SosyolojiNe, Ne Değildir?

SJW Nedir? Nasıl Bir İdeolojidir?

SJW Nedir? Nasıl Bir İdeolojidir?

Son günlerde sık sık duyduğumuz SJW nedir sorusundaki SJW, yani Social Justice Warrior, sosyal adalet savaşçısı olarak tanımlanır. Çoğu kişiye göre oldukça tehlikeli bulunan bu terim aslında bir ideolojiyi savunuyor. Her ne kadar son günlerde gündeme gelse de aslında hayatımıza 2010 yılının ilk çeyreğinde girdi. Genel itibariyle ilk ortaya çıktığı yer olarak gelişmiş Batı ülkelerini gösterebiliriz. Kısa sürede popüler hale gelen SJW başta siyaset olmak üzere ekonomi ve sosyal alanlarda da büyük etkilere sebep oldu. Şimdi gelelim asıl meseleye, SJW nedir tam olarak? Savunduğu görüşler neler ve neden çoğu kişi tehlikeli buluyor?

SJW (Sosyal Adalet Savaşçısı)

sjw
SJW ideolojisini benimseyen kişiler toplumsal eşitlik sağlamayı hedeflerler.

Büyük bir kitlenin tutarsız olarak nitelendirdiği SJW, kabaca Marksizm ve post- modern dünya görüşünün bir karmasıdır diyebiliriz. Ana kökene inildiğinde SJW ideolojisi tıpkı Marksizm gibi sınıf ayrımları üzerinde durur. Yani Marksizm’de olduğu gibi güçlü olanın diğerini ezdiği düşüncesine sığınır. Ancak Marksizm bu düşünceyi zengin ve fakir anlayışı üzerine kurarken SJW kimlikler üzerine kurar. Toplum içinde yaşayan farklı kimliklerdeki kişilerin, avantajı yüksek olan kimlikler tarafından ezildiğini savunur. İşte tam da bu haksızlıkları savunmaya çalışan ideolojiye SJW deniyor.

Buraya kadar ideoloji de bir tehlike yokmuş gibi düşünülebilir. Ancak bu aşamadan sonra ideoloji de küçük bir terslik çıkıyor. O da tam olarak; azınlık olarak gördükleri farklı kimliklerdeki kişilere pozitif ayrımcılık istiyor olmaları.

SJW ilk ortaya atıldığı dönemlerde büyük bir kitleye sahip olsa da günümüzde çoğu kişi artık bu ideolojinin iyi bir amaca hizmet etmediğini düşünüyor. Öyle ki bu terim artık böyle düşünceleri olan kişileri ya da düşünceleri aşağılamak anlamında kullanılıyor.

Eğer sosyal adaletin ne olduğu hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir İdeal midir? adlı çalışmayı inceleyebilirsiniz.

SJW İdeolojisi Neyi Temsil Ediyor?

sjw neyi temsil ediyor
SJW ideolojisi kadınlardan veganlara kadar pek çok kitlenin hakkını savunur.

Basit bir tanımlanma ile SJW ideolojine bakılacak olursa faydalı bir işe hizmet ettiği düşünülebilir. Ancak altında yatan ve sürekli kendisiyle çelişen fikirlere odaklanıldığında durumun tehlikeli olduğu fark edilebilir. Toplumda farklı kimlikleri savunma düşüncesiyle ortaya atılan bu ideoloji ilk olarak neyi temsil ediyor ona bakmak gerekir. Yani kimdir bu farklı kimlikler?

Sosyal adalet savaşçısı olarak nitelendirilen bu ideolojiye göre farklı kimlik olarak adlandırılan durumlar şunlardır:

  • Eşcinsellik,
  • Feminizm,
  • İnanç,
  • Irkçılık,
  • Veganizm vb.

Pek çok kaynağa göre bu ideolojiye sahip kişiler sosyal adaleti kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlar. Kişileri organize ederek, kendi düşüncelerini empoze etmeye odaklanırlar. Büyük bir yanılgının doğması da işte tam bu provoke noktasında doğar. SJW ideolojisine sahip kişilerin odaklandıkları ilk amaç bütünün içindeki en kötü parçayı bulmaktır. Bulunan kötü parça üzerinden bütünü tamamen çürütmek, yok etmek asıl amaçtır.

SJW İdeolojisi Neden Tehlikeli Görülüyor?

sjw ideolojisi neden tehlikeli görünüyor
SJW ideolojisine sahip kişilerin pozitif ayrımcılık talep etmesi tehlikeli bir duruma dönüşebilir.

“Toplumda azınlık halde bulunan kimliklerin korunması” başlığı altında değerlendirilen SJW ideolojisi çoğu zaman farklı kaynaklar kullanılarak kişilerin aklını karıştırabilir. Öyle ki farklı kimlikleri bulunan kişiler için adalet arıyor gibi görünen bu ideoloji aslında tam tersine hizmet ediyor. Bu ideolojiye inanmayan kişilerin diğer kimlikler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını düşünüyorlar. Lakin durum gösteriyor ki bu ayrımcılığı aslında kendi düşünceleriyle SJW’ler yaratıyorlar.

Konu biraz karmaşık olduğu için bir örnek vererek özetleyebiliriz. Diyelim ki toplumda yaşayan iki farklı kişi aynı anda hırsızlık yaptıktan sonra birini öldürüyor. Ülkeden ülkeye kanunlar değişiklik gösterse de bu iki yüz kızartıcı suçta da verilecek cezalar bellidir. Ancak SJW ideolojisine göre eğer bu iki kişiden birinin kimliği farklı kimlik dediğimiz gruptan ise verilen ceza değişmelidir. İşlenen suç ne kadar ağır olursa olsun farklı kimlikteki kişi bir nevi toplum tarafından bu suça itilmiştir algısı yaratmaya çalışırlar. Elbette bu algı da belli başlı sorunlara neden olur ki bu sorunlar da ideolojinin ne kadar tehlikeli olduğunun kanıtıdır. Böyle bir ayrımcılık da oluşacak en büyük sorunlar:

  • Eğer bu ideoloji kabul edilir ve bahsi geçen kişinin cezası görmezden gelinirse kötü niyetli kişiler bu durumu kendi lehlerine kullanmaya çalışırlar.
  • Bu ideolojiyi savunmayan kişiler bir ayrımcılık yapıldığını gördükleri anda farklı kimliklere karşı olumsuz düşünceler geliştirir. Bir süre sonra iki grup arasında fiziksel şiddete dayanan çatışmalar çıkar.
  • SJW ideolojisine sahip farklı kimliklerdeki kişiler kendi kimliklerine özel haklar isteyebilir. Böyle durumlarda da genellikle aynı kimlikte bulunan kişiler arasında çözülemez sorunlar yaşanır. Örneğin inanç ve tavırlar birbiriyle çakışmaya başlar. Çakışan durumlar aynı kimlikteki kişileri birbirine düşman eder.

SJW ideolojisini benimseyen kişilerin pozitif ayrımcılık talep ettiklerinden bahsettik. Peki bu pozitif ayrımcılık nedir? Dilerseniz bu sorunun cevabını öğrenebilmek adına Pozitif Ayrımcılık Nedir? Pozitif Ayrımcılık Kimlere Yapılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir