BilimNe, Ne Değildir?

Nicel Araştırma Nedir?

Nicel Araştırma

“Nicel araştırma nedir?” sorusunun yanıtı, gözlem ve ölçüm aracılığı ile tekrarlanan ve objektif olarak ortaya konulabilen sayısal araştırma olarak da açıklanabilir. Tahmin edebildiğiniz gibi nicel araştırmaların en belirgin ve en önemli özelliği objektif olmasıdır. Nicel araştırma objektiftir ve bir konu hakkında araştırmalar gerçekleştirilirken nicel araştırma yöntemleri hakkında çeşitli araştırmalar da yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmalar daha sonra gözlemlenerek daha önce de belirtildiği gibi objektif ölçümler gerçekleştirilmektedir. Bu objektif ölçümler de sayılar ile açıklanmaktadır.

Nicel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Nicel araştırmada asıl amaç bireylerin toplumsal davranışlarını ölçmektir. Bu ölçümler gözlem, deney ve test yolu ile yani nesnel bir şekilde gerçekleşmektedir. Daha sonra bulunan sonuçlar ise sayısal veriler ile açıklanmaktadır. Nicel araştırma yöntemleri konusunda da birden fazla yöntem vardır. Bir nicel araştırma gerçekleştirmeden önce nicel araştırma yöntemlerini öğrenerek en uygun yöntemi seçmek yararlı olacaktır. Nicel araştırma yöntemleri ise aşağıdaki gibidir:

  • Deneysel yöntem: Bu nicel yöntem şeklinde iki ya da daha fazla grup üzerinde yapılan uygulamaların belirli değişkenler açısından yarattığı etkileri boyutu incelenmektedir. Daha sonra ise istatiksel tekniklerin yardımı ile de var olan gruplar arasındaki sonuçlar karşılaştırılmaktadır.
  • Betimsel yöntem: Betimsel yöntem türünde belirli bir konuya ait yer alan durum araştırılır ve sonuçlar ortaya serilir.
  • Bağıntısal yöntem: İki ya da daha fazla değişken arasında var olan ilişkilerin varlığını inceleyen nicel yöntemdir.
  • Nedensel – karşılaştırma yöntemi: Bu nicel yöntemde bir değişken ele alınarak bu değişkende farklılaşan grupların karşılaştırıldığı yöntemdir.
  • Tarihsel yöntem: Geçmişte ortaya çıkan bir olayın durumu ve yaşadığımız dönemdeki etkilerinin incelendiği nicel yöntem türüdür.

Nicel yöntem türleri yukarıda yer almaktadır. Bu yöntem türlerini bilmek, araştırmak istediğiniz durumu daha iyi ortaya koymanızı sağlayacaktır.

Nicel Araştırma Örnekleri Nelerdir
Nicel araştırma için farklı örnekler vermek mümkündür. Örneğin, bir öğrenci grubunun başarı oranı betimsel yöntemle ölçülebilir.

Nicel Araştırma Örnekleri Nelerdir?

Nicel araştırmanın ne olduğunu ve yöntemlerini öğrendikten sonra daha iyi anlama amacı ile nicel araştırma örneklerini görmeniz yararlı olacaktır. Örnek vermek gerekirse, yeni ortaya çıkan bir uygulamanın öğrencilerin derslerini nasıl etkileyeceği üzerine yapılan araştırma deneysel olabilir. Öğrenciler deneme yanılma yolu ile incelenerek başarıları analiz edilebilir. Betimsel yönteme örnek vermek gerekirse günümüzde eğitimde ortaya çıkan sorunlar örnek gösterilebilir. Çeşitli öğrenci gruplarının sahip olduğu başarı oranı, öğretmenlerin yöntemlerinin başarı oranı gibi yöntemler betimsel yöntem ile ölçülebilir.

Tarihsel yöntemde ise geçmişte yer alan eğitim modelleri ve günümüzdeki eğitim modelleri karşılaştırılabilir. Bağıntısal yönteme örnek vermek gerekirse 7. sınıfa giden öğrencilerin fen dersi ile matematik dersi arasındaki ilişkileri araştırılabilir. Nedensel – karşılaştırma yönteminde ise lise sona giden öğrencilerin ve üniversite sınavına katılan öğrencilerin YKS’de aldığı puanların cinsiyetlerine göre araştırılması örnek gösterilebilir.

Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında geniş kapsamlı bilgi almak için inceleyebileceğiniz bir çalışma örneği: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Nicel Araştırma Aşamaları Nelerdir?

Nicel araştırma yöntemini kullanmaya karar veren bir kişi amacına ulaşmak için planlı bir şekilde ilerlemelidir. Nicel araştırma aşamaları adı verilen bu planlama kişiyi doğru bir şekilde amacına ulaştıracaktır. Nicel araştırma aşamaları ise şunlardır:

  • Özgün olma aşaması: Nicel araştırma yöntemine başlamadan önce seçeceğiniz konu özgün olmalıdır. Bu noktada araştırmak istediğiniz konunun bilime farklılık sunması gerekir. Özgün olma aşamasında araştırmayı düşündüğünüz konu hakkında detaylı bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Bu sayede hem özgün hem de bilime yarar ve farklılık katabilecek bir araştırma yapmış olursunuz.
  • İlgi aşaması: Araştırma yapacağınız konu ile ilgili olmanız en önemli aşamalardandır. Bu noktada ulaşacağınız sonuç hakkında heyecanlı olmanız gerekir. Çünkü, ilgili olmadığınız bir konu hakkında yapacağınız araştırma uzayacak ve sıkılma hissine kapılacaksınız. Bu da birtakım hatalara hatta araştırmanın yarım kalmasına neden olabilir.
  • Önem kazandırma aşaması: Araştırma yaptığınız konuya önem kazandırmak oldukça önemlidir. Konuya kazandırdığınız önem ise konunun bilime sağladığı katkı, toplumsal ihtiyaçlar gibi konular olabilir.
  • Saha araştırması: Bazı konularda saha araştırması gerekebilir. Eğer seçtiğiniz konu saha araştırması gerektiriyorsa bu olanağın yaratılması gerekir. Bu noktada araştırmak istediğiniz konu hakkında veri toplama veya çevre araştırılmasının yapılması gerekir.

Nicel araştırmada izlenecek araştırma aşamaları daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda aklınızda yer edebilecek soruları da çözmenizi sağlayacaktır.

Araştırma yöntemlerinden bir diğeri olan nitel araştırma yöntemlerini ve özelliklerini Nitel Araştırma Nedir? yazımızda keşfedebilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir