SosyolojiNe, Ne Değildir?

Milli Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatına Katkıları Nelerdir?

Milli Birlik ve Beraberliğin Toplum Hayatına Katkıları Nelerdir?

Milliyetçilik, birçok devlet vatandaşının doğumundan bir birey olana kadar çok fazla aşina olmadığı fakat bir şeyleri fark etmeye başlayınca anlayabildiği, ciddi olarak nitelendirebileceğimiz bir duygudur. Ancak buna rağmen günümüzde birçok kişi, milli birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkıları nelerdir bilmiyor. Biz de bu sorudan yola çıktık ve acaba bu duygu bütünün günümüz topluluklarına ne gibi katkıları var, bunu araştırdık.

Özellikle yaşadığımız toplum söz konusu olunca, toplumda süregelen her olaydan istemeden de olsa etkileniriz ve duruma bağlı olarak birtakım hisler besleriz. Bunun sebebi belki de küçüklükten itibaren devletin, milli değerlerin ve birlikte başarılar elde eden kahramanların bize öğretilmesidir. Elbette çok farklı sebepler de sayılabilir. Fakat biz milli birlik ve beraberliğin ortaya çıkış sebebini değil, toplum hayatına katkılarını tartışacağız.

Milli Birlik ve Beraberlik Nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse, milli duyguları aynı şekilde besleyen insanların bir olmasına milli birlik denir. Milli beraberlik ise benzer şekilde karşı konulan bir duruma milli duygular besleyen insanların beraberce karşı durması olarak isimlendirilir. Milli birlik ve beraberlik bir devlet açısından büyük bir önem teşkil eder.

Her iki kavramın da önem teşkil etmesinin en büyük sebebi, bir devleti oluşturan yegâne parçanın halk olmasıdır. Eğer bir halk, milli duyguları aynı anda paylaşmaz ve hissetmezse, devlet bünyesinde derin yaralar açılır. Böylece devlet, alacağı aksiyonları derin yaralarla birlikte devam ettirmek zorunda kalır.

Zamanla “ben ve diğerleri” fikri ortaya çıkar. Bu fikir, bir devletin ciddi tehlikeler içerisinde olduğunun en büyük kanıtıdır. Eğer söz konusu fikir bir millet içerisinde yaygınlaşırsa, insanlar bencil duygular ile karar vermeye başlar ve devletin kurtarılmaya ihtiyaç duyduğu bir anda kendilerini kurtarmak için çabalar. Bu nokta da milli birlik ve beraberliğin eksikliği hissedilir. Milli birlik ve beraberliğin oluşması adına birkaç gereklilik bulunur. Bunlar;

 • Ortak ahlaki değerler,
 • Ortak kültür birikimleri,
 • Ortak duygu ve düşünceler,
 • Ortak olan ahlak, kültür ve duyguların fark edilmesi ile insanlar arasında yardımlaşma oluşması.

Sayılan gereklilikler, milli birliğin oluşması için gerekli koşullar olarak sıralanmaktadır. Bu dört madde koşulu sağlanırsa, halk içerisinde milli birliğin oluşması için ekstra bir eyleme gerek yoktur.

Milli Birlik Topluma Ne Kazandırır?

Milli Birlik Topluma Ne Kazandırır?
Bir toplumda yer alan insanlar, milli birlik ve beraberliği benimseyerek yaşadıkları toplumu çok daha iyi bir hala getirebilirler.

Milli birliğin ve beraberliğin devlet ve halk için önemli bir olgu olduğunu söylemiştik. Fakat hala ilk sorumuza cevap veremedik. Bu duygu, topluma ne gibi kazançlar sağlayabilir? Söz konusu olan sorunun cevabı olarak birkaç madde sayılabilir. Bu maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Vatan ile millet, birbirlerine bağlı durumdadır. Birlik olmazsa zayıf hale gelir ve bu şekilde de yok olurlar.
 • Milli birlik ve beraberlik güçlü bir ülkenin oluşmasına katkıda bulunur.
 • Yıkılmaz bir güç oluşturmakta milli birlik ve beraberlik ilk adımlardan bir tanesidir.
 • Kültür seviyesini büyük ölçüde artırır, huzursuz bir toplum başarısız olmaya mahkumdur.
 • Birlik olmayan milletler tarihte varlığını kanıtlamakta zorluk çeker.
 • Kişiler millet olmadan yaşayamaz, yaşamında mutluluk bulamaz.
 • Birlik ve beraberlik içerisindeki toplum, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmekte diğer toplumlara kıyasla öndedir.
 • Diğer milletlere karşı ezilmemenin tek yolu birlik olmaktır.
 • Vatanına sarılmış ve milletini benimsemiş bir toplumun dış güçler tarafından bölünmesi imkansızdır. Böyle bir toplum, birbirinden ayrılamaz ve toplumun üzerinde yaptırım uygulanamaz. Bu ancak milli beraberlik duygusunun ortadan kaldırılmasıyla başarılabilir.

Milli birlik ve beraberlik gibi duygular bir toplumun önemli bir parçasıdır. Önemli olan bu parçayı yok etmek, o topluluğun bitimine yol açabilir. Bu yüzden devlet, bu duyguların üzerine kurulan bir kurumdur. Toplum içerisinde herhangi bir koşulda birlik ve beraberlik olmadığı taktirde, toplumun her koluna yansıyan bir bozulma ve en sonunda da o toplumun yok olması gözlemlenebilir.

Milli Birlik kavramının bir topluma kazandırdıklarını daha iyi anlayabilmek için Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Milli Birlik ve Beraberlik Olmadan Toplum Olabilir mi?

Milli Birlik ve Beraberlik Olmadan Toplum Olabilir mi?
Milli birlik ve beraberliğini sağlayamamış bir toplum, hızlı bir şekilde kaosa süreklenir.

Milli birlik ve beraberlik, bir toplumun geleceği için tohum niteliğindedir. Ülkenin geleceği için yaratıcı olan kaynağın kendisi olan milli birlik ve beraberliğin, direkt olarak toplumu var ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Buna rağmen bir devlet, milli birliği ve beraberliği topluma dayatarak oluşturamaz.

Devlet, milli birlik ve beraberliği bir baskı sonucu kazanamaz. Adaletin ve güvenliğin olmadığı bir ortamda bu duyguları topluma empoze etmek, ortaya çıkmasını beklemek büyük bir hatadan başka bir şey değildir. Bunları sağlamadan bir ülkenin, milli birliktelik hakkında beklentiye girmesi çok büyük bir hüsranla sonlanır. Sayılan durumlar yaratılmadan sadece milli bir felaket ortaya çıkar. Böylece tarihin tozlu sayfalarına yazılacak ve kötü şekilde anılacak bir toplum var edilir.

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir