölüm tanrıçasıdır ve Hades’in yanı sıra yeraltı dünyasının kraliçesidir. Persephone, Demeter ve Zeus’un kızıdır ve genellikle kraliyet nişanları ve meşale ile tasvir edilir. Yılın bir bölümünde Hadesle birlikte kalması gerektiği için bu süre zarfında dünyada hiçbir çiçek açmamaktadır.

Afrodit

afrodit
Afrodit

Antik yunan tanrıları içerisinde etkileyiciliği ile ünlü olan Afrodit güzellik, aşk ve şehvetli arzuların tanrıçasıdır. Şair Homeros’a göre Zeus ve Dione’nin kızıdır. Hesiod’a göre ise olimpiyat öncesi tanrılardan biri olan Uranüs’ün kızıdır ve Hephaistos’un karısıdır. Genellikle çıplak olarak tasvir edilir ve mersin, elma, gül, kabuk, güvercin veya kemer ile donatılmıştır.

Dionysos

dionysos
Dionysos

Dionysos şarap ve esriklik tanrısı. Babası Zeus, annesi ya Demeter ya Persephone ya da ölümlü Lethe’dir. Dionysos sonradan Olympos’a kabul edilmiştir ve asma, üzüm, panter veya geyik derisi ile tasvir edilmektedir.

Herakles

herakles
Herakles

Herakles kahindir ve şifa tanrısıdır.  Zeus ve güzel Alcmene’nin oğludur. Herakles, antik Yunan’ın en büyük kahramanıdır ve en çok meşhur “on iki kahramanlıklarıyla” tanınır. Dionysos’a benzer şekilde Olympos’a geç kabul edilmiştir. Genellikle aslan derisi, sopa ve yay ile tasvir edilir.

Eğer mitoloji ile yakından ilgileniyorsanız İnanç Nedir? başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir