Ne, Ne Değildir?

İmgelem Nedir ve İmgelem Düşünme Örnekleri

İmgelem nedir sorusunu sorduktan sonra imgelem kavramını daha net anlamak için kelimenin kökenine inmek yararlı olacaktır. İmgelem TDK kelime anlamına göre “Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya” olarak tanımlanan imge kelimesinden türemiştir. İmgelem, geçmişte yaşadığımız olaylar ile şu an ve gelecekte yaşayacağımız olaylara bağlantı kurma gücüne verilen isimdir. İmgelem, hayal gücü ve tecrübe ile birlikte anılabilir. İmgelem oluşturmak yetenek isteyen bir durumdur. Sadece insanlara özgü olan imgelem, belirli bir imgeyi ya da simgeyi tekrar düşünerek ve geliştirerek yaratıcılığa getirebilir.

Genellikle imgelemin bilimsel ya da felsefi anlamı; Bellek, düşünce, kuruntu ve fantezi ile eş anlamlı anılmaktadır. Ancak bu çok yanlış bir algıdır. İmgelem, felsefe ve bilim çalışmalarında kullanılan bir terim olmaktan öte, aslında bir sanat gücüdür. Sanatın her alanında imgelemin yansımalarını görmeniz mümkündür. Bu yüzden sanat içerisinde geçmiş dönem akımlarını daha da ileri götürmek adına imgelem kullanılması olağan bir durumdur.

İmgelem kavramı insanların subjektif(öznel) gerçek dünyası ve hayal dünyasında önemli bir yere sahiptir. Mevcut gelişimimizin yegane unsurlarından birisi kuşkusuz yaratıcı imgelemlerdir. Dergi Park’ta yayınlanmışYaratmada İlk Adım: İmge ve İmgelem” isimli makaleyi okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

İmgelem Nedir ve İmgelem Örnekleri Nelerdir?

imgelem düşünme hakkında
İmgeleme örneklerine hayatın pek çok anında rastlamak mümkün.

Nefes alıp verdiğimiz atmosferde, kafamızı çevirdiğimiz her yerde imgelem örneklerine rastlamamız mümkündür. İmgelemi çok uzaklarda aramayın burnunuzun ucundadır. Örneklere geçmeden önce imgelemin ikinci kelime anlamı olan: “Objelerin ve nesnelerin şekillerini, biçimlerini aklımızda tasarlayabilme yeteneğimize verilen isim” kısmını da hatırladığınızdan emin olmalıyız. Böylece gerçek dünya kadar, bireyin içinde yer alan hayal gücü ve düşüncelerin evrenine de giriş yapmış oluyoruz. Yaratıcı imgelem dediğimiz kavram da tam olarak bu noktada açığa çıkmaktadır. Yaratıcı imgeleme bilim dünyasından güzel bir örnek verebiliriz. İlkokul çağlarından bu yana Newton’un elma hikayesini mutlaka duymuşsunuzdur. Elma imgesi ile ay imgesini düşme eylemi ile bütünleştirerek yer çekimine açıklık getirmiştir. Dünya’nın elmaya uyguladığı çekim kuvveti, elmanın Dünya’ya uyguladığından daha fazla olması sonucunda elma yere düşer. Buradan hareketle Newton, ” Elma yere düştü, peki Ay neden düşmüyor?” sorusunu sorarak farklı bir yaklaşımla nefis bir yaratıcı imgelem örneğini bize göstermiştir. Durumu açıklamak gerekirse düşme konusunda ayın durumu elmadan farksızdır. Sürekli düşme halinde olan Ay, yere ulaşamadığından Dünya’nın etrafında dönmektedir.

İmgelem Nasıl Geliştirilir?

İmgelem nedir sorusunun ardından imgelem nasıl geliştirilir sorusunun yanıtı ise oldukça şaşırtıcı. Çünkü  doğuştan gelen bir durum olduğu gibi sonradan kazanılması da mümkün olan bir kazanım. Kendinizi imgelem alanında geliştirmek istiyorsanız, sanat ya da bilim içerisinde bir branşta uzmanlaşmaya başlamanız gerekmektedir. Bu uzmanlığı kazanırken, araştırmalarınızı da geçmiş dönemde olan çalışmalara ve branş hakkında olan güncel araştırma evrenine çevirmelisiniz. Böylece hem geçmişte olan çalışmaları hem de günümüzde ki güncel seviyesine kısa sürede ulaşmış olursunuz. Bu aşamaları aştıktan sonra, tecrübeleriniz kadar branşın düşünce yapısı da artık sizin ile birlikte hareket edecektir.

“Ben imgelemimi yazmak için bir sanatçı kadar yeterliyim. İmgelem bilgiden daha önemlidir. Bilgi Sınırlıdır. İmgelem dünyayı kuşatır.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Albert Einstein

İmgelem Düşünce Yapısı Nedir?

İmgelem düşünce yapısı, kişinin bağlı bulunduğu branşta ya da sanat dalında sürekli olarak daha iyisini istemesini simgeleyen bir durumdur. Böylece birey, geçmişte ve günümüzde hali hazırda olan branşın seviyesine tamamen hakim olacak ve yarın olacağı durumu bu tecrübelere dayandırarak oluşturacaktır. Sanat ve bilim dünyasındaki dehaların imgelem düşünme becerisi merak duygusu ile harmanlanarak oluşur. İmgelem düşünce sanıldığının aksine bir akış şeması şeklinde ilerlemez. Kuantum gibi kesikli bir süreçtir. İlham gelmesi ya da zihinde kıvılcım çakması şeklinde tanımlanabilir.

İmgelem yaratıcılığı ile normatifliğin ilkeleri hayatın vazgeçilmezleridir. Normatiflik üzerine yazdığımız “Normatif Nedir, Felsefe ve Bilimlerde Normatiflik” yazısına bir göz atın bizce.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu