Tarih

Türk Siyasi Tarihinde Önemli Olaylar

Türk siyasi tarihinde önemli olaylar

Türk siyasi tarihi, zengin bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizde, pek çok önemli olay yaşanmış ve bu olaylar, Türkiye’nin bugünkü siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını şekillendirmiştir. Diğer yandan coğrafi konumu ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir ülke konumunda olması, tarihinin bu denli hareketli olmasının temel nedenlerinden biridir. İşte 1920’den sonrasında yaşanan, Türk siyasi tarihinde önemli olaylar…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (29 Ekim 1923)

Turkiye Cumhuriyetinin Kurulusu
Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu ve Türk halkının yaşamı büyük ölçüde değişti. Cumhuriyetin ilanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu ve modern Türkiye’nin başlangıcını işaret etti.

Nedenleri

 • Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda yenilmesi
 • Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması ile Türk topraklarının işgali
 • Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı

Nasıl yaşandı?

 • 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı
 • 24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması’nın imzalanması
 • 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı

Sonuçları

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması
 • Modernleşme ve batılılaşma sürecinin başlaması
 • Yeni hukuk ve eğitim sistemlerinin oluşturulması

Atatürk İnkılapları (1923-1938)

İnkılaplar, Cumhuriyetin kuruluşundan Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar geçen süreçte gerçekleştirilen köklü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişiklikleri içerir.

Nedenleri

 • Türkiye’nin modernleşme ve batılılaşma sürecine uyum sağlaması
 • Uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol alabilmesi için yapılan yenilikler

Nasıl yaşandı?

 • Laiklik ilkesinin benimsenmesi
 • Harf İnkılabı ile Latin alfabesinin kabulü
 • Kadınların sosyal ve siyasal haklarının genişletilmesi
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi

Sonuçları

 • Türkiye’nin modern ve laik bir ülke haline gelmesi
 • Uluslararası ilişkilerde daha etkin bir rol alabilmesi
 • Toplumun eğitim seviyesinin artması ve sosyal yaşamda değişikliklerin yaşanması

1960 Darbesi (27 Mayıs 1960)

1960 Darbesi
Adnan Menderes

1960 Darbesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri müdahale olarak bilinir. Bu dönemde, askerler hükümete müdahale ederek Demokrat Parti (DP) iktidarını sona erdirdiler.

Nedenleri

 • DP’nin baskıcı yönetimi
 • Muhalefetin susturulması
 • Ekonomik sıkıntılar
 • Üniversitelerde yaşanan olaylar

Nasıl yaşandı?

 • Askeri birliklerin hükümet binalarını ve radyo istasyonlarını ele geçirerek DP liderlerini tutuklaması
 • Milli Birlik Komitesi’nin yönetimi ele alması
 • Yeni bir anayasa hazırlanması

Sonuçları

 • 1961 Anayasası’nın kabul edilmesi
 • DP liderlerinin yargılanması ve idamı
 • Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatında derin etkiler bırakması

Kıbrıs Barış Harekâtı (20 Temmuz 1974)

Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk toplumunun güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlediği askeri harekattır.

Nedenleri

 • Kıbrıs Rum tarafının Enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) politikaları
 • Türk toplumunun güvenliğinin tehlikeye girmesi
 • 15 Temmuz 1974’te gerçekleşen darbe girişimi

Nasıl yaşandı?

 • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a askerî harekât düzenlemesi
 • Adanın kuzeyinde Türk toplumunun güvenliğini sağlaması

Sonuçları

 • Kıbrıs’ta Türk ve Rum toplumlarının iki ayrı bölgede yaşaması
 • 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurulması
 • Türkiye’nin uluslararası alanda eleştirilmesi

1980 Darbesi (12 Eylül 1980)

1980 Darbesi (12 Eylül 1980)
Kenan Evren

1980 Darbesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki üçüncü askeri müdahaledir. Bu dönemde, askerler hükümete müdahale ederek siyasi çalkantıları sona erdirdiler.

Nedenleri

 • Ülkedeki siyasi istikrarsızlık
 • Ekonomik kriz
 • Sokaklarda yaşanan şiddet olayları ve terör

Nasıl yaşandı?

 • Askeri birliklerin hükümet binalarını ve radyo istasyonlarını ele geçirerek siyasi parti liderlerini tutuklaması
 • Milli Güvenlik Konseyi’nin yönetimi ele alması
 • Yeni bir anayasa hazırlanması

Sonuçları

 • 1982 Anayasası’nın kabul edilmesi
 • Siyasi partilerin kapatılması ve liderlerin yargılanması
 • Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatında önemli değişiklikler yaşanması

Özal Dönemi (1983-1993)

Turgut Özal’ın başbakan ve daha sonra cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönem, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi tarihinde önemli bir yer tutar.

Nedenleri

 • 1980 darbesinden sonra siyasi istikrarın sağlanması
 • Ekonomik reformlara ihtiyaç duyulması

Nasıl yaşandı?

 • Özelleştirme politikalarının uygulanması
 • Dışa açık ekonomi modelinin benimsenmesi
 • Demokrasinin yeniden inşası

Sonuçları

 • Türkiye ekonomisinin büyümesi
 • Liberalleşme politikalarının uygulanması
 • Demokratikleşme sürecinin başlaması

PKK ile Mücadele (1984-Günümüz)

PKK ile Mücadele
PKK ile mücadele, Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönemi kapsar.

1984 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden PKK ile mücadele, Türkiye’nin güvenlik ve terörle mücadele konularındaki en önemli sorunlarından biridir.

Nedenleri

 • Kürt sorununun çözümsüzlüğü
 • Bölgesel istikrarsızlık
 • Terör örgütü PKK’nın silahlı eylemleri

Nasıl yaşandı?

 • Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin PKK’ya karşı operasyonlar düzenlemesi
 • Terörle mücadelede iç ve dış politika geliştirmeleri

Sonuçları

 • Türkiye’nin güvenlik politikalarında önemli değişiklikler
 • Kürt sorununa siyasi çözüm arayışları
 • Bölgesel ve uluslararası ilişkilerde etkiler

28 Şubat Süreci (1997)

28 Şubat süreci, Türkiye’de askeri ve sivil bürokrasinin İslamcı eğilimlere karşı gerçekleştirdiği “postmodern darbe” olarak tanımlanır.

Nedenleri

 • Refahyol hükümetinin İslamcı politikaları
 • Askeri ve sivil bürokrasinin laiklik endişeleri

Nasıl yaşandı?

 • Milli Güvenlik Konseyi’nin 28 Şubat 1997 tarihli kararları
 • Hükümetin istifaya zorlanması
 • Siyasi ve sosyal hayatta kısıtlamalar

Sonuçları

 • İslamcı politikaların geri çekilmesi
 • İrtica ile mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler
 • Demokrasinin zarar görmesi

AK Parti Dönemi (2002-Günümüz)

AK Parti Dönemi
AK Parti dönemi, ülke tarihindeki en zorlu dönemlerden biridir.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) iktidara gelmesiyle başlayan bu dönem, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamında büyük değişikliklere yol açmıştır.

Nedenleri

 • 1990’ların ekonomik krizi ve siyasi istikrarsızlığı
 • AK Parti’nin merkez sağ seçmenin oylarını alması

Nasıl yaşandı?

 • Ekonomik büyüme çalışmaları
 • Demokratikleşme adımları
 • Bölgesel ve uluslararası ilişkilerde aktif politikalar

Sonuçları

 • Türkiye ekonomisinin büyümesi
 • Demokrasinin güçlenmesi
 • Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlaması
 • Bölgesel ve uluslararası alanda etkinliğin artması

AKP döneminde yaşanan tüm olumsuz gelişmeleri incelemek isterseniz, kaynak niteliğinde bir içeriğimiz var: AKP Dönemindeki Olumsuz Olaylar

15 Temmuz Darbe Girişimi (2016)

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanan darbe girişimi, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Nedenleri

 • FETÖ/PDY terör örgütünün devlete sızma çabaları
 • Örgütün iktidar ve etkinliğini koruma amacı

Nasıl yaşandı?

 • Askeri ve sivil unsurların darbe girişimine karışması
 • Halkın ve devletin direnişi
 • Darbecilerin başarısız olması

Sonuçları

 • FETÖ/PDY terör örgütüne karşı mücadelede önemli adımlar
 • OHAL uygulaması
 • Demokrasinin güçlenmesi

Görüldüğü üzere Türk siyasi tarihi, önemli olaylar ve dönüm noktaları ile doludur. Bu olaylar, Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını şekillendiren etkenler olmuştur. Öyle ki bu süreçler sonucunda bugünkü konumunu elde etmiş ve önemli bir ülke haline gelmiştir. Gelecekte de Türkiye’nin siyasi tarihine yön verecek önemli olaylar yaşanmaya devam edecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

[toggle title=”Türk Siyasi Tarihinin En Önemli Dönüm Noktalarından Biri Hangisidir?” state=”close”] 1980 askeri darbesi ve sonrasında yaşanan süreçler, Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatında önemli değişikliklere yol açmıştır.[/toggle]

[toggle title=”Turgut Özal’ın Türkiye’nin Siyasi ve Ekonomik Tarihindeki Önemi Nedir?” state=”close”] Turgut Özal, özelleştirme politikaları ve liberal ekonomik uygulamalarla Türkiye’nin ekonomisinde büyük değişimlere öncülük etmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.[/toggle]

[toggle title=”Türkiye’nin Avrupa Birliği ile İlişkileri Ne Zaman Başlamıştır?” state=”close”] Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri 1963 yılında Ankara Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlamıştır. Müzakereler ise 2005 yılında başlamıştır.[/toggle]

[toggle title=”Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunda ve Türk Siyasi Tarihindeki Önemi Nedir?” state=”close”] Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur ve Türk siyasi tarihinin önemli bir figürüdür. Atatürk, ülkenin modernleşme sürecini başlatmış ve Türkiye’nin çağdaş bir devlet yapısına kavuşmasında öncü olmuştur.[/toggle]

[toggle title=”27 Mayıs 1960 Darbesi Ne Zaman ve Nasıl Gerçekleşti?” state=”close”] 27 Mayıs 1960 darbesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir kısmı tarafından gerçekleştirilmiş ve o dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile iki bakanının idamına yol açmıştır. Darbenin nedenleri arasında o dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler ile demokrasinin işleyişinde yaşanan sorunlar sayılabilir.[/toggle]

[toggle title=”Türk Siyasi Tarihindeki Askeri Darbelerin Ortak Nedenleri Nelerdir?” state=”close”] Türk siyasi tarihindeki askeri darbelerin ortak nedenleri arasında siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, demokratik işleyişte yaşanan sorunlar, anayasal krizler ve toplumsal kutuplaşma sayılabilir.[/toggle]

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir