BilimNe, Ne Değildir?

Nitel Araştırma Nedir?

Nitel Araştırma

“Nitel araştırma nedir?” sorusuna verilecen en net yanıt; istatiksel analiz için sayısal verilerin elde edilmesini ve analiz sürecinden geçmesini içeren nicel araştırmanın tam tersidir olacaktır. Bu araştırma türü çoğunlukla antropoloji, sosyoloji, psikoloji, eğitim, tarih, felsefe gibi beşerî ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, nitel araştırmalar kelimelere sayılardan daha çok önem vermektedir. Ayrıca bu yöntem insanların “ne” düşündükleri ile ilgili değildir. Buna ek olarak insanların “neden” öyle düşündüklerini de araştırmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri farklı türlere sahiptir. Hem bu türler hakkında hem de nitel araştırmaların nasıl gerçekleştirildiği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Nitel Araştırma Sorusu Örnekleri

Buraya kadar okuduğunuz kısımlardan da öğrenebileceğiniz gibi nitel araştırmalar daha soyut konular için tercih edilmektedir. Daha çok sosyal bilimlerde kullanılan bu araştırma yöntemi sorduğu sorularla kendini diğer yöntemlerden farklılaştırmaktadır. Çünkü bu sorular, yapılan davranışların arkasında yatan nedenleri keşfetmeye yöneliktir. Bu soru örneklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Instagram ergenlerin bedenleri üzerindeki düşüncelerini nasıl şekillendirmektedir?
 • Türkiye’deki yaşlıların sağlıklı beslenme ile ilgili düşünceleri nelerdir?
 • Yas sürecinin farklı milletler üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Türkiye’de yaşayan gençler işsizlik problemi ile nasıl başa çıkmaktadır?
 • Psikoloji öğrencilerinin meslek yasası eksikliğine karşı tutumu nedir?

Bu sorulardan da anlayabileceğiniz gibi bu yöntemler, katılımcıların yanıtlarına dayalı olarak konuların daha derinlemesine araştırılmasına olanak sağlar. Böylece araştırmaya katılan kişilerin davranışlarının, tutumlarının ya da fikirlerinin ardında yatan sebepler hakkında daha fazla bilgi elde edilebilir.

Nitel Araştırma Yöntemlerinin Türleri

Nitel Araştırma Yöntemlerinin Türleri
Nitel araştırma; birebir görüşme, odak grupları ile, metin analizi ya da örnek olay ve etnografik araştırma şeklinde yapılabilir.

Nitel araştırmalar için veri toplanırken somut öğelerden çok soyut öğeler kullanılır. Bu nedenle veri toplama yöntemleri de nicel araştırma yöntemlerine göre daha farklıdır. Bu veri toplama yöntemlerine göre de nitel araştırmaların türleri meydana gelir. Nitel araştırma yöntemlerinin türleri şunlardır:

 • Birebir Görüşme: Her seferinde farklı bir katılımcı ile gerçekleştirilen kişisel bir görüşmelerdir. Bu görüşmelerde kişilere araştırmaların konusuyla ilgili sorular yöneltilir ve alınan cevaplar kaydedilir.
 • Odak Grupları: Araştırma konusu hakkında uzman olan birkaç bir araya gelerek odak gruplarını oluşturur. Bu gruplardan bir kişi moderatör olur ve diğer katılımcılara tartışma ortamı hazırlar.
 • Etnografik Araştırma: Bu araştırma türünde araştırmacı araştırdığı konuyu bireysel olarak deneyimler. Deneyimleri sonucunda elde ettiği bilgileri ise kaydeder.
 • Metin Analizi: Araştırmacı konu ile ilgili belgeleri okur ve edindiği bilgileri analiz eder.
 • Örnek Olay Araştırması: Bu araştırma yöntemi en çok kullanılan nitel araştırma yöntemidir. Örnek olay araştırmasını yapan kişi, konu hakkında daha önce yapılmış ya da hala devam eden çalışmaları inceler.

Bu türlerinden hepsinde elde edilen bilgiler, analiz sürecinden geçer ve nitel araştırmayı meydana getirir.

Nitel Araştırmaların Avantajları Nelerdir?

Bu araştırmalar genellikle katılımcıların düşüncelerini ve bakış açılarını korumaya çalışır. Nitel araştırmalar yeni araştırma soruları ortaya çıktıkça şekillenebilir. Bu araştırmaların sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir.

 • Esnektir, çünkü veri toplama ve analiz süreci, yeni fikirler ortaya çıktıkça gelişerek değişebilir.
 • Anlamlı içgörülere sahiptir. Çünkü insanların deneyimlerinin, duygularının ya da düşüncelerinin ayrıntılı açıklamaları toplumu iyileştirmek için kullanılabilir.
 • Yeni fikirlerin üretilmesini sağlar. Çünkü araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular yorumlamaya açıktır.

Nitel araştırmalar, bu avantajlarından dolayı beşerî ve sosyal bilimler alanında sıklıkla tercih edilmektedir.

Bir diğer araştırma yöntemi olan nicel araştırmaya yönelik detaylara Nicel Araştırma Nedir? yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir