Tarih

İstanbul Fethi Sebepleri ve Sonuçları

İstanbul fethi sebepleri

29 Mayıs 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından fethi, bir şehrin sıradan fetihten daha fazlasıdır. Fetih hem Türk ve İslam tarihinde hem de dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Sultan II. Mehmed’e “fetih yapan” anlamına gelen Fatih isminin verilmesine sebep olan İstanbul Fethi, Osmanlı devletinin Doğu Avrupa’ya kesintisiz yayılmasını sağlamıştır. Bu büyük İstanbul fethi sebepleri ve sonuçları ile birlikte merak edilir.

Tarih boyunca savaşlar, kimi kişisel, kimi ekonomik olmak üzere pek çok nedenle yapılmıştır. Pek çok savaş arasında, Avrupa ülkeleri için önemli bir ticaret yolu ve Karadeniz’e erişim olduğu için Konstantinopolis savaşı büyük önem taşıyordu. Aynı zamanda Çin’deki İpek Yolu’ndan geçilecek mal ve hizmetler için bir bağlantı görevi gördü. Dolayısıyla İstanbulun fethinin sebepleri, siyasi, askeri, ekonomik, dini olarak birçok farklı nedene bağlıdır.

İstanbul Fethi Hazırlıkları

İstanbul Fethi Hazırlıkları
İstanbul fethi için yapılan hazırlıklar, kusursuz planlanmış olduğunu gösteriyor.

İstanbulun fethi için yapılan hazırlıklar, fethin çok iyi ve taktiksel planlanmış olduğunu gösterir. Mehmed 1451’de babasının yerine geçtiğinde henüz on dokuz yaşındaydı. Birçok Avrupa mahkemesi, genç Osmanlı hükümdarının Balkanlar ve Ege’deki Hıristiyan hegemonyasına ciddi bir şekilde meydan okumayacağını varsayıyordu. Aslında Avrupa, Mehmed’in tahta çıkışını kutladı ve deneyimsizliğinin Osmanlıları yoldan çıkaracağını umdu. Ancak Mehmed’in yumuşak sözleri, eylemleriyle uyuşmuyordu.

1452’nin başlarında, İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında, Konstantinopolis’in birkaç mil kuzeyinde ikinci bir kale olan Rumeli Hisarı’nın inşası için çalışmalar başladı. Yeni kale, Mehmed’in büyük büyükbabası I. Bayezid tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı kalesinin tam karşısında yer alıyordu. Bu iki kale Boğaz’daki deniz trafiğinin tam kontrolünü sağlıyordu. Tüm bu hazırlıklara sebep olan İstanbul fethi sebepleri birçok konu başlığına bağlıdır.

İstanbul’un Fethinin Sebepleri

Fatih Sultan Mehmet, Batı dünyasında istediği üstünlüğü elde etmek, Anadolu ve Rumeli topraklarını bütünlüğünü sağlayarak savunmaya almak, İslam dünyasının diğer devletlere karşı itibar kazanmasını sağlamak ve Türk ekonomisini canlandırmak gibi birçok farklı ana konuya dayalı sebepler ile İstanbul’u fethetmek istedi. Maddeler halinde İstanbul fethi sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Bizans’ın Osmanlı’da kasten sebep olduğu iç karışıklıklar
 • Dördüncü Haçlı Seferi sırasında İstanbul’un yağmalanması ve Bizans İmparatorluğu’nun zayıflatılması üzerine Bizans’ın Avrupa’yı türklere karşı kışkırtması.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme politikaları ve tehdit altında olan toprak bütünlüğünü sağlama
 • İstanbulun, coğrafi konumu nedeniyle tarihte her zaman stratejik bir öneme sahip oluşu.
 • İpek Yolu başta olmak üzere ticaret yollarının kontrolünü ele geçirerek ekonomiyi güçlendirme isteği
 • Mehmet’in Hazreti Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisini okuması onu tüm politik ve ekonomik isteklerin yanı sıra inançsal olarak teşvik etmiştir.

Tüm bu sebepler ile İstanbul’un fethi ideali, Türklerin Anadolu ve Balkanlar’da kök salmasını kolaylaştırıyordu. Artık bu bölgeden kolay kolay silinemeyiz düşüncesiyle kazanılan özgüven, yeni fetihlerin yolunu açtı. Artık İstanbul hem Mısır’ın hem de Macaristan’ın fethinin anahtarıydı.

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Sonuçları
İstanbul’un fethinin sonuçları, iki başlık altında incelenebilir.

Şehrin kuşatılması 55 gün boyunca sürdü ve sonunda Osmanlı İmparatorluğu, şehri ele geçirmeyi başardı.  Fatih Sultan Mehmed, Konstantinopolis’i karadan ve denizden kuşatırken, şehrin heybetli duvarlarına sürekli bir baraj ateşi sağlamak için top kullandı. Şehrin düşüşü, bir zamanlar Hristiyan Avrupa’nın Müslüman işgaline karşı güçlü bir savunması olan şeyi ortadan kaldırmış ve Osmanlı Devleti’nin yayılmasının önünü açmıştır. İstanbul’un fethi sonuçları, Türk ve dünya tarihi açısından ikiye ayrılır:

İstanbul Fethi Türk Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un fethi, dünya tarihinin yanı sıra Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bazı önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Osmanlı Devleti için Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans’ın sebep olduğu tehlike tamamen ortadan kaldırıldı.
 • İstanbul’un fethiyle birlikte İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, kültürel ve ekonomik merkezi haline geldi.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki gücü Balkanlar ve Anadolu’daki topraklarını genişletmesiyle arttı ve yükseliş dönemine geçti
 • Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul’un fethinden sonra birçok Bizans sanatçısı, bilim adamı ve diğer entelektüelleri istihdam etti.
 • Mehmed, fetheden anlamına gelen “Fatih” unvanına sahip oldu.
 • Osmanlı Devleti, İslam Dünyası’na gücünü kanıtlayarak saygınlığını artırdı.
 • Fener Rum Patrikhanesi bundan böyle Osmanlı himayesi altına girmiş oldu.

Sonuç olarak İstanbul’un fethi, Türk tarihinde, kültürel mirastan askeri ve siyasi güce kadar birçok konuda köklü değişimlere sebep olmuştur.

İstanbul Fethi Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un fethinin, dünya tarihi açısından etkileri bugün bile hissedilmektedir. En önemli ve etkili sonuçları şu şekilde inceleyebiliriz:

 • 1000 yıldır hüküm süren Bizans Devleti sona ermiş oldu.
 • İstanbul’un fethi ile birlikte herkes bu dönemi, Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak resmen kabul etti.
 • Kalelerin ve surların top gülleleri ile yıkılabileceğinin öğrenilmesi, Avrupada’ki derebeylik rejimi üzerine negatif bir bakış açısı yarattı. Dolayısıyla, mutlak krallıklar güçlendi.
 • İtalya’ya gitmekte olan Bizans münevverleri Rönesans hareketine başlanması için ekstra teşvik kazanmıştır.
 • Ticaret yollarının Osmanlı Devleti tarafından kazanılması, Avrupalılar’ın yeni arayışlara yönelmesi ve birçok farklı coğrafi keşfin önünün açılmasına sebep oldu.
 • Avrupa ülkeleri, Osmanlı’nın gücünü fark emeleriyle, İstanbul içerisinde sürekli elçilikler kurmaya başladı.
 • Ortodoksların himaye altına alınması ile birlikte Avrupa’nın dini birliği önlenmiş oldu.

Böylece pek çok yabancı işgalciye ve dört haçlı seferine karşı direnen Konstantinopolis şehri artık Türklerin egemenliği altına girmişti. Şehrin fethine rağmen birçok vatandaş, İmparator XI. Konstantin’in şehri geri almak ve eski ihtişamına kavuşturmak için yeniden ayağa kalkacağına inanıyordu. Fakat bu inanç gerçekleşmedi ve Konstantin 1928’de İstanbul adını aldı.

Osmanlı tarihine ilgi duyuyorsanız, Osmanlı Tarihini En İyi Anlatan Kitaplar listemizdeki önerileri sevebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

[toggle title=”İstanbul’un Fethi Neden Bu Kadar Önemliydi?” state=”close”] O zamanlar Avrupalı bilginler, tüm tarihin birbirini izleyen imparatorluklara dayandığına inanıyorlardı. Böylece Babil imparatorluğu yerini İran’a, İran yerini Yunanistan’a ve Yunanistan yerini Roma’ya bıraktı. Ancak Konstantinopolis’in düşmesiyle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu’nun son kalıntıları da gitmişti ve onu takip edecek güce dair net bir vizyon yoktu.[/toggle]

[toggle title=”Konstantinopolis’in Düşüşü Neden Tarihte Bir Dönüm Noktası Oldu?” state=”close”] Konstantinopolis’in Osmanlı Türklerinin eline geçmesi kendi başına bir sürpriz değil. Bununla birlikte, bu tarihi olay, Avrupa’da bir iktidar boşluğu yaratmak, çeşitli imparatorlukların kendilerini bir sonraki evrensel imparatorluk olarak sunmak için bir dizi çaresiz girişimi teşvik etmek ve bu bölgenin siyasi haritasını kalıcı olarak değiştirmek de dahil olmak üzere, diğer birçok konuda domino etkisi yaptı.[/toggle]

[toggle title=”Konstantinopolis’in Düşüşü Keşif Çağını Nasıl Etkiledi?” state=”close”] Doğu ile olan ticaret yolları, İstanbul’un düşmesinden sonra Osmanlı Türklerinin kontrolünde olduğundan, Avrupalılar bir ikilem içindeydiler. Türkleri kuşatmak ve ticaret için alternatif yollar bulmak istediler, bu da Kolomb’u kendisi için yeni bir dünyaya götüren yolculuk da dahil olmak üzere çeşitli ünlü Avrupa keşif yolculuklarını ateşledi.[/toggle]

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir