Connect with us

Ne, Ne Değildir?

Küba Kanser Aşısı Nedir?

Published

on

Kanser tedavileri, modern tıbbın gelişimiyle büyük oranda verim ve çeşitlilik kazanmıştır. En yaygın olan kanser tedavi yöntemleri cerrahi, kemoterapi ve radyoterapidir. Bunlara alternatif olarak kliniklerde üzerinde çalışılan deneysel biyolojik tedaviler de mevcuttur. Bunlardan en çok ses getireni Küba’nın kanser aşısı çalışmalarıdır. Peki Küba kanser aşısı nedir?

Küba Sağlık Bakanlığı 2015’ten beri CIMAvax EGF adı verdikleri kanser aşısını, tamamen ücretsiz şekilde kanser hastası olan yurttaşlarına ve gelen turistlere uyguluyor. Aşının temel prensibi, vücudun immün sistemi olarak da adlandırdığımız bağışıklık sistemini harekete geçirerek kanser hücrelerini uyarması şeklindedir.  Bu tedavi yöntemi için daha önce başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden kanser hastası Küba’ya giderek kendilerine umut aradılar. Son zamanlarda çıkan haberlere göre artık aşı için Küba’ya gitmeye gerek kalmayacak. 2019’da gündemde olan konuya ilişkin bilgiyi Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin verdi. Prof. Dr. Sezgin, Sağlık Bakanlığı’nın aşılar ile ilgili olarak Küba ile koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğünü, aşının artık Türkiye’de de olduğunu bildirdi.

Küba Aşısı Hangi Kanser Türlerini Tedavi Ediyor?

Tedaviyle ilgili en önemli detaylardan birisi kuşkusuz ki Küba aşısının hangi kanser türleri kapsamında uygulandığıdır. Prof. Dr. Sezgin bu soruya, “Aşının en çok etki ettiği hastalık grubunun akciğer kanseri hastaları olduğunu fakat tüm tedavi yöntemlerinin uygulandıktan sonra ileri evre ya da lokal ileri evrede olan diğer kanser hastalarına da reçete yazılarak uygulanabildiği” şeklinde açıklık getirmiştir.

Kanser türleri konusunda yapılan çalışmalar üzerinde, dünyada sağlık hizmetini tamamen ücretsiz sağlayan tek ülke konumunda olmayı başaran Küba, bu konuda başarılı bir istatistik de taşıyor.

kuba

Küba kanser aşısı, özellikle son dönemlerde Avrupa ve Amerika’da tedavi masraflarını üstlenemeyen kişilerin tercih ettikleri bir tedavi yöntemi olmuştur.

Küba Kanser Aşısı Yan Etkileri

Kanser aşısının günümüzde rağbet görmesinin başlıca sebebi bilinen kanser tedavi yöntemleriyle kıyaslandığında az yan etkiye sahip olmasıdır. Klasik kemoterapi yönteminin sonucunda meydana gelen olumsuz yan etkileri hepimiz bilmekteyiz. Bugüne dek ilacın enjekte edildiği cilt bölgesinde herhangi bir değişikliğe ya da olumsuz bir yan etkiye rastlanmadı. Bu konuya ilişkin olarak Prof. Dr. Sezgin, şu ifadeleri kullandı:‘‘Özellikle sosyal güvenlik kurumunun geri ödemesinde değil fakat bir tedavi alternatifi olarak yan etkisi az ve yaşlı hastalar dahil birçok hastada tıbbi tedavilerin yanında emniyetli bir şekilde kullanılabilecek tedavi seçeneği olarak önemli. İki haftada bir yaklaşık olarak beş doz yapıyoruz. Arkasından da ayda bir idame tedavisine geçiyoruz. En az bir yıla tamamlanıyoruz.’’

Kanser ile ilgili en ayrıntılı ve güncel bilgileri T.C Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinden alabilirsiniz.

Küba Kanser Aşısı Maliyeti

Türkiye’de kanser hastaları için büyük bir umut ışığı olan kanser aşısı ne yazık ki herkesin ulaşabileceği bir meblağda değil. Prof Dr. Sezgin aşının bir tüpünün yaklaşık 2700 ile 2800 dolar arasında değiştiğini belirtti. Ancak ilerleyen dönemlerde aşının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu fiyatın düşebileceğini belirttti. 2 haftada bir alınan bu ilaç totalde hastaya 5 kere uygulanıyor. Bu noktada hastanın kanser ilacı için ödeyeceği toplam ücret 13500 ile 14000 dolar arasında değişiyor. Şu anda maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu bu ilacın masrafını karşılamamaktadır. Hepimizin beklentisi bu durumun değişmesi, CIMAvax EGF isimli ilacın ulaşılabilirliğinin artmasıdır. Bu sayede kanser hastalarının en iyi şekilde tedavi görme olanağına kavuşmasıdır.

Türkiye’de tıp eğitimi başta olmak üzere birçok eğitim alanında yaşanan revizyonlar sonucunda meydana gelen değişim maalesef hastaların tedavi istatistiğini de etkilemeyi başarmıştır. “Küba Kanser Aşısı Nedir?” başlıklı yazının ardından, konu hakkında detaylı bilgiyi “Değişen Eğitim Sistemi Geriliyor mu?” başlığından takip edebilirsiniz.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Sende Sor

    Mayıs 3, 2021 at 11:32 pm

    Mükemmel ve bilgilendirici bir yazı olmuş. Ellerinize ve yüreğinize sağlık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne, Ne Değildir?

İdeoloji Nedir ve İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

Published

on

By

İdeoloji Nedir ve İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

Belirli toplumsal değerler, düşünceler ve yapıların bir araya getirilerek oluşturulmuş düşünce paradigmasıdır1. Belirli bir siyasi ya da toplumsal olarak oluşan bir öğretinin, insanlar aracı ile politik, hukuksal, bilimsel, felsefi ya da dinsel olarak yayılması ve savunulmasını içeren düşünce bütünü2. Olarak iki farklı tanım ile ideolojiyi açıklamak mümkündür. İdeoloji ve ideolojik düşünceler tarih boyunca gelişerek devam etmeyi sürdürmüştür, fakat bu konuda asıl büyük gelişimi sağlayan yapı Marksist öğretiler olmuştur.

İdeoloji Çeşitleri Nelerdir?

İdeolojileri ve temsil ettiklerini belirli bir alt branşlara ayırmak oldukça güçtür. Çünkü doğrudan siyaseti, hayatı, gelişimi, dini, kültürü kısaca hayat ya da ruhaniyet içerisinde olan bütün olguları içerisinde barındırabilen bir düşünce yapısıdır. Genel olarak burada bütün ideoloji çeşitlerini incelememiz bu yüzden mümkün değildir.

Siyasi İdeoloji Nedir?

Tanımda da belirttiğim üzere, dünya üzerinde yaşayan bütün insanlar belirli bir konuda ideoloji yürütmesi mümkündür. Fakat en sık rastlanan ideoloji türleri siyasi tabanlıdır. Belirli bir milleti, ırkı, düşünceyi ya da coğrafi alanı kapsamak şartı ile başlayarak, kitlelere yayılan ideolojilere, siyasi ideoloji denmektedir. Ülkemizde en çok görülen siyasi ideolojiler: Milliyetçilik, Komünizm, Muhafazakarlık, Dincilik ve Liberalizmdir.

Siyasi İdeolojiler Nelerdir?

Günümüzde gündelik hayatın merkezine kadar girmeyi başaran siyasi ideolojiler, bu bakımdan bize belirli bir taraf hakkında minimum bilgi edinmeyi zorlu kılıyor. Bu yüzden de siyasi ideolojiler hakkında temel ayrımları öğrenmek hem genel kültürümüz geliştirmek adına hem de siyasi olarak yaşanan değişimleri ve gelişimleri takip etmek adına oldukça önemli. En önemli siyasi ideolojiler şunlardır: Anarşizm, Komünizm, Muhafazakarlık, Çevrecilik, Feminizm, Liberalizm, Milliyetçilik, Dincilik, Sosyalizm ve Merkeziyetçiliktir.

İdeolojinin Eleştirileri

İdeolojilerin belirli bir kitle açısından fazla tutulması, beraberinde radikalliği oluşturmaktadır. Bu noktada maalesef dünya üzerinde oldukça kötü örnekler vardır. Radikal Dincilik, Radikal Milliyetçilik gibi kavramlar yüzünden, katliamlar ve çeşitli normlar muhalif ya da o ideolojinin hedef kitlesi tarafından diğer insanlara uygulanmaktadır. Bunun ile ilgili olarak her şeyin aşırısına kaçmamak gerektiğini bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz.

Continue Reading

Ne, Ne Değildir?

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Published

on

By

Ekoloji ve Ekosistem Nedir?

Ekoloji, canlı olguların hem kendi cinsleri ile hem de çevreleri ile aralarında olan ilişkiyi araştıran bilim dalıdır. Ekosistem ise, canlı ya da cansız olarak nitelendirilen bütün çevreye verilen isimdir. Ekosistem kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır; Abiyotik faktörler ve Biyotik faktörler olmak üzerek.

Abiyotik Faktörler: Su, hava, toprak, iklim gibi cansız nesneleri içine alan kısma verilen isim.

Biyotik Faktörler: Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak içine kapsayan kısma verilen genel isim.

Ekolojinin Kapsamı

Ekoloji genel olarak bütün canlı organizmaları içerisinde kapsayan bir kavram değildir; İçerisinde yer alan canlı türleri, canlı çevresi, insan, hayvan ve bitkilerden oluşan ve bir arada yaşadıkları alanları ve toplulukları içerisinde yer edinen bir kavramdır. Tanım içerisinde yer alan “içerisinde yaşadıkları ortam” cümlesi, yaşadıkları cansız çevreyi işaret eder yani, hava, su, toprak, ışık gibi alanları içerisine alır.

Ekoloji Bilimi

Ekoloji bilimi araştırma konusu, yöntemleri ve amaçlarında olan bazı temel özelliklerinin desteği ile birlikte diğer çevre bilimlerinden ve doğa bilimlerinden ayrılır. Ekoloji bir bilim dalı olarak, bütün canlılar ve canlılar adına ortak nitelendirilen ve canlıların üzerinde etki yaratabilen bütün temel prensipleri ve konuları ayrıntıları ile birlikte inceler. Aslında ekoloji bir canlının iç yapısını değil; Hayatını, gelişimini ve bu gelişimin içerisinde geçtiği hayati ortamı ve diğer canlılar ile aralarında olan etkileşimi detaylı bir şekilde inceler.

Ekosistem Nedir?

Belirlenen belirli bir yer, mekan ya da çevrenin içerisinde yer alan canlıların ve onların etrafında olan cansız çevrenin karşılıklı etkileşimlerinden ortaya çıkan ve daimiliği olan ekolojik sistemlere verilen isimdir. Ekosistem aynı anlam içerisinde, besin ağını da nitelendirir ve şekillendirir. Dünyayı ve içerisinde olan bütün canlı ve cansızları kapsamak üzere küresel bir düzeni ifade eder.

Ekolojik Denge Nedir?

Ekolojik bir sistem içerisinde yer alan bir olgu ya da duruma karşı yapay şekilde etki edilmediği durumda, genel olarak karakteristik özelliklerini koruyarak bu konuda daimilik gösterme sürecine verilen isimdir. Ama belirtmek gerekir ki bu hiçbir değişiklik olmayacağını da söylemez. Zaman içerisinde değişim süreci yaşanacaktır ancak bu ekosistemin genel karakterini etkileyecek düzeyde olmayacağını anlatır.

Continue Reading

Ne, Ne Değildir?

Bilim Nedir ve Bilimsel Çalışmalar Nelerdir?

Published

on

By

Bilim Nedir ve Bilimsel Çalışmalar Nelerdir?

Bilim ya da eş anlamlı olarak ilim; Fiziksel ya da doğal evren yapısında ve hareketlerinde oluşan yöntemler aracılığı ile incelenmesini ve araştırılmasını içeren genel olarak bütün pratik çalışmalara söylenen isimdir. Bilim için bir diğer tanım ise; Bilgi ve yöntemin bir arada kullanılmasıdır. Bilim sayesinde deney, düşünce ve gözlemlerinizi sistematik bir şekilde inceleyebilir ve bunun ile ilgili teorileri ortaya çıkartabilirsiniz. Bilim günümüzde ise; nedenlerimize, meraklarımıza ve amaçlarımıza aracı olarak bir çok alt branşa hizmet etmeye başlamıştır. Böylece insanların daha iyi yaşam standartlarında hayatlarını idame ettirmeleri amaçlanmıştır.

Bilim Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Binlerce yıldır, insanoğlu dünyada yaşama duyduğu merak ve öğrenme içgüdüsü ile, yaşam kalitemizi her geçen gün biraz daha arttıracak bir etkinliğe girişmeye başladı. Bunu bilim yerine teknoloji olarak da nitelendirmek mümkün olabilir, fakat teknolojik bütün gelişmeler bilimsel gelişmelerin eteğinde meydana geldiğini savunulmaktadır. Zaman geçtikçe, insanlar gündelik ya da yıllar içerisinde tekrarlanan şeyleri algılamak ve bunlara karşı yorum katabilmek adına yaşadıklarını çözümleyerek bunlar ile ilgili çalışmaya başlamışlardır. Sonucunda matematik, geometri, gök bilimleri ve tıp ilerlemiş, bilim tarihinin ilk evrimi başarı ile tamamlanmıştır.

Bilimin Her Söylediği Doğru mudur?

Bilimsel yapılan araştırmalar, günümüzde insanoğlunun sahip olduğu bilgi seviyesi ile ulaşabildiği gerçeğe en yakın olan verileri sunmaktadır. Bu yüzden de bilimsel sonuçları, kesin sonuçlar yerine, gerçeğe en yakın sonuçlar olarak nitelendirmek durumundayız. Bir çok güçlü bilim adamının yaptıkları çalışma, gelecekte bu çalışmaları yürütecek kişi için bir ışık olup, sonrasında kendi ışıklarını yakmaları için gerekli olan ivmeyi vermektedir. Sonucunda bu döngü yaklaşık 5.000 yıldır devam etmektedir. Bugün ulaşabildiğimiz en kesin sonuçları, pozitif bilimler ve matematik bilimleri sayesinde yakalayabilmekteyiz. Mantık ve matematik, şu an insanlar için sordukları sorulara ya da öğrenmek istedikleri bilgiye en yakın sonucu ulaştırmaktadır.

Bilim yaşadığı bu evrimi sürdürmeye devam edecek ve yıllar öncesinde imkansız olarak görülen şeyler yarın belki de mümkün olacak. Yaşanacak olanlar ile ilgili olarak, her insanın da üzerine düşen bazı çalışmalar vardır. En azından insan gelişimine ve özsaygısına ulaşabilmek adına kendi kişisel gelişimini tamamlamalıdır her düşünebilen birey. Bizim kendimize, çevremize, insanlara ve dünyaya olan sorumluluklarımız olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Yazbuz.com