Bilim

Aydınlanma Çağının Günümüz Bilim Dünyasına Etkileri

Aydınlanma Çağının Günümüz Bilim Dünyasına Etkileri

Aydınlanma çağı, modern seküler felsefenin temellerini oluşturmuş, dolayısıyla özgürlükler ve etik değerlerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Aydınlanma çağının günümüz bilim dünyasına etkileri ise özgürlüklerin artması ile gelişen bilim dünyasına oldu. Bu çağın düşünürleri, toplumsal sorunlara bilimsel yöntemler ışığında değinmişlerdir. 

Diğer taraftan nilimsel devrim çağın bireyselliğe önem vermesi sayesinde açığa çıktı. İnsan aklının gücü, bu çağ ile birlikte ispat edilebildi. Aynı zamanda aydınlanma çağı bir çok alanda yeniliklere de zemin hazırlamıştır. Örneğin:

  • Astronomi, fizik, tıp, elektronik, kimya, siyaset, ekonomi alanlarında yenilikler
  • Fikir özgürlükleri
  • Din baskısının ortadan kalkması
  • Geleneksel otoriteye karşı koyma
  • İnsanların bireyselliğe daha çok yönelmesi

Bu çağda şarlatanlık ortadan kalkmış, rasyonel düşünce ön plana çıkmıştır. Zamanın en önemli düşünürlerinden Jean Jacques Rousseau, insanların bilimden uzak durdukça kendi doğasından da uzak kalacağını ve mutlu olamayacağını ifade etmiştir. 

Dönemin etkisi ile akademisyenler ve bilim çevresi de bilimsel araştırmaların üniversitelerde daha çok yer alması konusunda öncü oldu. Bu etki sayesinde literatürde bilimsel yayınlar daha çok yer almaya başladı. 

Üniversitelerin ve Akademik Çalışmaların Gelişimi

Aydınlanma Çağının Günümüz Bilim Dünyasına Etkileri
Aydınlanma ile birlikte dünyada üniversitelerin sayısı artmıştır.

Harvard ve Yale gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinin temelleri aydınlanma çağında atıldı. Üniversite sayıları artmış Avrupa’da 105, Kuzey Amerika’da 44 sayısına ulaşmıştır. Üniversite öğrenimi gören öğrencilerin sayısı hızla artarken yeni enstitüler de kurulmuştur. Süreli yayın sayılarında artışların olması ise kütüphanelerin gelişimini sağladı. Ansiklopedi ve sözlükler, bilginin sistematik olarak işlenmesi ile birlikte okuyucuların daha çok dikkatini çekmeye başladı.. 

Batı ve doğunun matematikçi bilim adamları hakkında bilgi almak için yazımıza göz atın.

Ansiklopedi ve Sözlüklerin Gelişimi

Aydınlanma çağının günümüz bilim dünyasına etkileri arasında geniş bilgi dağarcığı ile zenginleşen yayınlarda artık dinden başka konularında yer almaya başlaması sayılabilir. Ansiklopedi ve sözlüklerin alfabetik sıralama ve konu başlıklarına göre sınıflandırması yapılınca popülaritesi arttı. 

Bazı bilim adamları halkın aydınlanması için gönüllü organizasyonlar düzenleyerek günümüzde kurs olarak adlandırabileceğimiz bir nitelikte kendi fikirlerini ve fizik alanındaki deneyleri geniş kitleler ile paylaşmışlardır. 

Kadınların Eğitim Seviyelerinin Gelişmesi

Aydınlanma Çağının Günümüz Bilim Dünyasına Etkileri
Aydınlanma düşüncesi, kadınların bilim ve akademik hayata katılımını arttırmıştır.

Bilim adamları tarafından düzenlenen eğitimler sayesinde kadınlar, pek çok alanda kendilerini geliştirme olanağı oldu. Katı din kurallarının baskısının halkın üzerinden kalkması ve insanların özgür iradeleri ile kendilerini eğitim alanında geliştirmelerinin önünü açtı. Üstelik ister kadın ister erkek herkesin eğitim hakkına saygı duyulması da aydınlanma çağının günümüz bilim dünyasına etkileri içinde, tarihin tozlu sayfalarında yerini almıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aydınlanma Çağı Günümüz Düşünce Sistemini Nasıl Etkilemiş Olabilir?

Aydınlanma çağı bilime önem vermiş ve herkesin eğitim alanında gelişmesini sağlamıştır. Dünya üzerinde kadınlara eğitim özgürlüğünün verilmesine vesile oldu. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda günümüze kadar uzanan eşitlik ve adalet gibi kavramların gelişmesine katkı sağladı.

Aydınlanma Düşüncesinde Rol Oynayan Mucitler ve Bilim İnsanları Kimlerdir?

Jean Jacques Rousseau, Rene Descartes, Isaac Newton, Galileo Galilei, Kopernik, William Gilbert,Antoine Lavoisier, Kepler.

Aydınlanma Çağının Sonuçları Nelerdir?

Kilise eski gücünü kaybetti. İnsanlar din olarak dayatılan konuların aslında dinde yer almadığının bilincine varmışlardır. Düşünce özgürlükleri önem kazanmıştır. Bilime ve eğitime daha çok önem verilmiştir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir